W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Uchwała nr LIII/684/2010

Wersja strony w formacie XML

UCHWAŁA NR LIII/684/2010

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

z dnia 25 marca 2010 roku

w sprawie zmian budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój na 2010 rok

 Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt. 4,9 lit. c, d, e, pkt. 10, art. 51, 57, 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592, ze zmianami), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235-239 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872 ze zmianami), art. 7, art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (jednolity tekst Dz. U. z 2007 roku Nr 68 poz.449 ze zmianami), w oparciu o opinie Komisji, 

                                                                                                    

Rada Miasta Jastrzębie Zdrój

u c h w a l a :

§ 1

Zmienić limit „Wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w roku 2010 oraz w latach następnych”, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2

Zmienić limit „Wydatków związanych z wieloletnimi programami i projektami realizowanymi ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3”, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie Zdrój.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


 

 

UZASADNIENIE

 

Załącznik Nr 1

 

 Proponuję dokonać zmian limitów wydatków związanych z Wieloletnimi Programami Inwestycyjnymi w roku 2010 oraz w latach następnych, polegających na:

1.     Zmniejszeniu limitu dla zadania Nr 30 Modernizacja DW 937 w Jastrzębiu Zdrojuna 2011 rok o kwotę 1 900 000 zł.

2.     Zwiększeniu limitu dla zadania Nr 129 Przebudowa PP Nr 12 na 2011 rok o kwotę 1 900 000 zł.

Zwiększenia dokonuje się w związku z dostosowaniem do wartości kosztorysu inwestorskiego.

 

Załącznik Nr 2

 

Proponuje się dokonać zmian polegających na zmniejszeniu w 2011 roku plan wydatków o kwotę 1 900 000 zł przeznaczonych na realizację projektu pn. ,,Modernizacja DW 937 w Jastrzębiu Zdroju” w ramach którego Miasto Jastrzębie Zdrój otrzymało dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Zmniejszenie planu spowodowane jest wystąpieniem oszczędności poprzetargowych i dokonuje się go w zakresie środków finansowych których źródłem jest budżet Miasta.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane