W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Uchwała nr LIII/675/2010

Wersja strony w formacie XML

UCHWAŁA NR LIII/675/2010

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

 

z dnia 25 marca 2010 r.

 

w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej,  na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  przewidziane dla Miasta Jastrzębie Zdrój na rok 2010

 

   Na podstawie art. 35 a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i  społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. nr 14 poz. 92  z  późniejszymi  zmianami) 

Rada Miasta  Jastrzębie Zdrój


u c h w a l a

 

§ 1

 

Określić  zadania  z   zakresu  rehabilitacji zawodowej  i społecznej, na które przeznacza się  środki Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przewidziane dla Miasta  Jastrzębie  Zdrój  na  rok 2010, w brzmieniu stanowiącym  załącznik  nr  1  do  niniejszej  uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


 

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr LIII/675/2010

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

z dnia 25 marca 2010 r.

 

Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób  Niepełnosprawnych  dla miasta Jastrzębie Zdrój w roku 2010

 

Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej

155 000

1.

Przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (art.12a)

40 000

2.

Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych (art.40)

25 000

3.

Dokonanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (art.26e)

40 000

 

3.

Dokonanie zwrotu kosztów wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej oraz składek na ubezpieczenie społeczne od tego wynagrodzenia (art.26f)

0

4.

Finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu (art.11)

50 000

Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej

 

1 200 991

1.

Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania WTZ

887 760

 

2.

Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych

90 000

3.

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się, technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych

170 000

4.

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów

53 231

5.

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

0

6.

Środki finansowe na zdania z zakresu rehabilitacji zawodowej                        i społecznej – ogółem

1 355 991

       

 

 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane