W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Powrót

Uchwała nr LI/651/2010

Wersja strony w formacie XML

UCHWAŁA NR LI/651/2010

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

 

z dnia 28 stycznia 2010 r.

 

w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu miasta pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym  ( j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 – z późniejszymi zmianami ), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240), w związku z art. 1 pkt 13 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2009 r. Nr 215, poz. 1664), mając na uwadze poprawę stanu środowiska w mieście, a także realizując zadania zawarte w „Programie Ochrony Środowiska dla Miasta Jastrzębie Zdrój – aktualizacja” przyjętym Uchwałą Nr XXV/329/2008 RM Jastrzębie Zdrój z dnia 27 marca 2008 r.  oraz „Planie Gospodarki Odpadami dla Miasta Jastrzębie Zdrój – aktualizacja”  przyjętym UchwałąNr XXVII/356/2008 RM Jastrzębie Zdrój z dnia 29 maja  2008 r.

 

Rada Miasta Jastrzębie Zdrój

 

u c h w a l a

 

§ 1

 

Ustalić zasady i tryb udzielania osobom fizycznym dotacji z budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój, na zadania z zakresu ochrony środowiska.

 

§ 2

 

Udziela się osobom fizycznym dotacji na niżej wymienione zadania:

-         usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest z budynków mieszkalnych, gospodarczych i innych będących w użytkowaniu osób fizycznych,

-         budowa przyłączy do kanalizacji sanitarnej,

-         budowa kolektorów słonecznych i innych urządzeń wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych,

-         budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach, gdzie brak jest kanalizacji sanitarnej,

-         zakup kotłów c.o. posiadających odpowiednie certyfikaty energetyczno-emisyjne oraz innych źródeł ciepła zastosowanych w budynkach mieszkalnych,

-         budowa przyłączy do miejskiej sieci c.o.,

realizowane na terenie miasta Jastrzębie Zdrój.

                                                                            

§ 3

 

1.    Osoby ubiegające się o uzyskanie dotacji na zadania określone w § 2 składają pisemne wnioski.

  1. Udzielenie dotacji nastąpi po pozytywnej weryfikacji wniosku,  na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy Miastem Jastrzębie Zdrój a wnioskodawcą.

 

  1. Rozliczenia dotacji na podstawie przedłożonych przez wnioskodawcę dokumentów wymaganych zapisami zawartej umowy dokona merytoryczny wydział Urzędu Miasta Jastrzębie Zdrój.

 

  1. Przyznanie dotacji uzależnione jest  od możliwości finansowych Miasta.

             

§ 4

 

Prezydent Miasta ustali regulamin zawierający szczegółowy tryb  przyznawania i rozliczania dotacji oraz maksymalną wysokość dotacji udzielanych na zadania jak w § 2.

 

§ 5

 

Środki finansowe przeznaczone na udzielenie dotacji pochodzić będą z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska w rozumieniu ustawy prawo ochrony środowiska i ustawy o ochronie przyrody. Ich wysokość na dany rok będzie określała uchwała budżetowa.

                                                                   

§ 6

 

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie Zdrój.

 

§ 7

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane