W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Informacja Prezydenta Miasta na sesję Rady Miasta w dniu 26 czerwca 2008 roku (In.0055-6/08)

RSS

Informacja Prezydenta Miasta

na sesję Rady Miasta w dniu 26 czerwca 2008 roku

 

 

Szanowna Pani Przewodnicząca, Panie i Panowie Radni, Zaproszeni Goście

 

 

Pragnę powitać wszystkich Państwa obecnych na dzisiejszej XXIX Sesji Zwyczajnej Rady Miasta Jastrzębie Zdrój i przedstawić informacje z realizacji zadań w okresie od ostatniej sesji zwyczajnej z dnia 29 maja 2008 roku do chwili obecnej. W tym czasie realizowanych było wiele przedsięwzięć w sferze funkcjonowania miasta. Pragnę przedstawić najważniejsze z nich;

 

 

            - w zakresie infrastruktury komunalnej i inwestycji

 

- w Ministerstwie Sportu i Turystyki został złożony wniosek o dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu „Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży” na realizację projektu pn. „Przebudowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Zawodowych w Jastrzębiu Zdroju”,

- 12 maja w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim złożono Fiszkę Projektową dla projektu pn. „Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 – ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie”, wpisanego jako Projekt Kluczowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013,

- 30 maja w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Programu „Dziedzictwo Kulturowe” na realizację projektu pn. „Remont alejek i chodników w Parku Zdrojowym im. Mikołaja Witczaka w Jastrzębiu Zdroju”,

- 4 czerwca w Śląskim Urzędzie Marszałkowskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego złożono wnioski o dofinansowanie na realizację następujących projektów:

- „Budowa obiektów sportowych przy SP Nr 17 w Jastrzębiu Zdroju” i „Modernizacja basenu w ZS Nr 6 w Jastrzębiu Zdroju” w ramach działania 8.2. Infrastruktura placówek oświaty,

- „Budowa dróg publicznych i kanalizacji sanitarnej na rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenica” w ramach działania 7.1.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniajacej kluczową sieć drogową

- 18 czerwca w Śląskim Urzędzie Marszałkowskim złożono wniosek o dofinansowanie
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 na realizację projektu pn. „Modernizacja i nadbudowa Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Leśnej w Jastrzębiu Zdroju”. Jest to projekt wpisany do Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego,

 

- rozstrzygnięto przetargi na wykonanie:

- budowy chodnika przy ul. Świerczewskiego,

- remontu dachu w SP Nr 6,

- budowy parkingu przy ul. Harcerskiej,

- remontów sal gimnastycznych w: SP Nr 9 i SP Nr 10 oraz ZS Nr 2,

- opracowanie projektu budowlano-wykonawczego adaptacji i rozbudowy zabytkowego budynku „Łazienki” w Parku Zdrojowym,

- remontu miejsc parkingowych przy ul. Poznańskiej oraz chodnika przy ul. Opolskiej,

- remontu nawierzchni dróg ulic: Świerklańskiej i Spokojnej,

- projektu budowlanego i wykonawczego budowy drogi „głównej południowej” na odcinku od skrzyżowania z drogą DW 933 w Mszanie do skrzyżowania z ulicą Pochwacie

 

- trwają roboty remontowo-budowlane:

- remont ul. Zdziebły, Ranoszka, pobocza ul. Pochwacie, ul. Żwirki i Wigury, ul. Traugutta,

- budowa skrzyżowania na byłej KWK ”Moszczenica”,

- przebudowa schodów przy Al. Piłsudskiego i ul. Wrocławskiej,

- remont kanalizacji - ul. Szkolna,

- remont wentylacji w ZS Nr 4 i ZS Nr 5

 

 

            - w zakresie polityki gospodarczej

 

- Zarząd Województwa Śląskiego podjął uchwałę o dofinansowaniu Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego, co oznacza dla Miasta Jastrzębie Zdrój warunkową deklarację dofinansowania projektów, które pozytywnie przeszły wstępną ocenę, m.in.:

- „Modernizacja drogi DW 937 w Jastrzębiu Zdroju”,

- „Elektroniczny obieg dokumentów w Jastrzębiu Zdroju”,

- „Budowa kompostowni w Jastrzębiu Zdroju”,

- „Szerokopasmowy dostęp do Internetu dla Miasta Jastrzębie Zdrój”

 

- w dniach od 25 maja do 1 czerwca delegacja z naszego miasta przebywała z oficjalną wizytą w mieście partnerskim Tourcoing we Francji,

- 5 czerwca w Urzędzie Miasta w Karwinie (Rep. Czeska) odbyło się spotkanie w sprawie partnerskiego udziału Miasta Jastrzębie Zdrój w polsko - czeskim projekcie dotyczącym organizacji forum przedsiębiorczości. Podczas spotkania omówiono także koncepcje innych projektów w ramach Funduszu Mikroprojektów oraz Interregu, które mogą być złożone w kolejnych naborach,

- w dniach 5-6 czerwca przedstawiciele naszego miasta gościli w mieście Prievidza (Rep. Słowacka) na zaproszenie władz miasta, które wyrażają wolę nawiązania współpracy partnerskiej z naszym miastem,

- 6 czerwca odbyło się Spotkanie Biznesu, zorganizowane przez Konsula Generalnego RP w Ostrawie (Rep. Czeska), które miało na celu umożliwienie nawiązania kontaktów polskich i czeskich przedsiębiorców z przedstawicielami służb dyplomatycznych, samorządu terytorialnego i gospodarczego obydwu krajów,

- 11 czerwca odbyło się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. z siedzibą w Katowicach,

- 13 czerwca odbyło się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Katowicach,

- z okazji odbywających się Dni Jastrzębia Zdroju, w naszym mieście przebywali przedstawiciele miast partnerskich, m.in. miasta Ibbenbüren w Niemczech oraz Hawierzowa (Rep. Czeska),

- 25 czerwca podczas uroczystej gali finałowej w Warszawie wraz z moim zastępcą Krzysztofem Baradziejem odebrałem wyróżnienie dla Miasta Jastrzębie Zdrój za osiągnięcia w pozyskiwaniu środków unijnych. Miasto Jastrzębie Zdrój w rankingu „Europejska Gmina – Europejskie Miasto”, zajęło 7 miejsce w grupie miast na prawach powiatu. Ranking przygotowany został przez redakcję „Gazety Prawnej” wspólnie z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego

 

 

            - w zakresie przeciwdziałania bezrobociu

 

- statystyki prowadzone przez urząd pracy wskazują na stały spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych. Według danych na dzień 31 maja w Powiatowym Urzędzie Pracy były zarejestrowane 3.033 osoby bezrobotne,

- stopa bezrobocia dla Jastrzębia Zdroju wynosiła 8,0% (aktualne dane dotyczące stopy bezrobocia odnoszą się do kwietnia 2008r.),

- w maju w urzędzie pracy zostało zarejestrowanych jako bezrobotne 416 osób, natomiast z ewidencji urzędu wyłączono 683 osoby,

- w maju zarejestrowano 486 ofert pracy, z czego 137 to oferty subsydiowane (głównie staże i przygotowania zawodowe),

- trwa realizacja projektu pn. „Aktywni na rynku pracy”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – poddziałanie 6.1.3 oraz realizacja programu „Inwestycja w przedsiębiorczość”, finansowanego ze środków Funduszu Pracy z „rezerwy” Samorządu Województwa Śląskiego,

- Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu Zdroju rozpoczął realizację projektu pn. „SKUTECZNY URZĄD”, na który pozyskano środki z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (poddziałanie 6.1.2). Celem projektu jest podniesienie jakości usług świadczonych na rzecz osób bezrobotnych

 

 

            - w zakresie edukacji

 

- 2 czerwca odbyły się konkursy na stanowiska dyrektorów: Publicznego Przedszkola Nr 10, Szkół Podstawowych Nr 19 i 21, Zespołu Szkół Nr 1 i Zespołu Szkół Handlowych,

- 18 czerwca odbyło się spotkanie z dyrektorami szkół i placówek oświatowych, którzy
w bieżącym roku szkolnym kończą pracę na tych stanowiskach. W spotkaniu wzięli udział dyrektorzy:
Pani Wiesława Bilik – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 9, Pan Tadeusz Skubis – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 19, Pan Krystian Fabisz - Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1, Pani Danuta Fabisz – Dyrektor Zespołu Szkół Handlowych, którzy odchodzą na emeryturę oraz Pani Elżbieta Dylewska – Dyrektor likwidowanego Gimnazjum Nr 7,

- 23 czerwca w Śląskim Urzędzie Marszałkowskim złożono wniosek w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu pn. „Wiedza Twoją przyszłością – dodatkowe zajęcia dla uczniów Jastrzębia Zdroju”,

- wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Przygotowanie i wydawanie posiłków uczniom jastrzębskich szkół wraz z dzierżawą pomieszczeń” w celu zapewnienia ciepłych posiłków w szkołach w roku szkolnym 2008/2009,

- w zakresie elektronicznej rekrutacji absolwentów gimnazjów zakończono etap wprowadzania oferty edukacyjnej, rejestracji kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych i weryfikacji zgłoszonych podań,

- dokonano analizy projektów organizacyjnych szkół i placówek oświatowych na rok szkolny 2008/2009,

- sporządzono wykaz zaplanowanych na rok szkolny 2008/2009 wolnych godzin pedagogicznych (lista została ogłoszona na stronach internetowych miasta),

- dokonano wstępnej analizy wyników sprawdzianu kompetencji w szkołach podstawowych oraz egzaminu gimnazjalnego. Do sprawdzianu kompetencji w naszym mieście przystąpiło 1.094 uczniów, do egzaminu gimnazjalnego – 1.224. Uzyskane wyniki przedstawiają się następująco:

- średni wynik w mieście za test szóstoklasistów- 24,6

- średni wynik egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej- 30,8

- średni wynik egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno-przyrodniczej – 25,8

 

- zostanie ogłoszony konkurs na stanowisko Dyrektora Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jastrzębiu Zdroju

 

 

            - w zakresie zdrowia i polityki społecznej

 

- 18 czerwca przekazano na użytek Oddziału Kardiologiczno–Wewnętrznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu Zdroju nowoczesny przenośny echokardiograf,

- zakończono postępowanie przetargowe na dostawę urządzeń medycznych, tj.: dwóch aparatów do hemodializy na użytek Oddziału Nefrologiczno–Wewnętrznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu Zdroju,

- rozstrzygnięto konkurs w dziedzinie promocji i profilaktyki zdrowia pn. „Profilaktyka oraz wczesna diagnostyka chorób układu oddechowego wśród mieszkańców Miasta Jastrzębie Zdrój w roku 2008”,

- zostaną ogłoszone konkursy na stanowisko Dyrektora Domu Nauki i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych w Jastrzębiu Zdroju oraz stanowisko Kierownika Publicznego Żłobka w Jastrzębiu Zdroju,

- w wyniku rozstrzygniętych postępowań na zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci- podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej – 280 dzieci wyjedzie do Lewina Kłodzkiego (organizatorem jest firma HARCTUR Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi),

- dodatkowo dzięki otrzymanym bezpłatnym skierowaniom ze Śląskiego Kuratorium Oświaty w Katowicach do Dźwirzyna nad morzem oraz do miejscowości Pająk k/Częstochowy wyjedzie łącznie 23 dzieci,

- z kolei wyjazd dla 35 dzieci na dwutygodniowy turnus kolonijny do miejscowości Gródek nad Dunajcem w Beskidzie Sądeckim zorganizuje Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „S&K” s.c.z Kędzierzyna Koźla,

- trwa akcji dystrybucji żywności w ramach unijnego Programu PEAD. Pomocą w zakresie dostaw produktów żywnościowych objęci są mieszkańcy miasta – podopieczni OPS-u, łącznie 1 tys. osób. Żywność jest wydawana przy parafii pw. Św. Katarzyny oraz w siedzibie Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej w Jastrzębiu Zdroju

 

 

            - w zakresie ochrony środowiska

 

- 12 czerwca rozstrzygnięto XI edycję konkursu na zbiórkę makulatury oraz VIII edycję konkursu na zbiórkę puszek aluminiowych i IV edycję konkursu przyrodniczego „Przyroda to nasz dom”, w których uczestniczyły szkoły podstawowe, gimnazja oraz przedszkola. W roku szkolnym 2007/2008 zebrano łącznie 77.239 kg makulatury oraz 8583,5 kg puszek. Zwycięzcy konkursów, czyli placówki, które zajęły I, II i III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

                                  

 

            - w zakresie gospodarowania mieniem

 

- dokonano nabycia od osób fizycznych prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych o łącznej powierzchni 0.0201 ha, zajętych pod gminną drogę ulicę Przemysłową,

- dokonano zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej przy Al. J. Piłsudskiego o pow. 0.0008 ha, stanowiącej własność Miasta Jastrzębie Zdrój, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,

- na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego dokonano przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu, stanowiącego własność Miasta, położonego przy ul. Sienkiewicza o powierzchni 0.0697 ha,

- w związku z prowadzoną przez spółdzielnie mieszkaniowe sprzedażą na rzecz osób fizycznych wyodrębnionych lokali mieszkalnych wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntów będących własnością Miasta Jastrzębie Zdrój, kontynuowano powiadamianie nabywców o wysokości opłaty obowiązującej w 2008 roku

 

 

            - Wydział Gospodarki Mieszkaniowej

 

- przyjmowane były wnioski od osób ubiegających się o przyznanie dodatku mieszkaniowego.
Po rozpatrzeniu złożonych wniosków wypłacono 1.262 dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 203.766,79 zł.,

- przedłużono umowy najmu lokali socjalnych położonych w Jastrzębiu Zdroju przy ulicach: Pszczyńskiej, Zdrojowej, Armii Krajowej i Gagarina,

- wydawano skierowania do zawarcia umowy najmu lokali mieszkalnych położonych w Jastrzębiu Zdroju przy ulicach: Cieszyńskiej, K. Miarki i Moniuszki osobom znajdującym się w „Projekcie wykazu osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokali mieszkalnych wynajętych na czas nieoznaczony wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy na rok 2008”,

- przygotowano „Wykaz osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokali mieszkalnych, wynajętych na czas nieoznaczony wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy na rok 2008”,

- przygotowano również „Wykaz osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokali socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy na rok 2008”,

- 12 czerwca odbyło się posiedzenie Społecznej Komisji Mieszkaniowej

 

 

            - Miejski Zarząd Nieruchomości

 

- rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej w lokalach mieszkalnych (123 szt.) – przetarg odbył się w dniu 30.05.2008r. - postępowanie unieważniono, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta,

 

- ogłoszono przetargi nieograniczone na wykonanie:

- malowania klatek schodowych wraz z wymianą okien na klatkach schodowych, drzwi wejściowych do klatek schodowych, drzwi do piwnic oraz remontu dojść i chodnika przed budynkiem przy ul. Dunikowskiego w Jastrzębiu Zdroju – przetarg odbędzie się w dniu 03.07.2008r.,

- wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej w lokalach mieszkalnych (123 szt.) – przetarg odbędzie się w dniu 03.07.2008r.,

- sprzedaż samochodu ciężarowego LUBLIN 3392 – przetarg ustny (licytacja) odbędzie się w dniu 07.07.2008r.

 

- w zakresie prowadzonych inwestycji:

 

- ul. Pszczyńska 292 – w związku z dostarczeniem niekompletnej dokumentacji adaptacji pomieszczeń na lokale socjalne Wykonawca został zobowiązany do uzupełnienia dokumentacji i przedłożenia celem rozliczenia zadania

 

 

            - w zakresie kultury i sportu

 

- 30 maja podczas uroczystości Święta Działacza Kultury wręczono nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury. Indywidualne nagrody otrzymali Bogusława Piechoczek (instruktor i trener formacji tanecznej „Klips”) oraz Przemysław Strączek (gitarzysta jazzowy, kompozytor, założyciel zespołu „Przemek Strączek Trio”). Ponadto przyznano również Zbiorowe Nagrody Miasta dla Towarzystwa Miłośników Ziemi Jastrzębskiej, Formacji Tańca Nowoczesnego „KLIPS”, Zespołów Folklorystycznych: „Niezapominajki”, „Jastrzymbioki” i „Druga Młodość” oraz Zespołu Wokalnego „Wiolinki”, Zespołu „ZEZ” i Stowarzyszenia Muzyczno-Kulturalnego „Zofiówka”,

- 1 czerwca podczas imprezy z okazji Dnia Dziecka najmłodsi mieszkańcy naszego miasta mogli wysłuchać koncertu Bartka Wrony z zespołem, a także zobaczyć programy estradowe: „Kolorowy Express Muzyczny”, „Wesołe podwórko”, pokazy taneczne w wykonaniu zespołów działających przy Miejskim Ośrodku Kultury,

- zorganizowano wystawy:

 

- 3 czerwca odbył się wernisaż wystawy pt. „Zosia – Zofia Lubczyńska jaką pamiętamy” w galerii „Epicentrum” oraz wystawy pt. „Zosia – Zofia Lubczyńska, twórczość”  w Magazynie 22 (obydwie ekspozycje można było zwiedzać do 20 czerwca),

- wystawa ze zbiorów Kazimierza Grabińskiego pt. „Jastrzębskie medale” (wystawę można było obejrzeć do 20 czerwca w Galerii Historii Miasta)

  

- w dniach od 20 do 22 czerwca trwały obchody Dni Jastrzębia Zdroju połączone z 45-leciem nadania praw miejskich. W ramach tegorocznego święta miasta na Stadionie Miejskim wystąpiły m.in. zespoły: BAJM, FEEL, BAD BOYS BLUE, Szymon Wydra & CARPE DIEM, Ivan Mladek
z zespołem Banjo Band, można było także zobaczyć występy kabaretowe, pokazy. W ramach Dni Jastrzębia zorganizowano Wojewódzkie Zawody Zabytkowych Strażackich Sikawek Konnych wraz z pokazem, a także po raz pierwszy odbyły się pokazy hippiki,

- 28 maja z okazji „Dnia Dziecka” na Stadionie Miejskim odbyła się Olimpiada dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej,

- 21 czerwca odbyły się biegi na orientację w ramach I Edycji Subregionalnej Ligi Biegów na Orientację,

- w dniach 21-22 czerwca na kortach Ośrodka Wypoczynku Niedzielnego przy ul. Cieszyńskiej oraz kortach Jastrzębskiego Towarzystwa Tenisowego na Osiedlu Przyjaźń odbywały się Otwarte Mistrzostwa Jastrzębia Zdroju w Tenisie Ziemnym,

- Jastrzębie Zdrój zajęło I miejsce w województwie, a IV w klasyfikacji krajowej w XIV edycji Sportowego Turnieju Miast i Gmin. Konkurs obejmował mieszkańców, którzy w dniu 28 maja uczestniczyli nieprzerwanie przez minimum 30 minut w jakiejkolwiek formie rekreacji, tj. grze, sporcie lub innej aktywności ruchowej. Porównywano procentowy udział osób uczestniczących w aktywności ruchowej z ogólną liczbą mieszkańców oraz procentowym udziałem środków budżetowych przeznaczanych na kulturę fizyczną w gminach. W turnieju wzięło udział łącznie ponad 277 tys. mieszkańców z 29 miast i gmin województwa śląskiego

 

 

            - Miejska Biblioteka Publiczna

 

- w dniach od 2 do 9 czerwca odbywały się imprezy zorganizowane w ramach
VII Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom na zakończenie akcji Cała Polska czyta dzieciom w roku szkolnym 2007/2008, m.in.:

- 2 czerwca - przedstawienie teatralne w wykonaniu jednoosobowego teatru „Domisol”  z Katowic,

- 3 czerwca - spotkanie autorskie z pisarką Ewą Stadtműller i rysownikiem Łukaszem Zabdyrą,

- 4 czerwca - przedstawienie teatralne „Pan Kuleczka” w wykonaniu aktorów Teatru Dzieci Zagłębia z Będzina,

- 5 czerwca - spotkanie autorskie z Konradem Małkiem połączone z promocją książki „Podaj mi rękę kwiatku”,

- 9 czerwca - inscenizacja baśni „Calineczka” w wykonaniu pracowników instytucji miejskich,

- 9 czerwca - spektakl teatralny „Lokomotywa Pana Tuwima” w wykonaniu grupy  teatralnej „Centrum Uśmiechu” z Legnicy

 

- Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała dofinansowanie w wysokości 10 tys. zł. z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu edukacyjnego popularyzującego twórczość Zbigniewa Herberta pn. „Herbertowski maraton biblioteczny – spotkania z kulturą
i literaturą”,

- zorganizowano spotkania:

- 29 maja - z reżyserem Piotrem Załuskim połączone z projekcją filmu  „Zbigniew Herbert-fresk w kościele”,

- 2 czerwca - z pisarką Izabelą Sową,

- 25 czerwca – spotkanie z Aleksandrą Drużbicką połączone z pokazem zdjęć i wernisażem wystawy pt. „Sacrum i profanum Ziemi Obiecanej”

 

- 10 czerwca odbył się wykład z cyklu „Spotkania z kulturą” pt. „W kręgu wierzeń i tradycji dawnych Słowian”, który prowadziła Izabela Banajska (MBP),

- 10 czerwca zorganizowano konkurs wiedzy o mieście pt. „Jastrzębie Zdrój wczoraj i dziś”,

- zorganizowano wystawy:

- wystawę rysunków Zbigniewa Herberta pt. „Zbigniew Herbert - rysunki” z Galerii OPUS    we Wrocławiu (wystawę można było oglądać od 15 maja do 14 czerwca w Galerii „Pod Sową”),

- wystawę fotografii Krzysztofa Synowca pt. „Na azjatyckich szlakach” (wystawę można oglądać do 30 czerwca w Galerii „Da Vinci”),

- wystawę pt. „Jastrzębie Zdrój w zarysie czasu” (wystawę można będzie obejrzeć do  25 sierpnia w Filii Nr 1 MPB)

 

 

            - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych – Pion Ochrony

 

- 27 maja odbyło się szkolenie z powszechnej samoobrony dla członków Rad Osiedli oraz Rad Sołectw, w trakcie którego poruszono tematy związane z obroną cywilną, ewakuacją ludności, zagrożeniami terrorem, przedstawiono także sygnały powszechnego alarmowania i ostrzegania,

- 28 maja odbyło się szkolenie dla dyrektorów placówek oświatowych z terenu miasta, które miało na celu przedstawienie zagadnień związanych z zarządzaniem kryzysowym oraz zadaniami szkół z zakresu bezpieczeństwa,

- przeprowadzono kontrole kompleksowe z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Urzędzie Skarbowym, Jastrzębskiej Spółdzielni Spożywców „Społem” oraz Miejskim Zarządzie Nieruchomości

 

 

            - Jastrzębski Zakład Komunalny

 

- rozstrzygnięto postępowania przetargowe:

- na wykonywanie całodobowej obsługi Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Jastrzębiu Zdroju przy ul. Norwida. Przetarg odbył się w dniu 13.06.2008r., został rozstrzygnięty i podpisano umowę z Wykonawcą,

- na wykonywanie sukcesywnego wywozu oraz utylizacji odpadów stałych oraz płynnych z obiektów administrowanych przez Jastrzębski Zakład Komunalny. Przetarg odbył się w dniu 09.06.2008r., został rozstrzygnięty i podpisano umowę z Wykonawcą,

 

- rozpoczęto prace przy budowie dróg i chodników na terenie cmentarza komunalnego przy ulicy Bednorza,

- wykonano obudowę zdroju wodnego z kostki granitowej na kwaterze „M” na cmentarzu przy ul. Okrzei,

- w ramach utrzymania zieleni:

 - wykoszono i zebrano trawę z poboczy ulic, terenów zielonych wokół targowiska na Oś. 1000-lecia i cmentarza komunalnego przy ul. Okrzei i ul. Bednorza,

 - wykonano obsadę kwiatami skrzyżowań ulic, pomników pamięci narodowej i grobów wojennych

 

 - w ramach utrzymania oznakowania pionowego i sygnalizacji świetlnej:

- poprawiono 42 szt. znaków drogowych,

- ustawiono 28 szt. nowych znaków drogowych,

- wymieniono na nowe 5 szt. zdewastowanych znaków drogowych,

- usunięto 4 szt. znaków drogowych,

- dokonano napraw sygnalizatorów sygnalizacji świetlnej spowodowanych kolizjami, dewastacjami i usterkami

 

- zakończono akcję wymiany piasku w piaskownicach i placach zabaw

 

 

            - Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Organizacji Pozarządowych

 

- 30 kwietnia upłynął termin składania ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie edukacji. W wyznaczonym terminie wpłynęły cztery oferty, które zostały zweryfikowane pozytywnie pod względem formalnym i przekazane do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta,

- w dniach 26 – 27 maja odbyły się warsztaty wyjazdowe dotyczące „Partnerstwa w społeczności lokalnej”, w których uczestniczyli przedstawiciele samorządu oraz organizacji pozarządowych,

- 2 czerwca w związku z zakończeniem realizacji projektu pn. „Upowszechnianie ekonomii społecznej wśród jastrzębskiej społeczności lokalnej” do Fundacji Fundusz Współpracy z siedzibą w Warszawie przekazano sprawozdanie finansowe i merytoryczne z realizacji projektu,

 

- przyznano dotacje z budżetu miasta na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia następującym organizacjom pozarządowym:

 

- Hospicjum Domowe im. Ks. E. Dutkiewicza SAC przy Parafii Świętej Katarzyny w Jastrzębiu Zdroju na zadanie pn. „Usprawnienie całości opieki nad chorymi i ich rodzinami w terminalnym okresie choroby nowotworowej oraz rodzinom osieroconym, akcje promujące idee hospicyjne” – przyznana kwota dotacji 6.000,00 zł.,

- Stowarzyszenie Dializowanych NEPHROS w Jastrzębiu Zdroju na zadanie pn.   „Integracja środowiska osób dializowanych i po przeszczepie nerki. Podnoszenie standardu dializ. Kampania informacyjna dotycząca leczenia chorób nerek  i propagowanie tematyki przeszczepów narządów” – przyznana kwota dotacji 6.000,00 zł.,

- Towarzystwo Wspierania Dzieci i Młodzieży SPRAWNI INACZEJ w Jastrzębiu Zdroju na zadanie pn. „Prowadzenie zajęć terapeutycznych dla grup osób niepełnosprawnych intelektualnie w zakresie: psychoterapii, choreoterapii, muzykoterapii, usprawnienia ruchowego artterapii” – przyznana kwota dotacji 6.000,00 zł.

 

Łącznie na wspieranie zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia przyznano 18.000,00 zł.

Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 08.07.2008 13:24
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba wyświetleń: 557
Drukuj Zapisz do PDF