W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Informacja Prezydenta Miasta na sesję Rady Miasta w dniu 22 listopada 2007 roku (In.0055-9/07)

RSS

Informacja Prezydenta Miasta

na sesję Rady Miasta w dniu 22 listopada 2007 roku

 

Szanowny Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Zaproszeni Goście

 

Pragnę powitać wszystkich Państwa obecnych na dzisiejszej XIX Sesji Zwyczajnej Rady Miasta Jastrzębie Zdrój i przedstawić informacje z realizacji zadań w okresie od ostatniej sesji zwyczajnej z dnia 18 października 2007 roku do chwili obecnej. W tym czasie realizowanych było wiele przedsięwzięć w sferze funkcjonowania miasta. Pragnę przedstawić najważniejsze z nich;

 

 

- w zakresie finansów

 

- 5 listopada podpisana została umowa z Bankiem Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdroju
o udzielenie kredytu na realizację zadań inwestycyjnych.

 

 

            - w zakresie infrastruktury komunalnej i inwestycji

 

- boisko szkolne przy ul. Katowickiej - trwają prace przy budowie boiska do piłki nożnej
z nawierzchnią ze sztucznej trawy o wysokości 5 cm na powierzchni 36m x 66m
z wykonaniem piłkochwytów,

basen przy ul. Witczaka – zakończono realizację dwóch boisk do piłki siatkowej plażowej z piłkochwytami,

- remonty szkół – zakończono remonty dachów w:

- ZS nr 4 przy ul. Komuny Paryskiej,

- ZS nr 5 przy ul. Staszica,

- ZS nr 7 przy ul. Kaszubskiej,

- SP nr 10 przy ul. Zielonej,

- SP nr 21 przy ul. Równoległej,

- SP nr 6 przy ul. Śląskiej,

- ZS nr 3 przy ul. Wrocławskiej,

- G nr 10 przy ul. Piastów,

     

- trwają prace dekarskie w ZS nr 6 przy ul. Harcerskiej oraz ocieplanie ściany północnej
w ZS nr 3 przy ul. Wrocławskiej,

- zakończono prace remontowe tarasów i przyłączy kanalizacyjnych w ZS nr 8 przy
ul. Edukacyjnej,

- boisko przy ul. Kościelnej - trwa projektowanie przebudowy oświetlenia zewnętrznego,

- modernizacja krytej pływalni przy ZS nr 6 - wykonano dokumentację budowlano-wykonawczą obiektu i zlecono wykonanie koreferatu sprawdzającego,

- modernizacja Targowiska Arki Bożka  - trwają prace projektowe obiektu,

- boiska sportowe i hala gimnastyczna przy SP nr 17 przy ul. Płonki – trwają prace projektowe,

- adaptacja budynku byłego Gimnazjum nr 7 na potrzeby filii AWF – trwają prace przygotowawcze procedury przetargowej celem wyłonienia projektanta,

- modernizacja Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Leśnej – projekt jest wykonany, trwa procedura uzyskiwania zamiennego pozwolenia na budowę. Tu są dwa źródła dofinansowania. Dziś otrzymaliśmy informację z Banku Gospodarstwa Krajowego i do końca roku podpiszemy umowę na dotację z Ministerstwem Sportu i Turystyki. Natomiast jeśli chodzi o środki unijne w Urzędzie Marszałkowskim uzyskaliśmy wstępne informacje, że umowa ramowa, nazwijmy ją przedwstępną, mogłaby pojawić się w połowie przyszłego roku, a umowa o dofinansowaniu pod koniec przyszłego roku. Przetarg moglibyśmy zatem ogłosić w roku 2009. Jeśli chodzi o środki z ministerstwa to ta sama sytuacja dotyczy boiska sportowego przy ul. Katowickiej i programu „Blisko boisko”.

- 24 listopada odbyło się spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim w sprawie Drogi Głównej Południowej. Urząd Marszałkowski przedstawił tok postępowania dla projektów kluczowych, jakim jest Droga Główna Południowa. Do czerwca 2008 roku planowane jest podpisanie umowy ramowej, a następnie umowy o współfinansowaniu ze środków unijnych

 

            - w zakresie polityki gospodarczej

 

- Miasto Ibbenbüren w Niemczech wyraziło pozytywną opinię w przedmiocie nawiązania współpracy partnerskiej stron oraz podpisania umowy o współpracy z Miastem Jastrzębie Zdrój. Uroczyste podpisanie umowy  nastąpi 14 grudnia br. w Ibbenbüren. Wystąpiłem do wszystkich klubów o wyznaczenie osoby, która brałaby udział we wspólnej delegacji,

- została zrealizowana umowa z firmą Infobox z Cieszyna na zakup dwóch multimedialnych kiosków informacyjnych wraz z oprogramowaniem, 

- 19 października w naszym Mieście przebywał z wizytą Pan Michael Morgenstern Zastępca Konsula Generalnego Niemiec. Spotkał się on m.in. z przedstawicielami władz Miasta, Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. oraz Strefy Aktywności Gospodarczej Sp. z o.o.,

- dziś gościł także w Urzędzie Miasta ambasador Republiki Panamy Roko Setka Sagel, który przyjechał do Jastrzębia Zdroju na zaproszenie młodzieży Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych.

podpisano umowy na wykonanie koncepcji oraz Wstępnego Studium Wykonalności dla projektów subregionalnych pn. „Szerokopasmowy dostęp do internetu dla Miasta Jastrzębie Zdrój” oraz „Elektroniczny obieg dokumentów w Jastrzębiu Zdroju”, które zgłoszone zostały do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w procedurze pozakonkursowej, w ramach Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013,

przygotowano sprawozdanie merytoryczne i finansowe dla projektu pn. „Przedsiębiorczy sąsiad. Merytoryczne wsparcie inicjatyw gospodarczych na terenie Euroregionu Śląsk Cieszyński”, zrealizowanego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Czechy – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz budżetu państwa

 

 

            - w zakresie przeciwdziałania bezrobociu

 

- statystyki prowadzone przez urząd pracy wskazują na stały spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych. Według danych na dzień 31 października br. w Powiatowym Urzędzie Pracy były zarejestrowane 4.004 osoby bezrobotne. W stosunku do poprzedniego miesiąca liczba osób bezrobotnych spadła o 318 osób (spadek o 7,4%), natomiast porównując analogiczny miesiąc poprzedniego roku liczba ta spadła o 1.416 osób (spadek o 26,1%),

- stopa bezrobocia dla Jastrzębia Zdroju wynosiła 10,3% (aktualne dane dotyczące stopy bezrobocia odnoszą się do września 2007r.),

- w październiku urząd pracy zarejestrował 370 ofert pracy, z czego 51 to oferty subsydiowane (głównie staże i przygotowania zawodowe),

- trwa realizacja programów:

- „Postawmy na przedsiębiorczość” – finansowanego z rezerwy Funduszu Pracy Samorządu Województwa Śląskiego,

- „Praca dla młodych – Dobry Start” – finansowanego z rezerwy Funduszu Pracy pozostającej w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej,

- „Inwestycje w kwalifikacje deficytowe na rynku pracy (IKD)” – finansowanego
z rezerwy Funduszu Pracy, pozostającej do dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej,

- „Start zawodowy młodzieży” - finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS SPO RZL 1.2),

- „Powrót do pracy” - finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
(EFS SPO RZL 1.3),

- „Przyjazny urząd” - finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
(EFS SPO RZL 1.1)

 

Powiatowy Urząd Pracy uczestniczy także w projektach:

- „Rotacja pracy” Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,

- „Urząd pracy partnerem dla pracodawców. Modernizacja systemu współpracy publicznych służb zatrudnienia z pracodawcami” CTC Polska Sp. z o.o.

 

 

- w zakresie edukacji

 

- dokonano sprawdzenia pod względem formalnym 864 wniosków złożonych w ramach programu „Pomoc materialna dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych”, na podstawie których przyznano uczniom stypendia,

- 17 października odbyło się uroczyste wręczenie Dyplomów Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej 11 stypendystom z jastrzębskich szkół. Nagrodzeni zostali następujący uczniowie:

- z Zespołu Szkół Nr 1- Justyna Mandat

- z Zespołu Szkół Nr 2 – Michał Szymański i Katarzyna Cimała

- z Zespołu Szkół Nr 3 – Anna Tomaśko

- z Zespołu Szkół Nr 4 – Wioleta Serwotka

- z Zespołu Szkół Nr 5 – Katarzyna Braska

- z Zespołu Szkół Nr 6 – Sandra Szczęsny i Tomasz Huzarewicz

- z Zespołu Szkół Handlowych – Sylwia Franc i Aleksandra Herbut

- z Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Salezjanek – Samuela Słoń

 

- w ramach Rządowego programu „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach” nasze Miasto otrzymało środki finansowe na dofinansowanie projektu w 4 szkołach:

- Szkoła Podstawowa Nr 19 - 10.000,00 zł.

- Szkoła Podstawowa Nr 10 - 11.682,00 zł.

- Zespół Szkół Nr 6 - 9.000,00 zł.

- Zespół Szkół Nr 5 - 18.000,00 zł.

 

- w miesiącu listopadzie wypłacono dotację podmiotową dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez jednostki inne niż samorząd terytorialny w łącznej kwocie 231.811,00 zł. Środki na realizację tego zadania pochodzą z subwencji Ministerstwa Edukacji Narodowej na rok 2007,

- w listopadzie, na podstawie postanowienia Sądu Rodzinnego w Jastrzębiu Zdroju, umieszczono kolejnych nieletnich w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych
w Namysłowie, Koźminie Wielkopolskim, Warszawie i Skawinie. Ogółem w roku 2007 wydano 20 skierowań do Ośrodków Wychowawczych i Ośrodków Socjoterapii dla uczniów celem realizacji obowiązku szkolnego w zakładach resocjalizacyjnych. Aktualnie 10 dzieci z terenu miasta oczekuje na miejsca w ośrodkach. W województwie śląskim funkcjonują
trzy ośrodki wychowawcze: w Jaworzu, Herbach i Krupskim Młynie oraz 2 ośrodki socjoterapii dla dzieci i młodzieży w Gliwicach oraz Bielsku–Białej,

- Zespół Szkół nr 4, w konkursie organizowanym przez Narodowy Bank Polski, otrzymał tytuł najlepszej szkoły w kraju promującej wiedzę ekonomiczną,

- na tegorocznych Światowych Igrzyskach Olimpiad Specjalnych, które odbywały się
w dniach od 7 do 11 października w Shanghaju, z powodzeniem wystąpili dwaj jastrzębianie: uczennica Zespołu Szkół nr 9 Justyna Grycan w jeździe szybkiej na rolkach na dystansach 500 i 1000 m dwukrotnie zdobyła brązowy medal, natomiast uczestnik Warsztatów Terapii Zajęciowej (absolwent Zespołu Szkół Nr 10) Wojciech Murawski zdobył srebrny medal w pchnięciu kulą, a także zajął czwarte miejsce w biegu na 100m

 

 

- w zakresie zdrowia i polityki społecznej

 

- w dniach od 5 do 9 listopada w ramach IX Jastrzębskich Dni Promocji Zdrowia
w Urzędzie Miasta dla dzieci i młodzieży szkolnej zorganizowano cykl bezpłatnych wykładów związanych z promocją zdrowia, prowadzonych przez lekarzy i specjalistów z różnych dziedzin,

- Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje z Policją i Strażą Miejską w rozwiązywaniu problemów osób bezdomnych. Wspólne wyjazdy i rozeznanie miejsc, w których przebywają osoby bezdomne, pozwalają na bieżące monitorowanie środowiska. W okresie jesienno–zimowym dla osób bezdomnych przygotowano miejsca noclegowe w Hotelu ,,Gościniec” w Jastrzębiu Zdroju, w razie potrzeby osoby bezdomne są także kierowane do schronisk w Kluczy, Chrzanowie, Przegędzy oraz Raciborzu,

- w miesiącu październiku w Dziale Świadczeń Rodzinnych tut. Ośrodka wypłacono 13.294 świadczenia na łączną kwotę 1.401,183 zł.,

           

 

- w zakresie gospodarowania mieniem

 

- prowadzono aktualizację opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Jastrzębie Zdrój (aktualizacją opłat rocznych objęto grunty zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, usługowo–przemysłowo–handlowymi, wielorodzinnymi oraz nieruchomości zabudowane kompleksami garażowymi. Sposób dokonania tych opłat regulują przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami - Dz.U. z 2004 roku Nr 261 poz. 2603 z późn. zm. Zgodnie z art. 77 powołanej ustawy wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych może być aktualizowana nie częściej niż raz w roku, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Zaktualizowaną opłatę roczną ustala się przy zastosowaniu dotychczasowej stawki procentowej, od wartości nieruchomości określonej na dzień aktualizacji. Odnosząc się do wypowiedzi Pana Radnego Jerzego Lisa chciałbym zauważyć, że tej stawki nie można teraz zmienić, bo jest ona określona. Jesteśmy zobowiązani do przestrzegania ustawy. Wartość nieruchomości gruntowej określana jest przez rzeczoznawcę majątkowego. Uchwalenie nowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego oraz inne czynniki spowodowały ożywienie na lokalnym rynku nieruchomości, szczególnie po wejściu do Unii Europejskiej. W konsekwencji wzrosła wartość rynkowa nieruchomości, co rodzi konkretne skutki także dla użytkowników wieczystych. Z kolei uwaga do Pana Radnego Janusza Tarasiewicza, nie można tym osobom mówić, że my chcemy je zniszczyć i stawiać nas tutaj po drugiej stronie barykady. Dokonanie aktualizacji opłat dla około 1750 użytkowników wieczystych wiąże się ze znacznymi nakładami finansowymi dlatego przy małym wzroście opłaty jest to ekonomicznie nieuzasadnione. Można powiedzieć, że użytkownicy zyskali w ten sposób, że wcześniej taka aktualizacja nie była przeprowadzana, ale nie można też było czekać i nie regulować tej  kwestii. Aktualizacja  opłat  rocznych występuje w drodze pisemnego wypowiedzenia przez właściciela dotychczasowej stawki rocznej do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, w którym ma obowiązywać nowa stawka. Jeżeli użytkownik nie kwestionuje w terminie nowej stawki, zacznie ona obowiązywać od następnego roku. Jednak użytkownik może w terminie 30 dni od otrzymania wypowiedzenia złożyć do Samorządowego Kolegium Odwoławczego pisemny wniosek o ustalenie, że aktualizacja jest nieuzasadniona w ogóle lub uzasadniona w innej wysokości, co nie zwalnia go z obowiązku płacenia opłaty w dotychczasowej wysokości. Użytkownicy odwołują się i takie jest ich prawo. Wyjściem z tej sytuacji jest przekształcenie prawa użytkowania w prawo własności, ale jest to cała procedura. Druga możliwość to sprzedaż, a trzecia to powołanie przez użytkowników innego rzeczoznawcy majątkowego, który zakwestionowałby sporządzony wcześniej operat. No i oczywiście ostatnia możliwość to zmiana przepisów prawa przez parlament.

 

 

- Wydział Gospodarki Mieszkaniowej

 

- przyjmowane były wnioski od osób ubiegających się o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Po rozpatrzeniu złożonych wniosków wypłacono 3.126 dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę 495.097,47 zł.,

- przedłużono najem lokali socjalnych położonych przy ulicach: Pszczyńskiej, Gagarina, Stodoły,

- przeprowadzany jest proces dotyczący wykonania operatów szacunkowych związanych ze sprzedażą mieszkań,

- rozpoczęto proces sprzedaży 26 lokali mieszkalnych,

- uczestniczono w 12 zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych,

- 12 listopada odpowiadając na prośbę członków Społecznej Komisji Mieszkaniowej uczestniczyłem w spotkaniu, którego tematem było omówienie sytuacji mieszkaniowej w Mieście, jak również rozpatrzenie zawieszenia działalności Społecznej Komisji Mieszkaniowej, o co wystąpił pisemnie Przewodniczący tej Komisji Pan Zbigniew Rutkowski. Na spotkaniu poinformowałem o podjęciu decyzji w sprawie rozwiązania obecnej Komisji i powołania w jej miejsce Społecznej Komisji Mieszkaniowej w nowym składzie osobowym. W najbliższym czasie wystąpię do Pana Przewodniczącego z prośbą o zaangażowanie się radnych w pracę komisji.

 

 

- Miejski Zarząd Nieruchomości 

 

- odbyły się przetargi:

1. „Modernizacja obiektu ul. Klubowa 2”

2. „Dostawa: materiałów budowlanych, urządzeń zabawowych, elementów małej architektury dla inwestycji  Modernizacja obiektu ul. Gajowa 11A- zadanie nr 187”

3. „Adaptacja pomieszczeń biblioteki na świetlicę dla dzieci w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Gagarina 116”

 

- wykonywano roboty ogólnobudowlane i instalacyjne na zasobach administrowanych przez Miejski Zarząd Nieruchomości (m.in.: konserwacje dachu, remonty pustostanów, wymianę instalacji elektrycznej, wod.-kan., gazowej, wymianę pionów wodnych i kanalizacyjnych), prowadzono bieżącą obsługę lokatorów oraz najemców i dzierżawców lokali użytkowych          

 

 

            - w zakresie kultury i sportu

 

- przyjmowano rozliczenia dotacji dla klubów sportowych wykonujących zadania publiczne pn. „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w 2007r.” oraz zadania publiczne z zakresu organizacji imprez sportowych i kulturalnych.

- trwa przyjmowanie i opracowywanie materiałów do „Informatora miejskich imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych w 2008r.”

- 13 października w ramach cyklu „Śmiechoterapia” wystąpił kabaret „HRABI”,

- w dniach od 18 do 21 października zorganizowano siódmą edycję Festiwalu Sztuk Wszelkich „Zderzenia Działań Wrażliwych”.

- odbywały się koncerty:

- 27 października wystąpił zespół „THE GLOBETROTTERS”,

- 8 listopada odbył się koncert jazzowy w wykonaniu zespołu „Przemek Strączek Trio”,

- 9 listopada odbył się koncert grupy „MYSLOVITZ”

 

- 11 listopada w ramach obchodów Święta Niepodległości zorganizowany został koncert „Byłaś tam Polsko” w wykonaniu aktorów Teatru Muzycznego „Hals” z Gdyni oraz artystów scen śląskich i krakowskich,

- zorganizowano wystawy:

- wystawę plakatów Moniki Starowicz, która była eksponowana w Galerii „Epicentrum” (wystawę można było oglądać od 12 do 31 października br.),

- 6 listopada w Galerii „Epicentrum” i Magazynie 22 odbył się wernisaż wystawy
prac II Ogólnopolskiego Festiwalu Fotografii Otworkowej „OFFO” organizowanego przez Jastrzębski Klub Fotograficzny „Niezależni” (wystawę będzie można oglądać
od 2 do 26 listopada br.),

- do 7 grudnia w Galerii Historii Miasta można obejrzeć wystawę „Perła Śląskich Uzdrowisk – jastrzębski kurort na pocztówce ze zbiorów Janusza Kuśmierskiego”

 

- rozpoczęła się kolejna edycja rambitu dla przedszkolaków „Ole, ole przedszkole”,
do udziału w której zgłosiło się 15 przedszkoli,

- 4 listopada w „Zawodach Wspinaczki na Sztucznej Ścianie o Puchar Dyrektora MOSiR” spotkali się amatorzy tej dyscypliny z całego regionu.

- tegoroczne rozgrywki zakończyli piłkarze MKS „GKS Jastrzębie”. W ostatnim drugoligowym meczu ulegli w Warszawie Polonii 0:2. Ostatecznie w 11 spotkaniach nasi piłkarze odnieśli 8 zwycięstw, ponieśli 6 porażek i 5 meczów zremisowali. W przerwie zimowej drużyna zajmuje 7 lokatę,

- w tym sezonie po raz pierwszy w sportowej historii naszego kraju na Lodowisku „Jastor” odbyły się rozgrywki Europejskiej Ligi Mistrzów w siatkówce mężczyzn Klubu Sportowego „Jastrzębski Węgiel”,

- hokeiści JKH „Czarne Jastrzębie” po rozgromieniu Legii Warszawa 16:0 i 11:0 wygrali dwukrotnie w Nowym Targu, a ostatnio na własnym lodowisku pokonali 4:2 i 8:2 Orlika Opole i są zdecydowanym liderem rozgrywek

 

 

- Miejska Biblioteka Publiczna

 

- we wszystkich placówkach bibliotecznych organizowane były konkursy czytelnicze, plastyczne, spotkania z książką oraz spotkania grupy teatralnej,

- zorganizowano dwie wystawy w ramach II Ogólnopolskiego Festiwalu Fotografii Otworkowej:

- wystawę fotografii Karoliny Mostek w  Galerii „Pod Sową” (wystawę będzie można oglądać od 5 do 30 listopada br.),

- wystawę fotografii Damiana Ziobrowskiego w Galerii „Da Vinci” (wystawę będzie można oglądać od 5 do 30 listopada br.)

 

- 14 listopada odbyło się spotkanie  w kawiarence „Pod Sową” pt. „Prezentów czar i moc, kłopoty z prezentami – czyli o sztuce obdarowywania”,

- 14 listopada wykład z cyklu „Jesteśmy stąd” pt. „Życie Karola Miarki” wygłosiła Maria Rduch,

- 18 października odbyła się XII edycja turnieju wiedzy muzycznej „FAN”,

- 25 października odbyła się XIV edycja turnieju wiedzy ogólnej „Tęga Głowa”,

 

 

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych – Pion Ochrony

 

- 31 października zakończyła się rejestracja przedpoborowych rocznika 1989 (mężczyźni w wieku 18 lat wg rocznika kalendarzowego) oraz roczników starszych, którzy nie zgłosili się do rejestracji. Liczba osób rocznika podstawowego wynosiła 766, natomiast do rejestracji zgłosiło się 734 osób. W lutym 2008 roku przedpoborowi zostaną wezwani do Powiatowej Komisji Lekarskiej dla miasta Jastrzębie Zdrój, 

- 11 listopada odbyły się obchody Święta Niepodległości

 

 

- Wydział Architektury

 

- zakończyło się wyłożenie projektów planów miejscowych dot. KSSE Bzie i byłej KWK Moszczenica. Ogółem wpłynęło dziewięć uwag, które są przedmiotem rozpatrywania. Projekt planu dla tych obszarów będzie przedstawiony na posiedzeniu Rady Miasta w miesiącu grudniu,

- w hallu wejściowym Urzędu Miasta prezentowane są wizualizacje projektowanego obiektu handlowego przewidzianego do realizacji w centrum miasta. Bardziej szczegółowe informacje przekażę Państwu, gdy inwestor uzyska wszystkie prawomocne decyzje wymagane do realizacji inwestycji   

 

 

- Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych

 

- 12 września odbyły się wybory uzupełniające do Zespołu konsultacyjnego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. Jastrzębskie organizacje pozarządowe spośród 22 kandydatów ubiegających się o członkostwo w Zespole wybrały 2 osoby, które będą realizować działania w dziedzinie turystyki i sportu oraz w dziedzinie edukacji i pracy z młodzieżą. Nowymi członkami zostali wybrani: Pani Aleksandra Zachraj ze Stowarzyszenia na Rzecz Obiektywności i Tolerancji „Zaczynamy od Siebie” oraz Pan Mirosław Kolb z Klubu Abstynenta „Arka’,

- przyjęto „Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008”.

- 19 listopada ogłoszony został konkurs dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w dziedzinie kultury, kultury fizycznej dzieci i młodzieży oraz krajoznawstwa. Organizacje pozarządowe mogą składać oferty na realizację zadań publicznych Miasta Jastrzębie Zdrój do 19 grudnia br. 

 

 

Ponadto informuję, że

 

- z uwagi na zbliżający się termin ustawowej wymiany dowodów osobistych starego wzoru, w dniach 1 i 15 grudnia (soboty) w godzinach od 8.00 do 13.00 czynna będzie Sala Obsługi Interesantów. Mieszkańcy składający wnioski o wymianę dowodów osobistych obsługiwani będą w okienkach nr 6 i 7. Do wymiany pozostało jeszcze ok. 15 tys. książeczkowych dowodów osobistych.
Odpowiedzialny za treść: Olga Majkowska
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 09.01.2008 09:52
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba wyświetleń: 719
Drukuj Zapisz do PDF