Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070

e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Uchwała nr XLII/550/2009

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

UCHWAŁA NR XLII/550/2009

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

z dnia 28 maja 2009 r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Jastrzębie Zdrój

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

 

Rada Miasta Jastrzębie Zdrój

 

u c h w a l a

 

§ 1

1. Ustala się odpłatność rodziców (opiekunów prawnych) za świadczenia w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego obejmującą następujące zajęcia opiekuńczo -wychowawcze oraz dydaktyczne:

a) stymulowanie aktywności językowej i rozwijanie koordynacji ruchowej,

b) inscenizacje dziecięce wierszy i bajek,

c) ćwiczenia wspomagające pracę mózgu oraz rozwijające sprawność manualną i ruchową,

d) zajęcia rozwijania poczucia własnej wartości i umiejętności współpracy w grupie, integracja grupy,

e) gry i zabawy badawcze rozwijające zainteresowania otaczającym światem,

f) nauka piosenek, tańców, poczucia rytmu i estetycznego poruszania się przy akompaniamencie,  zajęcia umuzykalniające,

g) wspieranie rozwoju emocjonalnego dzieci,

h) współpraca z rodzicami w wychowaniu przedszkolaka poprzez wspólne uczestnictwo w zajęciach,

i) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka

2. Koszt jednostkowy za każde świadczenie, o których mowa w ust. 1 za jedną godzinę pobytu dziecka powyżej podstawy programowej ustala się w wysokości 0,15 % minimalnego wynagrodzenia za pracę określanego przez Radę Ministrów na dany rok budżetowy.

 

§ 2

1. Szczegółowy zakres realizowanych przez przedszkole publiczne prowadzone przez Miasto Jastrzębie Zdrój świadczeń w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz odpłatności, o których mowa w § 1 ust. 2 określa umowa cywilnoprawna zawarta między dyrektorem przedszkola a rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka.

2. Jeżeli dziecko będzie przebywać w przedszkolu dłużej niż określone w umowie godziny, za każdą  dodatkową godzinę niezależnie od świadczenia z jakiego dziecko korzysta, pobiera się opłatę w wysokości, o której mowa w § 1 ust. 2.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

 

§ 4

Tracą moc:

1. Uchwała Nr XVI/330/2004 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 22 stycznia 2004 r. w sprawie odpłatności  i zasad korzystania z publicznych przedszkoli w Jastrzębiu Zdroju.

2. Uchwała Nr XVII/355/2004 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 26 lutego 2004 roku w sprawie zmiany uchwały o odpłatności i zasadach korzystania z publicznych przedszkoli w Jastrzębiu Zdroju.

3. Uchwała Nr XXVI/556/2004 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie zmiany uchwały o odpłatności i zasadach korzystania z publicznych przedszkoli w Jastrzębiu Zdroju.

 

§ 5

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z mocą obowiązującą od 1 września 2009 r.

 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij