W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Uchwała nr XLI/545/2009

XML

Treść

UCHWAŁA NR XLI/545/2009

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

z dnia 23 kwietnia 2009r.

w sprawie zmian w zestawieniu przychodów i wydatków na 2009 rok  gminnego i powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 – z późniejszymi zmianami ), art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz art. 406, 407 i  421 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późniejszymi zmianami),

Rada Miasta Jastrzębie Zdrój

u c h w a l a

§ 1

W zestawieniu przychodów i wydatków gminnego i powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2009 rok, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXV/475/2008 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 18 grudnia 2008 roku, wprowadzić  zmiany według załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się  Prezydentowi Miasta Jastrzębie Zdrój.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik

do Uchwały Nr XLI/545/2009

     Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

                                                                                                              z dnia 23 kwietnia 2009r.

 

Zmiany w zestawieniu wydatków gminnego i Powiatowego funduszu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej na rok 2009 :

Dział

 

 

Rozdział

§

Nr zad.

Nazwa

 

ZWIĘKSZYĆ         O KWOTĘ (zł)

 

 ZMNIEJSZYĆ        O KWOTĘ (zł)

1

2

3

4

5

6

7


900

 

 

 

 

 

 

90011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2450

 

 

 

 

 

 

 

4300

 

 

6110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2450

 

 

 

 

 

 

 

4300

 

 

4700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

 

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

Stan środków pieniężnych na początek roku
 
WYDATKI

Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezalicza-nych do sektora finansów publicznych

- dotacje dla spółdzielni mieszkanio-wych na unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest

 

Zakup usług pozostałych

- usługi promocyjne
 
Wydatki inwestycyjne funduszy celowych

- termomodernizacja obiektów szkolnych ) – środki w dyspozycji Wydz. IKI

 

Stan środków pieniężnych na koniec roku

 

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

Stan środków pieniężnych na początek roku
 
WYDATKI

Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezalicza-nych do sektora finansów publicznych

- dotacje dla spółdzielni mieszkanio-wych na unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest

 

Zakup usług pozostałych

- szkolenia – środki w dyspozycji Wydz. ZK

 

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

 

Stan środków pieniężnych na koniec roku

 

 

 

 

          

 

567.922

 

 

 

120.000

 

 

 

 

 

 

 

50.000

 

 

341.000

 

 

 

 

 

56.922

 

 

 

 

 

16.987

                          

 

 

16.000

 

 

 

 

 

 

 

2.400

 

 

 

-

 

 

987

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

-

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

2.400

        

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane