Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070

e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Regulamin Samorządu Szkolnego

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

REGULAMIN ZAWIERA ROZDZIAŁY

      I.        Postanowienia ogólne

     II.        Organy samorządu

    III.        Kompetencje Organów Samorządu Szkolnego

   IV.        Kadencja władz

    V.        Komisje i sekcje

   VI.        Opiekun Samorządu

  VII.        Dokumentacja Samorządu


      I.        POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.     Samorząd Szkolny SP nr 17 w Jastrzębiu Zdroju działa w oparciu o art.55 Ustawy o systemie oświaty z dn. 7. 09. 1991 r.

2.     Samorząd Szkolny tworzą z mocy prawa wszyscy uczniowie szkoły.

3.     Samorząd Szkolny jest organizacją niezależną, a j ego organy są reprezentantami ogółu uczniów szkoły.

4.     Zasady wybierania organów Samorządu Szkolnego określa regulamin wyborów, stanowiący załącznik Regulaminu Samorządu Szkolnego.

 

    II.        ORGANY SAMORZĄDU

1.     Organami Samorządu są:

a)     Przewodniczący Rady Samorządu Szkolnego

b)    Rada Samorządu Szkolnego

c)     Rady Klasowe

2.     Rada Samorządu Szkolnego składa się z:

a)     Przewodniczącego

b)    zastępcy przewodniczącego

c)     sekretarza

d)    skarbnika

e)      przewodniczących sekcji powołanych przez Radę Samorządu Szkolnego

 

   III.        KOMPETENCJE ORGANÓW SAMORZĄDU

1.     Przewodniczący Rady Samorządu Szkolnego:

a)     reprezentuje Samorząd Szkolny

b)    kieruje pracą Rady Samorządu Szkolnego

c)     przewodniczy obradom Rady Samorządu Szkolnego

d)    przydziela zadania poszczególnym sekcją

e)     organizuje współpracę z radami klasowymi

2.     Rada Samorządu Uczniowskiego:

a)     opracowuje plan pracy i kalendarz spotkań Samorządu

b)    kieruj e bieżącą pracą Samorządu

c)     reprezentuje Samorząd w szkole i poza nią

d)    informuje o prawach i obowiązkach uczniów

e)     nawiązuje kontakty z samorządami innych szkół

f)     gromadzi środki finansowe i prowadzi ewidencję dochodów i wydatków, przedstawia sprawozdanie finansowe na zakończenie roku szkolnego

g)    współpracuje z przewodniczącymi klas

h)     sporządza protokoły z posiedzeń

3.     Dyrektor zapewnia organom Samorządu Szkolnego warunki organizacyjne oraz stale współpracuje z Radą poprzez opiekuna Samorządu.


   IV.        KADENCJA WŁADZ

1.     Kadencja wszystkich organów Samorządu trwa l rok szkolny.

2.     Członkami władz Samorządu mogą być uczniowie wyłącznie uczniowie SP nr l7.

3.     Wybory Rady Samorządu odbywają się we wrześniu każdego roku.

4.     Wybory organizuje Komisja Wyborcza powołana przez zebranie przewodniczących Rad Klasowych

    V.        KOMISJE I SEKCJE

1.     Do realizacji swych zadań Rada Samorządu powołuje sekcje.

2.     Przewodniczący sekcji Rady Samorządu są wybierani spośród członków Rady w głosowaniu jawnym . Tworzą oni 3-4 osobowe sekcje.

3.     Powołane sekcje mogą mieć charakter stały [ pracują przez cały rok] lub nadzwyczajny [doraźny].

4.     Przy powołaniu sekcji organ powołujący musi określić:

a.     nazwę sekcji

b.    okres jej istnienia

c.     skład osobowy

5.     Członkiem sekcji może być każdy uczeń szkoły.

 

   VI.        OPIEKUN SAMORZĄDU

1.     Rolą opiekuna jest doradzanie i pomaganie Samorządowi Szkolnemu w realizacji jego zadań


 VII.        DOKUMENTACJA SAMORZĄDU SZKOLNEGO

1.     Regulamin Samorządu Szkolnego

2.     Zeszyt protokołu Rady Samorządu Szkolnego

3.     Roczny plan pracy Rady Samorządu Szkolnego

4.     Regulamin wyborów Samorządu Szkolnego

5.     Roczne rozliczenie finansowe

 

VIII.        POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.     Wszystkie decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności powyżej połowy osób uprawnionych do głosowania

2.     Posiedzenia Zebrania Samorządu zwołuje Przewodniczący Rady lub opiekun Samorządu Szkolnego . Zebranie prowadzi zwołujący posiedzenie.

3.     Regulamin Samorządu Szkolnego jest dostępny wszystkim uczniom szkoły.


ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU

SAMORZĄDU SZKOLNEGO

1.     WYBORY RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ODBYWAJĄ SIĘ W OPARCIU o art. 55 ustawy o systemie oświaty z dn.7.09.1991r. oraz regulamin samorządu szkolnego.

2.     WYBORY RADY SAMORZĄDU'SZKOLNEGO przeprowadza KOMISJA WYBORCZA powołana przez ZEBRANE PRZEWODNICZĄCYCH RAD KLASOWYCH

3.     W skład KOMISJI WYBORCZEJ nie mogą wchodzić kandydaci do RADY SAMORZĄDU SZKLNEGO.

4.     Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym, równym, powszechnym.

5.     ZGŁASZANIE KANDYDATÓW

-         do Rady może kandydować każdy uczeń szkoły

6.     SPOSÓB PRZEPROWADZENIA WYBORÓW

-         głosowanie odbywa się w budynku szkoły

-         Komisja Wyborcza sporządza listy uczniów uprawnionych do głosowania. Na podstawie tych list wydaje karty do głosowania.

-         Wyboru dokonuje się przez postawienie na karcie głosowania, przy nazwisku kandydata znaczka „x"

-         głos jest nieważny , jeżeli karta jest nieczytelna lub zaznaczonych jest więcej znaków „x"

-         komisja Wyborcza zbiera karty do opieczętowanej urny.

-         Komisja Wyborcza ogłasza wynik wyborów na apelu szkolnym.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij