W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Informacja Prezydenta Miasta na sesję Rady Miasta w dniu 26 kwietnia 2007 roku (In.0055-4/07)

RSS

Informacja Prezydenta Miasta

na sesję Rady Miasta w dniu 26 kwietnia 2007 roku

 

Szanowny Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Zaproszeni Goście

 

Pragnę powitać wszystkich Państwa obecnych na dzisiejszej VIII Sesji Zwyczajnej Rady Miasta Jastrzębie Zdrój i przedstawić informacje z realizacji zadań w okresie od ostatniej sesji zwyczajnej z dnia 22 marca 2007 roku do chwili obecnej. W tym czasie realizowanych było wiele przedsięwzięć w sferze funkcjonowania miasta. Pragnę przedstawić najważniejsze
z nich;

 

 

            - w zakresie infrastruktury komunalnej i inwestycji

 

- złożony przez nasze miasto wniosek na zadanie pn. „Modernizacja Hali Widowiskowo-Sportowej” został wpisany do Wojewódzkiego Programu Rozwoju Bazy Sportowej. Uwzględnione w dokumencie zadanie otrzyma dofinansowanie w łącznej wysokości 2.250.000,00 zł., które w poszczególnych latach przedstawiać się będzie następująco:

- w roku 2007 -  50.000, 00 zł.

- w roku 2008 – 100.00,00 zł.

- w roku 2009 – 2.100.000,00 zł.  

 

- trwają remonty cząstkowe na drogach: ul. Powstańców Śląskich, Podhalańskiej, Korfantego, Zielonej,  

- zakończono remonty cząstkowe na drogach: ul. Gagarina, Pszczyńskiej, Wodzisławskiej,
Al. Piłsudskiego, Świerczewskiego, Cichej, 

- trwają roboty budowlane na drogach:

- ul. Turystyczna - przebudowa drogi, chodników i sieci uzbrojenia podziemnego,

- ul. Broniewskiego - Słoneczna – przebudowa drogi i przystanku autobusowego,

- ul. Wrocławska – budowa parkingu,

- ul. Witczaka – przebudowa mostu wraz z odcinkiem drogi

- zostały rozstrzygnięte przetargi na zadania: „Remont ul. Wielkopolskiej” oraz „Modernizacja ul. Armii Krajowej” - roboty zostaną rozpoczęte w miesiącu maju

 

 

            - w zakresie polityki gospodarczej

 

- 3 kwietnia gościliśmy w Jastrzębiu Zdroju przedstawicieli Regio Pamina (Niemcy, Francja) oraz Euroregionu Śląsk-Cieszyński. Goście odwiedzili Fundację Jastrzębski Inkubator Przedsiębiorczości oraz Gminne Centrum Informacji. Tematem spotkań było przedstawienie zasad funkcjonowania placówek oraz omówienie wybranych kierunków działań,

- 2 kwietnia odbyło się posiedzenie Zarządu Związku Subregionu Zachodniego. W programie zgromadzenia znalazło się m.in. rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie realizacji Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego na lata 2007-2013 oraz w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku za 2006 rok,

- 13 kwietnia odbyło się spotkanie zorganizowane w ramach jubileuszowej wizyty z okazji XX-lecia polsko-francuskiej wymiany młodzieży szkolnej z liceum Sacre-Coeur w Tourcoing i liceum im. Staszica,

- złożono wniosek o dofinansowanie  zadania pn. „Wykonanie boiska sportowego przy ul. Katowickiej” w ramach programu Ministerstwa Sportu pn. „Blisko Boisko”. Całkowity koszt inwestycji wynosi 935,2 tys. zł. (kwota wnioskowana to 320,00 tys. zł.),

- 2 kwietnia w Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie informacyjne pn. „Partnerstwo publiczno-prywatne jako instrument realizacji inwestycji w perspektywie 2007-2013”, którego celem było zapoznanie uczestników z możliwościami realizacji inwestycji miasta w oparciu o współpracę z sektorem prywatnym w formule partnerstwa publiczno-prywatnego,

- opracowano karty potencjalnych projektów Jastrzębia Zdroju do Subregionalnego Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. Zgłoszone i przyjęte przez Zarząd Województwa Śląskiego projekty otrzymają dofinansowanie w drodze bezkonkursowej,

- 16 kwietnia w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego złożony został wniosek
o dofinansowanie projektu pn. „Ku nowoczesnej administracji samorządowej – program szkoleń w gminach i powiatach Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego” w ramach drugiego naboru do Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników samorządowych w stowarzyszonych w związku gminach poprzez dofinansowanie do kursów, szkoleń i studiów podyplomowych,

- 16 kwietnia w Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie miast członkowskich Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z Dyrektorem Wydziału Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego, Panią Elżbietą Bieńkowską oraz Dyrektorem Biura Związku, Panem Wojciechem Maroszkiem dotyczące Programów Rozwoju Subregionów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Na spotkaniu została przedstawiona lista wybranych projektów subregionalnych oraz harmonogram prac nad Programem Rozwoju Subregionu,

 

 

            - w zakresie przeciwdziałania bezrobociu

 

- według danych na dzień 31 marca br. w Powiatowym Urzędzie Pracy było zarejestrowanych 5.240 osób bezrobotnych,

- w marcu w urzędzie pracy zarejestrowano 422 osób bezrobotnych, natomiast z ewidencji urzędu wyłączono 683 osoby,

- stopa bezrobocia dla Jastrzębia Zdroju wynosiła 12,9%, (aktualne dane dotyczące stopy bezrobocia odnoszą się do lutego 2007r.), 

- w lutym do urzędu pracy wpłynęło 477 ofert pracy, z czego 103 to oferty subsydiowane,

- 17 kwietnia odbyła się XII edycja Targów Pracy, w których wzięło udział 41 firm
i 13 instytucji z terenu Jastrzębia Zdroju i okolic. Ogółem zgłoszono 1.252 oferty pracy.  

 

 

- w zakresie edukacji

 

- przyznano dyrektorom placówek oświatowych w Jastrzębiu Zdroju (ze skutkiem począwszy od dnia 01 stycznia 2007r.) nowe stawki wynagrodzenia zasadniczego, w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2007r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2007r. Nr 56, poz. 372),

- przygotowano dla Kuratorium Oświaty raport z realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W naszym mieście tym programem objętych jest łącznie 1.099 uczniów,

- w związku z realizacją Uchwały Nr VII/82/2007 z dnia 22.03.2007 r. w sprawie założenia Technikum nr 5 w Zespole Szkół Zawodowych oraz Uchwały Nr VII/83/2007 z dnia 22.03.2007 r. w sprawie założenia Technikum nr 6 w Zespole Szkół Nr 4 rozpoczęto procedurę elektronicznego naboru uczniów na rok szkolny 2007/2008 do klasy pierwszej kształcącej w zawodzie technik budownictwa oraz do pierwszych klas, które będą kształcić w zawodach: technik ekonomista, technik informatyk oraz technik technologii odzieży,

- wpisano do ewidencji szkół i placówek niepublicznych nowe placówki.
Są to dwa Licea Ogólnokształcące i dwa Uzupełniające Licea Ogólnokształcące prowadzone przez osoby fizyczne. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w Szkole Podstawowej nr 6 i Zespole Szkół Handlowych w Jastrzębiu Zdroju. Kształcenie odbywać się będzie w trybie zaocznym. W/w placówki są szkołami prywatnymi i nie posiadają uprawnień szkoły publicznej,

- w związku z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie wyjazdów śródrocznych na tzw. „zielone szkoły” w I półroczu br. dla 840 dzieci z klas III szkół podstawowych podpisano umowę dotacyjną z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 140.650,00 zł.,

- dokonano wypłaty pierwszej raty środków w kwocie 10.150,00 zł. dla Uniwersytetu
III wieku na działalność dydaktyczną,

- zakończono procedurę oceny pracy następujących dyrektorów szkół: Roberta Barei – Szkoła Podstawowa nr 6,  Agnieszki Gałuszka - Gimnazjum nr 3, Bernadety Figura -  Gimnazjum nr 8,  Marioli Lech–Wasiak - Gimnazjum nr 10

 

- w zakresie zdrowia i polityki społecznej

 

- rozstrzygnięto następujące konkursy w dziedzinie promocji i profilaktyki zdrowia:

 

1.      „Profilaktyka oraz wczesna diagnostyka chorób układu krążenia wśród mieszkańców Miasta Jastrzębie Zdrój w roku 2007 ”.

2.      „Profilaktyka oraz wczesne wykrywanie raka piersi wśród mieszkanek Miasta Jastrzębie Zdrój w roku 2007, w zakresie badań mammograficznych
i sonomammograficznych”.

3.      „Profilaktyka oraz wykrywanie raka prostaty i dolnego odcinka  jelita grubego wśród mężczyzn powyżej 50 roku życia, zamieszkałych na terenie Miasta Jastrzębie Zdrój, w roku 2007”.

4.      „Profilaktyka oraz wczesne wykrywanie raka narządu rodnego (poprzez USG przezpochwowe) wśród mieszkanek miasta Jastrzębie Zdrój w roku 2007”.

5.      „Profilaktyka oraz wykrywanie czerniaka skóry wśród mieszkańców miasta Jastrzębie Zdrój  w roku 2007”.

 

 

- w zakresie ochrony środowiska

 

- został uruchomiony punkt konsultacyjny dla rolników, którzy ubiegają się o dopłaty bezpośrednie. Punkt mieści się w budynku Urzędu Miasta przy Al. Piłsudskiego 60 - pokój nr 509A i jest czynny w każdy piątek w godzinach od 9.00 do 15.00, natomiast w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach od 9.00 do 15.00 punkt konsultacyjny działa w Domu Sołeckim Ruptawa przy ulicy Cieszyńskiej. Pomocy w wypełnianiu wniosków udzielają pracownicy Ośrodka Doradztwa Rolniczego,

 

- z okazji obchodów Dnia Ziemi w naszym mieście odbywały się konkursy wiedzy ekologicznej i przyrodniczej dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Ponadto ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zakupiono 33.910 sadzonek drzew i krzewów (w tym 30 tysięcy sztuk ligustru), które zostały przekazane placówkom oświatowym, zarządom osiedli i jednostkom organizacyjnym miasta celem nasadzenia na terenach miejskich i osiedlowych. W ramach obchodów Dnia Ziemi odbyła się również konferencja poświęcona gospodarce odpadami (16 kwietnia),

-  rozpatrzono wnioski, złożone przez mieszkańców miasta w I kwartale br. o dofinansowanie ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zadań proekologicznych.

Pozytywnie rozpatrzono wnioski dotyczące dofinansowania:

-          14 ekologicznych kotłów grzewczych

-          2 przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej

-          1 przydomowej oczyszczalni ścieków

-          1 kolektora słonecznego

   na łączną kwotę 26.269,36 zł.

                       

           

- w zakresie gospodarowania mieniem

 

- trwają prace związane z nabywaniem gruntów pod budowę „drogi głównej południowej”,

- dokonano sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta Jastrzębie Zdrój w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej położonej przy ul. Północnej o pow.0,0250 ha, za cenę brutto 11.834,00 zł.,

- dokonano nabycia w formie darowizny od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa nieruchomości o pow. 0,0622 ha z przeznaczeniem pod plac manewrowy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Szerokiej,

- dokonano nabycia od osoby fizycznej nieruchomości o łącznej pow. 0,0059 ha zajętą pod ulice: 11 Listopada i Kondziołowiec oraz nieruchomość o pow. 0,0016 ha. z przeznaczeniem pod łącznik ulic: 11 Listopada i Wrocławskiej,

- prowadzono postępowania administracyjne w sprawie:

        ustanowienia trwałego zarządu na rzecz jednostek organizacyjnych Miasta: Szkoły Podstawowej nr 10, Zespołu Szkół Zawodowych, Publicznego Przedszkola nr 26,

        wyłączenia użytków rolnych z produkcji

 

 

- Wydział Gospodarki Mieszkaniowej

 

- przyjmowane były wnioski od osób ubiegających się o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Po rozpatrzeniu złożonych wniosków wypłacono 1.609 dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę 257.020,64 zł.,

- wydawano skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego osobom figurującym w wykazie osób zakwalifikowanych do otrzymania lokali mieszkalnych o czynszu regulowanym (przy ul. Kościelnej), przedłużono najem lokali socjalnych (przy ul.  Pszczyńskiej, Gagarina i Stodoły),

-  19 marca zorganizowano spotkanie ze Spółdzielniami Mieszkaniowymi, tematem którego było zawarcie umów na odszkodowanie. Z przygotowanych czterech umów zawarto jedynie trzy umowy na wypłatę odszkodowań za 2007 rok, na łączną kwotę 495.000,00 zł. Umowy zostały zaakceptowane przez trzy jastrzębskie spółdzielnie mieszkaniowe, natomiast  Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego z siedzibą w Wodzisławiu Śl. odrzuciła umowę, kierując do Sądu sprawę przeciwko Gminie,

- w dniach 23 marca i 28 marca odbyły się dwa kolejne spotkania Społecznej Komisji Mieszkaniowej, w trakcie których rozpatrywane były sprawy mieszkaniowe. Dnia 28 marca Komisja zaopiniowała pozytywnie wnioski osób, które zostały ujęte w „Projekcie osób zakwalifikowanych do otrzymania lokali mieszkalnych o czynszu regulowanym na rok 2007”, jak również w „Projekcie osób zakwalifikowanych do otrzymania lokali socjalnych na rok 2007”

 

 

- Miejski Zarząd Nieruchomości 

 

- rozstrzygnięto przetargi na wykonanie następujących zadań:

- „Adaptacja pomieszczeń wewnętrznych w budynku przy ul. Zielonej 20 A na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu Zdroju” - przetarg odbył się w dniu 27.03.2007r. (umowę podpisano w dniu 06.04.2007r.), 

- „Remont wewnętrznej instalacji gazowej w 12 budynkach mieszkalnych administrowanych przez MZN” – przetarg odbył się w dniu 26.02.2007r. - został unieważniony, ponieważ nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu,

- „Wymiana nawierzchni asfaltowej na nawierzchnię z kostki brukowej wraz
z remontem schodów terenowych przy ul. Zielonej 16A” - przetarg odbył się w dniu 12.04.2007r. (podpisanie umowy nastąpiło w dniu 24.04.2007r.),

-  „Wywóz i utylizacja nieczystości płynnych z zasobów MZN” – przetarg odbył się w dniu 02.04.2007r. (umowę podpisano w dniu 11.04.2007r.)

 

- ogłoszono przetarg na wykonanie zadania pn. „Remont wewnętrznej instalacji gazowej
w 12 budynkach mieszkalnych administrowanych przez MZN”- przetarg odbył się w dniu 25.04.2007r.,

- w ramach robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych w zasobach administrowanych przez Miejski Zarząd Nieruchomości wykonywano m.in.: remonty pustostanów (ul. Broniewskiego, Zdrojowa), utwardzenie nawierzchni drogi (ul. Kościelna) i remont nawierzchni drogowej (ul. Armii Krajowej), wykonanie izolacji pionowej (ul. Armii Krajowej), remont placu gospodarczego (ul. Kopernika, ul. Pszczyńska), a także remonty instalacji elektrycznej (ul. Żeromskiego) i wodno-kanalizacyjnej (ul. Broniewskiego), remont instalacji gazowej (ul. Armii Krajowej), remont kanalizacji (ul. Armii Krajowej, Hanki Sawickiej, Piastów) 

 

 

            - w zakresie kultury i sportu

 

- 30 kwietnia upływa termin składania wniosków z nazwiskami kandydatów do Nagrody Miasta Jastrzębie Zdrój dla osób zasłużonych w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dóbr kultury. Kandydatów do Nagrody mogą zgłaszać: właściwa Komisja Rady Miasta ds. kultury, dyrektorzy placówek kulturalnych, stowarzyszenia zawodowe oraz twórcze,

- zakończono procedury związane z przyznaniem stypendiów w dziedzinie kultury. Programy stypendialne będzie realizować 9 osób na łączną kwotę 18.000,00 zł. Ukończono prace związane z przyznaniem dotacji dla stowarzyszeń realizujących zadania publiczne
w dziedzinie kultury na łączną kwotę 140.000,00 zł. oraz kultury fizycznej i sportu dzieci
i młodzieży, krajoznawstwa oraz zapewnienia bezpieczeństwa nad wodą na łączną kwotę 400.000,00 zł. Łącznie rozpatrzono 40 wniosków,

- ukazał się „Informator miejskich imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych 2007r.”. Informator został przekazany jastrzębskim placówkom oświatowym, jednostkom organizacyjnym, organizacjom pozarządowym,

- odbywały się przedstawienia teatralne:

- 24 marca odbył się spektakl teatralny pt. „Kim jestem” w wykonaniu „Teatru
w Dechę! Sceniczną” działającego przy Miejskim Ośrodku Kultury,

- 25 marca w ramach cyklu Teatr Rodzinny odbył się spektakl „Wesołe historie”
w wykonaniu Śląskiego Teatru Lalki i Aktora „Ateneum” z Katowic

 

- 29 marca odbył się koncert grupy „Tercet czyli kwartet” w składzie: Hanna Śleszyńska, Piotr Gąsowski, Robert Rozmus, Wojciech Kaleta, którzy wystąpili z programem estradowym,

- 31 marca odbyły się warsztaty taneczne, które poprowadzili Iza i Jose Torresowie (nauka kroków salsy) oraz warsztaty tańca country, poprowadzone przez Iwonę Klinicką,

- 4 kwietnia w kościele pw. Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła z okazji obchodów II rocznicy śmierci Papieża Jana Pawła II odbył się koncert orkiestry Sinfonietta Cracovia pod mistrzowską batutą Krzysztofa Pendereckiego.

- 12 kwietnia w kinie „Centrum” podczas „Przerwy...na kino” wyświetlone zostały
etiudy zrealizowane przez studentów Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach,

- 17 i 18 kwietnia odbyły się przesłuchania Festiwalu Zjawisk Artystycznych CYKLORAMA ‘2007 - imprezy mającej na celu konfrontację dorobku artystycznego zespołów teatralnych działających na terenie naszego miasta oraz ich promocję. Podczas finału (20 kwietnia) wręczone zostały nagrody zwycięskim teatrom. Odbyła się również prezentacja spektaklu „Kim jestem” w wykonaniu „Teatru w Dechę! Sceniczną” działającego przy Miejskim Ośrodku Kultury, który zdobył Grand Prix Festiwalu. W ramach CYKLORAMY ‘2007 w dniach 26 i 27 marca odbyły się warsztaty teatralne z reżyserii i słowa, przeznaczone dla reżyserów oraz opiekunów amatorskich grup teatralnych działających w naszym mieście,

- 20 kwietnia w ramach Salonu Młodych Artystów odbyło się spotkanie z twórczością literacką Wiesława Surmy,

- zorganizowano wystawy:

- wystawę rysunku i grafiki Wiesławy i Aleksandra Ostrowskich „Muszla - Muzyka Głębin Czyli Rzeczywistość Własnego Wnętrza” i „Reminiscencje Przestrzeni” (wystawę zwiedzać można było do 30 marca w galerii Epcentrum),

-  wystawę fotografii i sprzętu wspinaczkowego z wyprawy Klubu Wysokogórskiego Jastrzębie Zdrój na Cho Oyu w Nepalu „Góry...i to, co wydarzyło się wokół”- Cho Oyu 8201 m. EXPEDITION 2006 (wystawa była prezentowana w Magazynie 22 do 31 marca),

- wystawę rzeźby Henryka Fojcika „SAKRALNE TEMATY” (wystawę można obejrzeć do 27 kwietnia w Galerii Epcentrum),

- wystawę ze zbiorów Stanisława Łastówki pt. „Jak lud śląski wrócił do Polski.
W 85. rocznicę złączenia części Górnego Śląska z Macierzą” (wystawę można oglądać do końca maja
w Galerii Historii Miasta)

 

- 28 marca uczniowie jastrzębskich szkół podstawowych oraz gimnazjalnych sprawdzili swoją wiedzę i umiejętności w zakresie wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym. Kolejny raz najlepsze okazało się Gimnazjum nr 11, w kategorii szkół podstawowych do zawodów rejonowych zakwalifikowały się Szkoła Podstawowa Nr 1 i Szkoła
Podstawowa nr 12,

- 22 kwietnia na terenie Ośrodka Wypoczynku Niedzielnego wraz z jastrzębskim oddziałem PTTK zorganizowano Rajd Rowerowy „Pierwszy Dzwonek”, który przebiegał trasami rowerowymi. Rowerzyści mieli do pokonania 12 km,

- Piłkarze MKS GKS Jastrzębie kontynuują dobrą passę zwycięstw, przybliżającą ich do upragnionego awansu do II Ligi,

- Młodzi hokeiści JKH Czarne Jastrzębie odnieśli największy sukces w historii Klubu, zdobywając w Gdańsku tytuł Mistrza Polski. W finale pokonali ubiegłorocznych zwycięzców – Zagłębie Sosnowiec

 

 

            - Miejska Biblioteka Publiczna

 

- w dniach od 10 do 12 kwietnia odbywały się warsztaty komputerowe dla dorosłych zorganizowane w ramach cyklu „Akademia wolnego czasu – uczymy się całe życie”,

- 18 kwietnia zorganizowano wieczór poezji Brygidy Simki -  „Przebudzenie ze snu…”,

- także 18 kwietnia wykład z cyklu „Na ścieżkach nauki” pt. „Dlaczego Dymitr Mendelejew nie dostał Nagrody Nobla?” wygłosił Janusz Mrzigod z Uniwersytetu Śląskiego,

 

- z myślą o najmłodszych zorganizowano:

- 2 kwietnia - warsztaty dla dzieci z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci pn. „Historia jednej książki, czyli z głowy autora na półkę w bibliotece”,

- w dniach od 16 do 18 kwietnia - spotkanie dla dzieci obejmujące warsztaty plastyczno-literackie, zwiedzanie wystawy, głośne czytanie fragmentów książek, zajęcia plastyczne i konkursy pn. „Dzieciaki Pani Astrid”,

- 20 kwietnia - spotkanie z dziennikarzami „Dziennika Zachodniego”,

- przez cały kwiecień w ramach cyklu Dobre, bo sprawdzone prezentowana jest sylwetka H.Ch. Andersena - znanego twórcy literatury dziecięcej  i młodzieżowej,  

 

- zorganizowano wystawę fotografii z kalendarza Lavazza’2007 autorstwa Eugenio Recuenco, którą  można jeszcze obejrzeć do 30 kwietnia)

 

                                              

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych – Pion Ochrony

                                                                                             

- w dniach 12 oraz 16 kwietnia odbyła się kontrola poboru, przeprowadzona przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Komisja dokonywała między innymi oceny lokalu oraz wyposażenia, księgi orzeczeń lekarskich, orzeczeń Powiatowej Komisji Lekarskiej i ich uzasadnienia, tryb ustalenia zdolności poborowych do służby wojskowej. W/w komisja nie wniosła zastrzeżeń co do pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz Poborowej dla miasta Jastrzębie Zdrój,

- zgodnie z rocznym planem zamierzeń Wydziału Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego 12 kwietnia o godz. 13.00 został przeprowadzony wojewódzki test sprawności systemu ostrzegania i alarmowania ludności. System został uruchomiony z Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody. W ramach testu emitowany był dźwięk ciągły trwający trzy minuty, oznaczający sygnał o odwołaniu alarmu o skażeniach

 

 

- Wydział Architektury

 

- w terminie od 29 marca do 27 kwietnia br. wyłożony jest do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centralnej, północnej i zachodniej części miasta. Uwagi do projektu planu można składać do dnia 11 maja 2007r.

Szczegółowe informacje są dostępne na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, Biuletynie Informacji Publicznej

 

 

            - Jastrzębski Zakład Komunalny

 

- wykonano obsadę kwiatową na terenie miasta w rejonie ulicy Broniewskiego
i Wodzisławskiej (łącznie wysadzono ok. 2 tys. szt. bratków),

- usunięto dzikie wysypiska przy ulicach: Turystycznej, Północnej, Połomskiej, Sosnowej, Dębowej, Bukowej, Popiełuszki, Korfantego i Al. Piłsudskiego,

- na drogach wojewódzkich i powiatowych oraz gminnych:

        - poprawiono 47 szt. znaków pionowych,

            - ustawiono 15 szt. znaków pionowych

 

 

- Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych

 

- dla organizacji pozarządowych ogłoszone zostały otwarte konkursy ofert na powierzenie zadań publicznych Miasta Jastrzębie Zdrój w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dotyczących działań skierowanych do osób uzależnionych i ich rodzin poprzez propagowanie trzeźwego stylu życia oraz konkurs na wsparcie zadań publicznych w zakresie edukacji publicznej,

           

 

Ponadto informuję, że

 

- 29 marca podczas sympozjum na temat „Gospodarowania nieruchomościami samorządu terytorialnego”, które odbywało się w Katowicach Giszowcu odebrałem wyróżnienie – duplikat Medalu im. Kazimierza Wielkiego, który otrzymała Ogólnopolska Izba Gospodarki Nieruchomościami za zasługi dla budownictwa i gospodarki nieruchomościami,

- natomiast 25 kwietnia we Wrocławiu Miasto otrzymało wyróżnienie w rankingu przygotowanym przez redakcję Gazety Prawnej wspólnie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz Ministerstwem Rozwoju Regionalnego „Europejska gmina, europejskie miasto” za osiągnięcia w pozyskiwaniu środków z funduszy Unii Europejskiej.

Odpowiedzialny za treść: Olga Majkowska
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 13.06.2007 09:51
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba wyświetleń: 597
Drukuj Zapisz do PDF