Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Regulamin kontroli wewnętrznej

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

§1

Kontrola wewnętrzna ma na celu:

1)     badanie zgodności kontrolowanego postępowania pracowników z zasadami określonymi w statucie szkoły i przydziale czynności.

2)     badanie zgodności i efektywności działania poszczególnych komórek organizacyjnych i form pracy szkoły z obowiązującymi przypisami, jak również postanowieniami statutu szkoły - oraz stopnia realizacji przydzielonych im zadań.

3)     badanie i ocena stopnia realizacji przydzielonych poszczególnym pracownikom zadań administracyjnych, gospodarczych, dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz ujawnienie nieprawidłowości i marnotrawstwa mienia, niedbalstwa, nadużyć, braku dyscypliny pracy, powodowanie zagrożenia dla zdrowia i życia oraz mienia szkoły.

4)     wskazanie sposobów i środków umożliwiających usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień.

§2

1.     Za zorganizowanie i prawidłowe działanie kontroli wewnętrznej, a także za należyte wykorzystanie wyników kontroli odpowiedzialny jest dyrektor szkoły.

2.     Dyrektor szkoły tworzy i wprowadza w życie regulamin kontroli wewnętrznej, który określ a zasady i zakres działalności kontroli realizowanej przez osoby pełniące funkcje kierownicze.

§3

1.     Osoby związane do prowadzenia kontroli wewnętrznej w szkole:

-         dyrektor szkoły,

-         inne osoby pełniące funkcje kierownicze,

-         inspektor b.h.p.

-         inni pracownicy lub komisje kontrolne powołane przez dyrektorów szkoły dla prowadzenia doraźnych kontroli.

Zadania w zakresie kontroli wewnętrznej osób pełniących funkcje kierownicze są zawarte w planie kontroli wewnętrznej.

§4

Kontrolą wewnętrzną objęte jest funkcjonowanie następujących komórek organizacyjnych oraz innych form działalności gospodarczej i finansowej szkoły:

1.     sekretariat szkoły

2.     biblioteka szkolna

3.     pomieszczenia dydaktyczne, administracyjne i gospodarcze

4.     gospodarka składnikami majątku.

§5

1.     Kontrolą wewnętrzną objęta jest następująca dokumentacja pedagogiczna:

-         dzienniki lekcyjne (w tym nauczania indywidualnego)

-         dziennik zajęć pozalekcyjnych

-         plan pracy wychowawców klas

-         arkusze ocen.

§6

Kontrolę stanu dyscypliny pracowników prowadzą osoby pełniące funkcje kierownicze zgodnie z posiadanymi zakresami czynności

-         dyrektor szkoły,

-         pracownik administracji wskazany przez dyrektora w stosunku do pracowników obsługi szkoły.

§7

Postanowienia końcowe

1.     Wyniki kontroli wewnętrznej stanowią podstawę podejmowania decyzji w sprawach:

-         stosowania systemu wyróżnień i kar,

-         ustalania wysokości premii pracownikom,

-         przyznawania nagród za szczególne osiągnięcia w pracy,

-         typowania pracowników do odznaczeń,

-         przeszeregowania pracowników i ustalenie wysokości wynagrodzenia

2.     Przeprowadzenie kontroli wewnętrznej dokumentów potwierdza się datą i podpisem osoby dokonującej kontroli.

3.     W przypadku ujawnienia podczas kontroli nieprawidłowości przebiegu operacji gospodarczych lub finansowych oraz w związanych z nimi dokumentach osoba kontrolująca obowiązana jest przedsięwziąć, w ramach kompetencji, niezbędne środki zmierzające do usunięcia wykrytych nieprawidłowości lub powiadomić niezwłocznie dyrektora szkoły,

4.     W przypadku ujawnienia podczas kontroli nadużycia lub innego czynu mającego znamiona przestępstwa, osoba kontrolująca obowiązana jest powiadomić niezwłocznie dyrektora szkoły oraz zabezpieczyć dokumenty i przedmioty stanowiące dowód tego czynu.

5.     Osoby pełniące funkcję kierownicze zapoznają podległych pracowników z treścią niniejszego regulaminu.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij