W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Uchwała nr XXI/271/2007

Wersja strony w formacie XML

UCHWAŁA NR XXI/271/2007

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

z dnia 20 grudnia 2007 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/904/2006 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Jastrzębie Zdrój

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) i pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i 2 pkt 3 i art. 41 ustawy z dnia   8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), w związku z art. 14, art. 34 ust. 6, art. 43 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)

Rada Miasta Jastrzębie Zdrój

uchwala

§ 1

W załączniku do Uchwały Nr XLIII/904/2006 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Jastrzębie Zdrój, wprowadza się następujące zmiany:

 

1) § 7 pkt a w rozdziale IV Sprzedaż lokali, otrzymuje brzmienie:

„a)  korzystają z tych lokali na postawie pisemnej umowy najmu lub dzierżawy nie krócej niż jeden rok,”;

 

2)  treść § 10 w rozdziale VI Oddawanie nieruchomości w użytkowanie, dzierżawę i najem oraz na podstawie innych tytułów prawnych, staje się ust. 1, po którym dodaje się kolejne ustępy w brzmieniu:

„2.Prezydent bez zgody Rady może po umowach dzierżawy, najmu zawartych na czas oznaczony do 3 lat, zawierać kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

3.  Prezydent bez zgody Rady może przekazać nieruchomości w najem, dzierżawę na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata w trybie przetargu.

4.  Oddanie nieruchomości w najem lub dzierżawę na okres dłuższy niż 3 lata w drodze bezprzetargowej zawsze wymaga zgody Rady wyrażonej w formie uchwały.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie Zdrój.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane