W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Uchwała nr XVIII/180/2007

Wersja strony w formacie XML

UCHWAŁA NR XVIII/180/2007

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

 

z dnia 18 października 2007 r.

 

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 42 ust. 7 pkt. 3) ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.)

 

Rada Miasta Jastrzębie Zdrój

u c h w a l a

§ 1

Ilekroć w dalszej części uchwały mowa jest o szkole, należy przez to rozumieć jednostki organizacyjne wymienione w art. 1 ust. 1 pkt. 1 i 1a ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.).

§ 2

1.       Dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy w szkole obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin ustala się według wzoru:

 

W= ( x1 + x2+ …..) : [ (x1: y1) + ( x2: y2)+ (.....)]

      

gdzie:

 

w - oznacza wymiar godzin

x1, x2........- oznacza ilość godzin poszczególnych stanowisk pracy przydzieloną nauczycielowi
w arkuszu organizacji szkoły,

y1,y2 .......- oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych określony dla danych stanowisk pracy w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela oraz w uchwale Nr XXXI/675/2005 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia
21 kwietnia 2005r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół prowadzonych przez Miasto Jastrzębie Zdrój, nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela

2.       Wymiar, o którym mowa w ust. 1 przyjmuje się w pełnych godzinach tak, że godzinę do 0,49 pomija się, a co najmniej 0,5 godziny przyjmuje się za pełną godzinę lekcyjną.

§ 3

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie Zdrój.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane