W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Powrót

Uchwała nr VI/64/2007

Wersja strony w formacie XML

UCHWAŁA NR VI/64/2007

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

 

z dnia 22 lutego 2007r.

w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 70a ust. 1 i 2a ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) oraz § 2, § 6 ust. 2 i § 7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. z 2002r. Nr 46, poz. 430)

 

Rada Miasta Jastrzębie Zdrój

u c h w a l a

§ 1

W budżecie Miasta Jastrzębie Zdrój wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

§ 2

Ze środków określonych w § 1przeznacza się:

 

a)         do 20% na organizację doradztwa metodycznego dla nauczycieli, w tym koszty obniżenia wymiaru godzin zajęć, dodatkowych umów o pracę, dodatków funkcyjnych oraz podróży służbowych doradców metodycznych,

b)         do 50% na organizację szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych dla nauczycieli,
w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, przygotowywanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych, organizację warsztatów metodycznych i przedmiotowych
oraz innych form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki, szkolenie rad pedagogicznych,

c)         do 10% na opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli,

d)         do 20% na opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły lub placówki, koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora szkoły lub placówki uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego, a w szczególności uzupełniają  lub podnoszą kwalifikacje.

§ 3

W roku 2007 ustala się kwotę dofinansowania opłat za kształcenie w szkołach wyższych, zakładach kształcenia nauczycieli oraz na studiach podyplomowych w specjalnościach:     

 

1)    j. angielski                             do   500zł

2)    pedagogika specjalna             do   500zł

3)    terapia pedagogiczna              do   500zł

4)    zarządzanie oświatą               do   500zł

5)    automatyka                           do   500zł

6)    robotyka                                do   500zł

7)    elektronika                             do   500zł

8)    elektrotechnika                      do   500zł

9)    mechatronika                         do   500zł

10)     mechanika                           do   500zł

§ 4

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie Zdrój.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr XLI/877/2006 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 23 lutego 2006r.
w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane