W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Uchwała nr 716 w sprawie Regulaminu wyboru Przewodniczącego Rady Miasta (LVIII/716/2010)

RSS

UCHWAŁA NR LVIII/716/2010

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

 

z dnia 22 czerwca 2010r.

 

w sprawie Regulaminu wyboru Przewodniczącego Rady Miasta

 

     Na podstawie art. 19 ust. 4 w związku z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (DzU z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

 

Rada Miasta Jastrzębie Zdrój

 

u c h w a l a

 

§ 1

 

Regulamin wyboru Przewodniczącego Rady Miasta, zwanego dalej „Przewodniczącym”.

 

§ 2

 

1. Wybory przeprowadza Komisja  Skrutacyjna, wybrana spośród radnych w głosowaniu jawnym.

2. Członkowie Komisji  Skrutacyjnej wybierają Przewodniczącego Komisji.

3. Członkowie Komisji  Skrutacyjnej nie mogą  kandydować na Przewodniczącego.

 

§ 3

 

  1. Rada Miasta ze swego grona wybiera Przewodniczącego w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady.
  2. Prawo zgłaszania kandydatów na Przewodniczącego przysługuje radnym obecnym na sesji Rady Miasta.
  3. Nie ogranicza się ilości kandydatów na Przewodniczącego.
  4. Każdy z kandydatów obowiązany jest do ustnego wyrażenia zgody na kandydowanie.
  5. Przewodniczącym zostaje kandydat, który otrzymał bezwzględna większość głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady Miasta.

 

§ 4

 

1.          Głosowanie przeprowadza się za pomocą kart do głosowania.

2.          Karty do głosowania przygotowuje i wydaje radnym Komisja  Skrutacyjna.

3.          Na karcie do głosowania Komisja Skrutacyjna zamieszcza imiona i nazwiska kandydatów na Przewodniczącego w kolejności alfabetycznej.

4.          Karty do głosowania Komisja Skrutacyjna opatruje pieczęcią Rady Miasta.

 

§ 5

 

W głosowaniu stosuje się następujące zasady:

1. Głos uważa się za ważny, jeżeli na karcie do głosowania pozostawiono nie skreślone linią poziomą imię i nazwisko jednego z kandydatów.

Jeżeli na karcie do głosowania nie skreślono nazwiska żadnego kandydata, głos uznaje się za ważny bez dokonania wyboru (wstrzymujący się).

2. Głos uznaje się za nieważny, jeżeli na karcie do głosowania skreślono nazwiska wszystkich kandydatów, pozostawiono nie skreślone nazwiska więcej niż 1 kandydata albo głos oddany za pomocą karty nie ostemplowanej pieczęcią Rady Miasta. Za nieważny głos uznaje się również głos na karcie całkowicie przedartej.

3. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk albo poczynienie innych dopisków nie pociąga za sobą skutków prawnych i nie wpływa na ważność głosu.

 

 

 § 6

 

W  przypadku,  gdy liczba kandydatów równa jest liczbie osób wybieranych stosuje się następujące zasady:

1/  na karcie do głosowania Komisja Skrutacyjna  zamieszcza:   

    a/   nazwisko i imię kandydata

    b/  następujące opcje:

a. jestem za wyborem

b. jestem przeciw wyborowi

c. wstrzymuję się od głosu

 

2/ głosowanie odbywa się poprzez skreślenie  linią poziomą dwóch opcji i pozostawienie nie

    skreślonej jednej opcji,

 

3/ głos uważa się za ważny, jeżeli na karcie do głosowania pozostawiono jedną nieskreśloną, wybraną opcję,

 

4/ głos uważa się za nieważny, jeżeli na karcie do głosowania skreślono wszystkie opcje, pozostawiono jako wybraną więcej niż jedną opcję albo oddano głos na karcie całkowicie przedartej.

 

§ 7

 

Komisja Skrutacyjna otwiera urnę wyborczą i dokonuje ustalenia liczby głosów według zasad określonych     w § 5 lub w § 6.

 

§ 8

 

1. Komisja Skrutacyjna sporządza protokół głosowania.

2. W protokole wymienia się liczbę:

 

1/ radnych uprawnionych do głosowania,

2/ oddanych głosów,

3/ głosów nieważnych,

4/ głosów ważnych,

5/ głosów ważnych bez dokonania wyboru (wstrzymujących się),

      6/ głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów.

 

3. Protokół podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład Komisji  Skrutacyjnej obecne przy jego sporządzaniu.

4. Komisja  Skrutacyjna opatruje protokół pieczęcią Rady Miasta.

5. Protokół wraz z kartami do głosowania Komisja Skrutacyjna dołącza do protokołu sesji Rady Miasta.

 

§ 9

 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokół głosowania.

 

§ 10

 

Stwierdzenie wyboru Przewodniczącego dokonuje się w drodze uchwały Rady Miasta.

 

§ 11

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Odpowiedzialny za treść: Barbara Kukuczka
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 25.06.2010 08:12
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba wyświetleń: 430
Drukuj Zapisz do PDF

Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.