W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Uchwała nr LI/657/2010

RSS

UCHWAŁA NR LI/657/2010

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

 

z dnia 28 stycznia 2010 r.

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji w sprawie zmiany nazwy Osiedla „Pszczyńska”na Osiedle „Jastrzębie Górne i Dolne”

 

            Na podstawie art.5a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

 

Rada Miasta Jastrzębie Zdrój

 

u c h w a l a

 

§ 1

 

1. Przeprowadzić z mieszkańcami osiedla „Pszczyńska” konsultacje w sprawie zmiany nazwy Osiedla „Pszczyńska” na Osiedle „Jastrzębie Górne i Dolne”.

 

2. Konsultacje przeprowadzić według zasad i w trybie określonym w załączniku Nr 1 do niniejszejuchwały.

 

3. Ustalić wzór karty konsultacyjnej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

4. Ustalić wzór protokołu przedstawiającego wyniki konsultacji zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                             

Załącznik Nr 1

                                                                                              do UCHWAŁY NR LI/657/2010

                                                                                              Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

                                                                                              z dnia 28 stycznia 2010 r.

                                                                                             

 

 

Zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji
w sprawie zmiany nazwy Osiedla „Pszczyńska”

 

 1. Konsultacje społeczne, zwane dalej „konsultacjami” przeprowadzane są w celu poznania opinii mieszkańców w sprawie zmiany nazwy Osiedla „Pszczyńska” na Osiedle  „Jastrzębie Górne i Dolne”.
 2. Konsultacje przeprowadzane są na obszarze Osiedla „Pszczyńska”.
 3. Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach są mieszkańcy Osiedla „Pszczyńska”, posiadający prawo wyborów do Rady Miasta, wpisani do rejestru wyborców pod adresem w tym osiedlu.
 4. Opinia, o której mowa w pkt 1, wyrażana jest poprzez udzielenie na karcie konsultacyjnej poparcia lub wyrażenie sprzeciwu wobec zmiany nazwy.
 5. Na karcie konsultacyjnej, w miejscu do tego przeznaczonym można zgłosić również uwagi wraz z uzasadnieniem, co do zmiany nazwy Osiedla.   
 6. Każdy uprawniony do wzięcia udziału w konsultacjach może tylko raz wyrazić opinię, o której mowa w pkt 1.
 7. Konsultacje przeprowadza Zarząd Osiedla „Pszczyńska”.
 8. Zarząd Osiedla rozpowszechnia, co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem konsultacji, w Osiedlu informację o celu konsultacji, osobach uprawnionych do wzięcia udziału w konsultacjach oraz o miejscu wydawania i składania kart konsultacyjnych.
 9.  Termin przeprowadzenia konsultacji wynosi 30 dni, a jego bieg rozpoczyna się po upływie 14 dni od podjęcia uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji.
 10. Do zadań Zarządu Osiedla należy:

a)    wydawanie kart konsultacyjnych,

b)    przyjmowanie wypełnionych kart konsultacyjnych,

c)    sprawdzenie poprawności wypełnionych kart konsultacyjnych,

d)    ustalenie wyników konsultacji.

 1.  Wydawanie kart konsultacyjnych oraz przyjmowanie wypełnionych kart konsultacyjnych odbywa się w siedzibie Zarządu Osiedla „Pszczyńska”, w terminie przeprowadzania konsultacji, w godzinach ustalonych przez Zarząd Osiedla.
 2. Przy ustalaniu wyników konsultacji, Zarząd Osiedla bierze pod uwagę tylko karty o treści zgodnej ze wzorem karty konsultacyjnej.
 3. Przy ustalaniu wyników konsultacji Zarząd Osiedla nie bierze pod uwagę opinii wyrażonej przez osoby nieuprawnione do wzięcia udziału w konsultacjach oraz przez osoby, które wyraziły swoją opinię więcej niż jeden raz.
 4. Zarząd Osiedla najpóźniej w ciągu 7 dni od zakończenia konsultacji przekazuje Prezydentowi Miasta protokół przedstawiający wyniki konsultacji wraz z uwagami zgłoszonymi przez mieszkańców.
 5. Prezydent Miasta przekazuje protokół, o którym mowa w pkt 14, Radzie Miasta wraz z projektem uchwały w przedmiocie zmiany nazwy Osiedla „Pszczyńska”.

 

 

Załączniki:

Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 08.02.2010 08:31
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 243
Odpowiedzialny za treść: Barbara Kukuczka
Data wytworzenia: 28.01.2010
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 08.02.2010 08:31
Ostatnio zaktualizował: Rafał Stelmaczonek
Data ostatniej aktualizacji: 17.08.2016 08:11
Liczba wyświetleń: 450
Drukuj Zapisz do PDF