W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Uchwała nr L/637/2009

RSS

UCHWAŁA NR L/637/2009

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

 

z dnia 17 grudnia 2009 r.

 

w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przewidziane dla Miasta Jastrzębie Zdrój na rok 2009

 

            Na podstawie art. 35 a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej   i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. nr 14 poz. 92    z późniejszymi zmianami)  

 

Rada Miasta Jastrzębie Zdrój

 

u c h w a l a

 

§ 1

 

Określić zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przewidziane dla Miasta Jastrzębie Zdrój na rok 2009, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

 

§ 3

 

Traci moc Uchwała Nr XLIX/621/2009 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przewidziane dla Miasta Jastrzębie Zdrój na rok 2009.

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Załącznik

do Uchwały Nr L/637/2009

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

z dnia 17 grudnia 2009 r.

 

 

Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla miasta Jastrzębie Zdrój w roku 2009

 

Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej

141 321

1.

Przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (art.12a)

40 000

2.

Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych (art.40)

15 000

3.

Dokonanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (art.26e)

40 000

 

3.

Dokonanie zwrotu kosztów wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej oraz składek na ubezpieczenie społeczne od tego wynagrodzenia (art.26f)

4 541

4.

Finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu (art.11)

41 780

Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej

 

1 456 081

1.

Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania WTZ

887 760

2.

Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych

193 944

3.

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się, technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych

277 307

4.

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów

91 070

5.

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

6 000

6.

Środki finansowe na zdania z zakresu rehabilitacji zawodowej   i społecznej – ogółem

1 597 402

       

 

 

Odpowiedzialny za treść: Barbara Kukuczka
Data wytworzenia: 17.12.2009
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 22.12.2009 10:51
Ostatnio zaktualizował: Rafał Stelmaczonek
Data ostatniej aktualizacji: 01.09.2016 09:18
Liczba wyświetleń: 310
Drukuj Zapisz do PDF

Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.