W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Uchwała nr XLV/576/2009

RSS

UCHWAŁA  NR  XLV/576/2009

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

z dnia  11 sierpnia 2009 roku

w sprawie  zmian w budżecie Miasta Jastrzębie Zdrój na 2009 rok

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4,9 lit. c, d, e, pkt. 10, art. 51, 57, 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym   (jednolity  tekst Dz.U. z 2001 roku  Nr 142 poz. 1591  ze zmianami), w  związku z  art. 92  ust. 3  ustawy  z  dnia 5 czerwca 1998 roku  o samorządzie    powiatowym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592,  ze zmianami), art. 82 ust.1,  art. 86, art.165, art. 166, art.168, art. 173, art. 176, art. 184, art. 188, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005  o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku -   Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację     publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872 ze zmianami), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, przekazywania dotacji celowych i przekazywania pobranych dochodów związanych z realizacją tych zadań (Dz.U. Nr 135 poz. 955), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca  2006 roku w sprawie gospodarki finansowej  jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych  oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną (Dz.U. Nr 116 poz. 783 ze zmianami), art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (jednolity tekst Dz.U. z  2008 roku  Nr 25, poz. 150 ze  zmianami), art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst Dz.U. z 2005 roku Nr 240 poz. 2027 ze zmianami),  w oparciu o opinie Komisji,              

 

Rada Miasta Jastrzębie Zdrój

       

u c h w a l a

 

§ 1

Zmienić plan  wydatków budżetu Miasta na 2009 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 1. 

 

§ 2

Zmienić limit „Wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w roku 2009 i na lata 2010-2011”, zgodnie z Załącznikiem  Nr 2.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie Zdrój.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie:

 

             W trakcie realizacji zadania inwestycyjnego Nr 70 „Adaptacja i rozbudowa budynku dla potrzeb OPS” wystąpiła konieczność wykonania robót dodatkowych nie ujętych w dokumentacji i kosztorysie ofertowym a limitujących prawidłowe wykonanie prowadzonych zgodnie z umową nr IKI.08130-153-W/2008 z dnia 21 lipca 2008 r. np.:

§         Prace związane z potrzebą zapewnienia dostatecznego bezpieczeństwa obiektu - należy wymienić wkłady szybowe w stolarce drzwiowej i okiennej parteru na wkłady antywłamaniowe,

§         Prace związane z zapewnieniem skutecznej ochrony przed wilgocią,

§         Rozbiórka istniejącego garażu blaszanego kolidującego z zaprojektowanym zagospodarowaniem,

§         Prace związane z wyrównaniem styropianem odchylonych od pionu ścian budynku,

§         Roboty związane z dociepleniem ścian fundamentowych na głębokość 1m poniżej terenu,

§         Wykonanie certyfikatu energetycznego oddawanego budynku, itp.

Prace te wynikają z przepisów branżowych i rozporządzeń do Prawa Budowlanego, warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, a ich niewykonanie wiąże się z zagrożeniem nie uzyskania pozytywnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu.

W związku z groźbą wstrzymania prac objętych umową zasadniczą: pracami wykończeniowymi, elewacyjnymi i zagospodarowania terenu konieczne jest pilne zlecenie prac dodatkowych.

 

Na przedmiot umów dodatkowych składa się zakres zgodny z przedmiarami robót, a w szczególności:

1.       wymiana wkładów szybowych w stolarce drzwiowej i okiennej oraz skrócenie okna fasadowego,

2.       wykonanie hydroizolacji,

3.       wykonanie dodatkowego rusztu pod sufity podwieszane z płyt g-k,

4.       pogrubienie wyrównawcze warstwy styropianu na elewacji,

5.       docieplenie daszków nad wejściami i garażami,

6.       wykonanie konstrukcji wsporczej pod schody składane, wejściowe na dach,

7.       wykonanie obudów z płyt gipsowo-kartonowych,

8.       wykonanie dylatacji systemowych,

9.       wykonanie podłogi antystatycznej w serwerowi,

10.   wymiana drzwi w serwerowi i kasie na antywłamaniowe,

11.   wykonanie dodatkowego wyposażenia windy osobowej,

12.   wykonanie remontu istniejącego ogrodzenia oraz nowego ogrodzenia i śmietnika od strony frontowej,

13.   wykonanie dodatkowych bruzd pod przewody elektryczne,

14.   wykonanie dodatkowych robót instalacyjnych: podgrzewacz wody, szafka gazowa, oświetlenie portierni,

15.   wykonanie i montaż klap rewizyjnych, drzwiczek rewizyjnych, odprowadzenie wody opadowej z tarasu,

16.   rozbiórka krawężników drogowych oraz dodatkowe prace drogowe,

17.   montaż dodatkowych elementów ściennych i podłogowych w sanitariatach i korytarzach,

18.   opaska wzdłuż wschodniej ściany budynku

19.   wykonanie certyfikatu energetycznego.

 

 

W związku z powyższym konieczne jest zabezpieczenie dodatkowych środków w wysokości 241 000 zł  celem zakończenia prac na obiekcie. Potrzebne środki proponuje się przenieść z zadania Nr 71 „Adaptacja i rozbudowa budynku dla potrzeb OW”, na którym pozostają wolne środki nie zaangażowane w umowę na  realizację, i których zaangażowania  nie przewiduje się.

Załączniki:

Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 18.08.2009 12:15
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 100
Odpowiedzialny za treść: Barbara Kukuczka
Data wytworzenia: 11.08.2009
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 18.08.2009 12:15
Ostatnio zaktualizował: Rafał Stelmaczonek
Data ostatniej aktualizacji: 30.08.2016 12:09
Liczba wyświetleń: 266
Drukuj Zapisz do PDF

Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.