W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Uchwała nr XXXVI/498/2009

RSS

UCHWAŁA  NR XXXVI/498/2009

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

z dnia 29 stycznia 2009 roku

w sprawie  zmian budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój na 2009 rok

 

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4,9 lit. c, d, e, pkt. 10, art. 51, 57, 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym   (jednolity  tekst Dz.U. z 2001 roku  Nr 142 poz. 1591  ze zmianami), w  związku z  art. 92  ust. 3  ustawy  z  dnia 5 czerwca 1998 roku  o samorządzie    powiatowym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592,  ze zmianami), art. 82 ust.1,  art. 86, art.165, art. 166, art.168, art. 173, art. 176, art. 184, art. 188, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005  o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku -   Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację     publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872 ze zmianami), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, przekazywania dotacji celowych i przekazywania pobranych dochodów związanych z realizacją tych zadań (Dz.U. Nr 135 poz. 955), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca  2006 roku w sprawie gospodarki finansowej  jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych  oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną (Dz.U. Nr 116 poz. 783 ze zmianami), art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (jednolity tekst Dz.U. z  2008 roku  Nr 25, poz. 150 ze  zmianami), art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst Dz.U. z 2005 roku Nr 240 poz. 2027 ze zmianami),  w oparciu o opinie Komisji,              

 

     

Rada Miasta Jastrzębie Zdrój

       

u c h w a l a

 

§ 1

Wprowadzić nowe nazwy zadań inwestycyjnych:

1.       Nr 51 w brzmieniu „Modernizacja i nadbudowa Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Leśnej w Jastrzębiu Zdroju”,

2.       Nr 190 w brzmieniu „Przebudowa boiska sportowego przy ulicy Kościelnej w Jastrzębiu Zdroju”.

§ 2

Zmienić limit „Wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w roku 2009 i na lata 2010-2011”, zgodnie z Załącznikiem  Nr 1 .

§ 3

Zmienić „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w roku 2009 oraz na lata 2010-2011”, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 4

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie Zdrój.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

UZASADNIENIE

 

1.       Zmianę nazwy zadania inwestycyjnego Nr 51 proponuje się w celu dostosowania nazwy tego zadaniado nazwy zawartej w umowie na dofinansowanie projektu „Modernizacja i nadbudowa Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Leśnej w Jastrzębiu Zdroju”  z Województwem Śląskim.

 

2.       Zmiana nazwy zadania Nr 190  wynika z konieczności dostosowania nazwy zadania do programu w ramach, którego składany jest wniosek aplikacyjny na dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

 

Załącznik Nr 1

 

W załączniku Nr 1 proponuje się zmienić limit wydatków  związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w roku 2009 i na lata 2010-2011 poprzez zwiększenie limitu wydatków na zadaniu  Nr 51 na ogólną kwotę 11 280 810 zł, w tym: w roku 2009 o 6 795 006 zł, a w roku 2010 o 4 485 804 zł,  w związku z podpisaniem z Województwem Śląskim w dniu 29 grudnia 2008 roku umowy o dofinansowanie. Źródłem sfinansowania tych wydatków będą środki z Unii Europejskiej  przekazane Miastu z budżetu państwa w formie dotacji  rozwojowej, dlatego zwiększenie dochodów i wydatków budżetu Miasta nastąpiło Zarządzeniem Prezydenta Miasta  Nr Or.IV.0151-7/2009 z dnia 12 stycznia 2009 roku.

W załączniku Nr 1 proponuje się także zmianę polegającą na zmianie klasyfikacji wydatków na zadaniu inwestycyjnym Nr 130, w celu dostosowania do właściwej klasyfikacji zastosowanej w załączniku o wydatkach w uchwale budżetowej na 2009 rok.

 

Załącznik Nr 2

 

W związku z wprowadzeniem  w ramach kompetencji Prezydenta Miasta  Zarządzeniem Nr Or. 0151-7/2009 z dnia  12 stycznia  2009 roku  do planu dochodów i wydatków kwot wynikających  z wniosku Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji  oszacowanych w oparciu z zapisy  umowy o dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja i nadbudowa Hali Widowiskowo-Sportowej w Jastrzębiu Zdroju”    dokonuje się zmian  w załączniku  „Wydatki na programy i projekty realizowane ze  środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w roku 2009 oraz na lata 2010-2011”.  Do  wyżej wskazanego załącznika wprowadzono   wszystkie źródła finansowania tego projektu, tj. :

W 2009 roku ;

§     budżet Miasta w ramach wymaganego wkładu własnego, kwota  10 142 800 , oraz kwota  173 673 zł na sfinansowanie kosztów kredytu (odsetki),

§     dofinansowanie ze środków unijnych w  ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach regionalnego Programu operacyjnego  Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, kwota   6 795 006 zł,

§     dofinansowanie ze środków budżetu państwa, kwota   150 000 zł,

W 2010 roku ;

§     budżet Miasta w ramach wymaganego wkładu własnego, kwota  4 632 712 , oraz kwota  64 705   na sfinansowanie kosztów kredytu (odsetki),

§     dofinansowanie ze środków unijnych w  ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, kwota   4 485 804 zł,

§     dofinansowanie ze środków budżetu państwa, kwota  2 100 000 zł.

Załączniki:

Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 04.02.2009 08:24
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 75
Odpowiedzialny za treść: Barbara Kukuczka
Data wytworzenia: 29.01.2009
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 04.02.2009 08:24
Ostatnio zaktualizował: Rafał Stelmaczonek
Data ostatniej aktualizacji: 22.08.2016 08:42
Liczba wyświetleń: 254
Drukuj Zapisz do PDF

Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.