W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Uchwała nr XXXIII/470/2008

RSS

UCHWAŁA NR XXXIII/470/2008

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

 

z dnia 20 listopada 2008r.

 

 

w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  przewidziane dla Miasta Jastrzębie Zdrój na rok 2008

 

 

   Na podstawie art. 35 a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i  społecznej  oraz  zatrudnianiu   osób   niepełnosprawnych   (Dz. U. z 2008 r.  nr 14  poz. 92 z  późniejszymi  zmianami)       

 

 

Rada Miasta  Jastrzębie Zdrój

 

u c h w a l a

 

§ 1

Określić  zadania  z   zakresu  rehabilitacji zawodowej  i społecznej, na które przeznacza się środki Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przewidziane dla Miasta  Jastrzębie  Zdrój  na  rok 2008, w brzmieniu stanowiącym  załącznik  nr  1  do  niniejszej  uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

 

 

§ 3

 

Traci moc Uchwała Nr XXXII/444/2008 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 23 października 2008 r.  w sprawie określenia  zadań  z   zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej,  na które przeznacza się środki  Państwowego   Funduszu   Rehabilitacji   Osób   Niepełnosprawnych  przewidziane dla  Miasta  Jastrzębie  Zdrój na rok 2008.

 

§ 4

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

do Uchwały nr XXXIII/470/2008

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

z dnia  20 listopada 2008r.

 

 

 

 

 

Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób  Niepełnosprawnych  dla miasta Jastrzębie Zdrój w roku 2008

 

Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej

230 000

1.

Przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (art.12a)

80 000

2.

Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych (art.40)

24 000

3.

Dokonanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (art.26e)

66 000

 

3.

Dokonanie zwrotu kosztów wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej oraz składek na ubezpieczenie społeczne od tego wynagrodzenia (art.26f)

20 000

4.

Finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu (art.11)

40 000

Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej

 

1 860 511

1.

Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania WTZ

822 840

2.

Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych

262 000

3.

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się, technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych

605 671

4.

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów

120 000

5.

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

50 000

6.

Środki finansowe na zdania z zakresu rehabilitacji zawodowej                        i społecznej – ogółem

2 090 511

       

 

 

Odpowiedzialny za treść: Barbara Kukuczka
Data wytworzenia: 20.11.2008
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 24.11.2008 12:26
Ostatnio zaktualizował: Rafał Stelmaczonek
Data ostatniej aktualizacji: 25.10.2016 08:59
Liczba wyświetleń: 246
Drukuj Zapisz do PDF