W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zarządzenie nr 19 w sprawie ustalenia w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jastrzębiu Zdroju stawki za 1 km przebiegu pojazdu oraz zasad określających sposób zwrotu kosztów przejazdu samochodem prywatnym... (OPS.021/1/19/2011)

RSS

ZARZĄDZENIE NR OPS.021/1/19/2011

Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej

w Jastrzębiu Zdroju

 

z dnia 01 września 2011r.

 

w sprawie: ustalenia w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jastrzębiu Zdroju stawki za 1 km przebiegu pojazdu oraz zasad określających sposób zwrotu kosztów przejazdu samochodem prywatnym dla celów służbowych przez pracowników Ośrodka oraz samochodem służbowym w zakresie realizacji projektów unijnych.

 

Na podstawie art.10 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości /jednolity tekst Dz.U. z 2009r. Nr 152, poz.1223 z późn.zm./,§ 5 ust.3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002r.w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz.U.z 2002r. Nr 236 poz. 1990 z późn. zm.) § 8 ust.4 Rozporządzenia Ministra Pracy i polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002r.w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz.U.Nr 236 poz.1991 z późn.zm.) oraz § 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002r. w sprawie warunków oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U.Nr 27 poz.271 z późn.zm.)

 

Zarządzam

 

§1

1 .Ustalić stawkę za jeden kilometr przebiegu pojazdu niebędącego własnością pracodawcy na terenie kraju dla podróży służbowych i jazd lokalnych:

a) samochód osobowy o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 - 0,47zł

b) samochód osobowy o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3- 0,62zł Kalkulacja kosztów ryczałtu samochodowego stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia.

2.Ryczałt dla pracowników Ośrodka poruszających się samochodem prywatnym w celach służbowych w jazdach lokalnych przysługuje za zgodą Dyrektora Ośrodka na podstawie umowy zawartej pomiędzy Pracownikiem a Pracodawcą, (wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia i wzór oświadczenia pracownika załącznik nr 3 ) z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25.03.2002r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U.nr 27 poz.271 z późn.zm.)

3.Zwrot kosztów za przejazd samochodem prywatnym w czasie podróży służbowej przysługuje pracownikowi w uzasadnionych przypadkach za zgodą Dyrektora Ośrodka, wyrażoną na druku delegacji służbowej (ze wskazaną miejscowością docelową, podaną ilością przejechanych km, czasem przejazdu oraz kwotą należną z tego tytułu) i na podstawie umowy zawartej pomiędzy Pracownikiem a Pracodawcą, (wzór umowy załącznik nr 4 i wzór oświadczenia pracownika załącznik nr 5) o przebiegu km samochodem prywatnym w podróży służbowej.

 

§2

Ponadto w zakresie wykorzystania samochodu służbowego przez pracowników Ośrodka realizujących projekty współfinansowane ze środków unijnych, koszty przejazdu służbowego w/w samochodem rozlicza się na podstawie potwierdzonej karty drogowej, z podaną ilością faktycznie przejechanych km oraz wg stawek, o których mowa w § 1 ust. 1 lit.a lub lit.b. poprzez przemnożenie w/w km oraz stawek dla danego rodzaju pojazdu, a następnie potrąca te koszty z kwoty środków unijnych w ramach realizacji danego projektu, z którym był związany dany przejazd służbowy.

Nadzór i kontrolę nad wprowadzeniem w życie niniejszego Zarządzenia powierzam Głównemu Księgowemu oraz Głównemu Specjaliście ds. Kadr w Ośrodku Pomocy Społecznej    w Jastrzębiu Zdroju.

 

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

§5

Traci moc Zarządzenie Nr OPS.021/1/8/11 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 02 maja 201 Ir. w sprawie ustalenia w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jastrzębiu Zdroju stawki za 1 km przebiegu oraz zasad określających sposób zwrotu kosztów przejazdu samochodem prywatnym do celów służbowych przez pracowników Ośrodka oraz samochodem służbowym w zakresie realizacji projektów unijnych.

 

Załączniki:

Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 12.01.2012 07:25
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 119
Odpowiedzialny za treść: Teresa Jachimowska
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 12.01.2012 07:25
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba wyświetleń: 430
Drukuj Zapisz do PDF

Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.