W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zarządzenie nr 18 w sprawie zmian: Do Zarządzenia Nr OPS.021/11/10 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu – Zdroju z dnia 24 maja 2010 r. w sprawie: wprowadzenia w Ośrodku Pomocy... (OPS.021/1/18/11)

RSS

Zarządzenie Nr OPS.021/1/18/11

Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu - Zdroju

z dnia 30 sierpnia  2011 roku

 

 

                                                                      

 

w sprawie zmian :

§ 1

 

1)      Do Zarządzenia Nr OPS.021/11/10 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu – Zdroju z dnia 24 maja 2010 r. w sprawie: wprowadzenia w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jastrzębiu – Zdroju Zasad gospodarki kasowej oraz zasad ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania

 

wprowadza się zmiany:

 

-  w załączniku Nr 1”Zasady gospodarki kasowej” do niniejszego zarządzenia pierwsze zdanie otrzymuje brzmienie: W Ośrodku Pomocy Społecznej w Jastrzębiu – Zdroju celem dokonania wypłat gotówkowych powołana jest kasa, mieszcząca się w wydzielonym i zabezpieczonym pomieszczeniu.

Wpłaty gotówkowe poprzez wystawienie  druku KP  obejmują tylko kwoty wynikające z rozliczenia zaliczki udzielonej pracownikowi.

W związku z likwidacją części przychodowej obrotów gotówkowych uchyla się wszystkie zapisy określające dokument K-103 „Kwitariusz Przychodowo – Ewidencyjny Opłat”  w związku z wycofaniem z obiegu z dniem 01 wrzesień 2011 roku.

 

 

2)       Do Zarządzenia Nr OPS.021/18/10 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu – Zdroju z dnia 02.06.2010 roku w sprawie Instrukcji Obiegu i Kontroli Dokumentów Finansowo – Księgowych w Ośrodku Pomocy Społecznej

w Jastrzębiu - Zdroju

                                                                                 

wprowadza się zmiany:

 

- w § 10 pkt.2  uchyla się zapis „Kwitariusz  Przychodowo – Ewidencyjny Opłat”,

- w § 19 uchyla się zapis „Wzór nr 9 Kwitariusz K-103” ,

- w załączniku nr 7 do Instrukcji Obiegu i Kontroli Dokumentów Finansowo –

  Księgowych uchyla się zapis punktu 1 w części I. Księgowość.

 

 

3)      Do Zarządzenia Nr OPS.021 / 26 /2010 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu – Zdroju z dnia 01 wrzesień 2010 roku w sprawie Zakładowego Planu Kont w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jastrzębiu – Zdroju

 

wprowadza się zmiany:

 

            - w pkt.19 „Wykaz kont opracowany w programie komputerowym Finanse i

              księgowość Firmy ZUI Record Bielsko – Biała

           Konto 221 –Należności z tytułu dochodów budżetowych

            Strona Ma

           - po zdaniu „przypis należności z tytułu odpłatności za dzieci przebywające w

           rodzinach zastępczych księgowany jest na podstawie decyzji o odpłatności,

           wystawionej dla rodziców biologicznych dziecka przebywającego w rodzinie

           zastępczej” – dodaje się : „Decyzje winny być przekazane do Działu księgowości po

           uprawomocnieniu się, najpóźniej następnego dnia. Decyzja księgowana jest w

           rejestrze analitycznym, a następnie zbiorcza kwota dokumentu PK zaksięgowana jest

           w ujęciu syntetycznym na koniec miesiąca.

 

            Konto 404 – Wydatki rzeczowe

            § 4210 – uchyla się zapis „druków w drukarni i w sklepie”,

            § 4300 – dodaje się „dystrybucja energii”,

           

Konto 800 – Fundusz jednostki otrzymuje brzmienie:

            Strona Wn

            - przeksięgowanie ujemnego wyniku finansowego ubiegłego roku, w roku następnym

            pod datą  przyjęcia sprawozdania bilansowego,

            - przeksięgowanie zrealizowanych przez jednostkę dochodów budżetowych pod datą  ostatniego dnia każdego miesiąca,

            Strona Ma

            - przeksięgowanie zrealizowanych przez jednostkę bieżących wydatków budżetowych  pod datą ostatniego dnia miesiąca.

 

                                                          

 

§ 2

 

            Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, a dla pkt.3 z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2011 roku .

Odpowiedzialny za treść: Teresa Jachimowska
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 12.01.2012 07:13
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba wyświetleń: 274
Drukuj Zapisz do PDF

Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.