W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zarządzenie nr 23 w sprawie polityki rachunkowości w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jastrzębiu Zdroju (OPS - Zd / 0152 / 23 /06)

RSS

ZARZĄDZENIE  NR   OPS - Zd / 0152 / 23 /06

Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej

w Jastrzębiu Zdroju

z dnia 31 października 2006r.

 

w sprawie: polityki rachunkowości w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jastrzębiu Zdroju.

 

Na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości / jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz.694/ z późn. zm., ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (DzU. 203 póz. 1966 r z późn.zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142 póz. 1020), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 115 póz. 781 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną (DzU.Nr 116 poz.783), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami, przekazywania dotacji celowych i przekazywania pobranych dochodów związanych z realizacją tych zadań ( Dz.U.Nr 135 poz.955 ), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 roku w spawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. Nr 107 poz.726 ), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 05 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz. U. Nr 123 poz.856 )ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2002 r, Nr 54 póz. 654 z późn. zm.).

 

Zarządzam

 

§1

Ustalić politykę rachunkowości oraz niektóre zasady gospodarki finansowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jastrzębiu Zdroju zgodnie z załącznikami:

 

Nr 1. Zasady Gospodarki Majątkiem Trwałym i Odpowiedzialności za powierzone mienie,

Nr 2. Zasady przeprowadzania inwentaryzacji,

Nr 3. Zasady prowadzenia rachunkowości,

Nr 4. Zakładowy plan kont,

Nr 5. Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych,

Nr 6. Zasady gospodarki kasowej,

Nr 7. Zasady ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania.

 

§2

Nadzór merytoryczny i koordynację nad wprowadzeniem zarządzenia w życie powierzani Głównemu Księgowemu Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu Zdroju.

 

§3

Wykonanie zarządzenia powierzam:

 

Zastępcy Dyrektora, Głównemu Księgowemu, p.o. Zastępcy Głównego Księgowego, Kierownikowi Działu Pomocy Środowiskowej, Kierownikowi Działu Świadczeń Rodzinnych, p.o. Kierownikowi Centrum Pomocy Rodzinie, Osobom Bezdomnym i Osobom Niepełnosprawnym, Głównemu Specjaliście ds. Kadr, Głównemu Specjaliście ds. Informatyki.


§4

Tracą  moc   Zarządzenia  Dyrektora   Ośrodka  Pomocy   Społecznej   w   Jastrzębiu   Zdroju   o następujących numerach:

 

- Nr 9 z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie: wprowadzenia    Instrukcji Obiegu i Kontroli Dokumentów Finansowo - Księgowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jastrzębiu Zdroju,

- Nr 10 z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie: wprowadzenia w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Jastrzębiu Zdroju Instrukcji w sprawie gospodarki kasowej,

- Nr OPS - Zd / 0152 / 6 / 2005 r. z dnia 15 lipca 2005 r. w sprawie ustalenia Zakładowego Planu Kont dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu Zdroju,

- Nr OPS - Zd / 0152 / 7 / 2005 r. z dnia 15 lipca 2005 r. w sprawie: Zasad prowadzenia rachunkowości w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jastrzębiu Zdroju,

- Nr OPS - Zd / 0152 / 8 / 2005 r. z dnia 15 lipca 2005 r. w sprawie: wprowadzenia w Ośrodku Pomocy   Społecznej   w   Jastrzębiu   Zdroju   Zasad   Gospodarki       Majątkiem   Trwałym   i odpowiedzialności za powierzone mienie,

- Nr OPS -Zd/0152/13/ 2005 r. z dnia 29 września 2005 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr OPS - Zd / 0152 / 6 /2005 r. z dnia 15 lipca 2005 r. dotyczącego Zakładowego Planu Kont dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu Zdroju,

- Nr OPS - Zd 70152 /16 72005 r. z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w załączniku Nr l i Nr 2 do Instrukcji Obiegu i Kontroli Dokumentów Finansowo-Księgowych w Ośrodku Pomocy Społecznej z dnia 25 czerwca 2004r.

- Nr OPS - Zd / 0152 / 17 / 2005 r. z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie: wprowadzenia ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w ośrodku Pomocy Społecznej w Jastrzębiu Zdroju.

 

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 października 2006 roku.

 

 

 

 

 

 

Załączniki od Nr 1 do Nr 7 ze względu na obszerny zakres tematyczny i dużą objętość

stron znajdują się do wglądu w Dziale Księgowości Ośrodka Pomocy Społecznej w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej.

Nie przekazano do Biuletynu Informacji Publicznej.

 

 

 

 

 

Odpowiedzialny za treść: Teresa Jachimowska
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 16.04.2007 14:45
Ostatnio zaktualizował: Rafał Stelmaczonek
Data ostatniej aktualizacji: 06.08.2007 13:36
Liczba wyświetleń: 606
Drukuj Zapisz do PDF