W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Budżet Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu Zdroju na 2005 r. - część opisowa

RSS

Budżet Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu Zdroju

na 2005 r. - część opisowa

 

Zadania własne gminy

 

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi             plan                                  291673,00

- pomoc w postaci talonów do realizacji w sklepach, opłata za schronienie

   osób bezdomnych - 201673,

- stypendia dla uczniów - 90000,

 

Rozdział 85201 - Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze          plan                             14589,00

- wyprawki rzeczowe dla wychowanków opuszczających Placówki

 Opiekuńczo -Wychowawcze,

 

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej                       plan                                  219650,00

- pokrycie kosztów pobytu pensjonariuszy w domach  pomocy

  społecznej   poza terenem gminy Jastrzębie Zdrój,

 

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze                                 plan                                  29178,00

- wyprawki rzeczowe zakupione dla wychowanków opuszczających

  rodziny zastępcze , 

 

Rozdział 85212 - Świadczenia  rodzinne oraz składki na                    plan               164378,00    

                            ubezpieczenia  emerytalne i rentowe

                            z ubezpieczenia społecznego   

-dofinansowanie z budżetu Gminy do  wynagrodzeń i pochodnych

  oraz wydatków rzeczowych Działu Świadczeń Rodzinnych na ul Zielonej,

 

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

                           emerytalne i rentowe                                               plan               4760898,00

-posiłki dla dzieci i młodzieży,

-opłata za schronienie dla osób bezdomnych,

-zasiłki celowe na żywność, odzież, opał, opłatę za media,

  leki, przybory szkolne, remont mieszkania, środki czystości,

  zakup sprzętu  AGD,

- zasiłki celowe specjalne,

-zasiłki okresowe,

-organizowanie wigilii, śniadania wielkanocnego,

-zakup opału,

-sprawienie pogrzebu,

 

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej                                plan                    1656994,00

-wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń,

 wydatki rzeczowe, zakupy inwestycyjne, ubezpieczenie

 samochodu i mienia,

 

Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa,            plan                      26600,00

                            mieszkania  chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

 

-zakupy materiałów i wyposażenia dla grupy wsparcia i mieszkań chronionych,

  opłaty za media w mieszkaniach chronionych, zakup usług remontowych

  w mieszkaniach chronionych , prelekcje , spotkania , szkolenia w zakresie

  działania grupy wsparcia 

 

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  plan          275724,00

-usługi opiekuńcze pełnione przez Spółkę „Serce”,

 

Rozdział 85295 - Pozostała działalność                                                   plan            231923,00

- dożywianie dzieci w szkołach oraz zasiłki na posiłki  potrzebujących,

 

Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku             plan              160277,00

                           dzieci i młodzieży                                               

-wyjazd na kolonie dzieci i młodzieży oraz osób kontrolujących kolonie

 

Zadania własne powiatu

 

Rozdział 85201 - Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze                     plan                    64840,00

- pomoc w usamodzielnianiu się wychowanków placówek

  opiekuńczo-wychowawczych oraz  kontynuacja nauki

 

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze                                                plan                 2226234,00

- pomoc dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych,

  szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze i rodziny pełniące

  funkcje pogotowia opiekuńczego oraz wynagrodzenia

  i pochodne dla rodzin pełniących funkcje pogotowia

  opiekuńczego,

 

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej                               plan                        80135,00

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe

  pracowników wykonujących zadania powiatu,

 

Zadania zlecone gminie

 

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia    plan       10664796,00

                             emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego,

- wypłata świadczeń rodzinnych  (zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków

  rodzinnych, opieka nad dzieckiem w czasie urlopu wychowawczego,

  dodatki dla osób samotnie wychowujących dzieci, kształcenie i

  rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego, pomoc dla dzieci uczących się,

  zasiłki pielęgnacyjne),

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe

  pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych,

 

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia  zdrowotne oraz świadczenia   plan         54427,00

                             dla osób objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

- składki zdrowotne dla osób pobierających  świadczenia rodzinne

  oraz zasiłki stałe  z pomocy społecznej,

 

Rozdział 85214  - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia  plan     488296,00

                              emerytalne i rentowe

-zasiłki stałe z pomocy społecznej,

 

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze     plan       20000,00

- usługi opiekuńcze psychiatryczne pełnione przez Spółkę „Serce”

 

Ogółem budżet Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu Zdroju na 2005 rok wynosi

                                                    21430612,00

Odpowiedzialny za treść: Teresa Bac
Opublikował w BIP: Kinga Czakon
Data opublikowania: 05.07.2005 09:46
Ostatnio zaktualizował: Kinga Czakon
Data ostatniej aktualizacji: 05.07.2005 09:57
Liczba wyświetleń: 153
Drukuj Zapisz do PDF