W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Informacja Prezydenta Miasta na sesję Rady Miasta w dniu 22 października 2009 roku (In.0055-8/09)

XML

Treść

 

Informacja Prezydenta Miasta

na sesję Rady Miasta w dniu 22 października 2009 roku.

 

Szanowna Pani Przewodnicząca, Panie i Panowie Radni, Zaproszeni Goście

 

Pragnę powitać wszystkich Państwa obecnych na dzisiejszej XLVIII Sesji Zwyczajnej Rady Miasta Jastrzębie Zdrój i przedstawić informacje z realizacji zadań w okresie od ostatniej sesji zwyczajnej z dnia 17 września 2009 roku do chwili obecnej. W tym czasie realizowanych było wiele przedsięwzięć w sferze funkcjonowania miasta. Pragnę przedstawić najważniejsze z nich;

 

 

- w zakresie finansów

 

Budżet Miasta w tym okresie kształtował się następująco:

Dochody budżetu zwiększyły się o 1 850 162 zł, z czego dochody bieżące zmniejszyły się o 468 511 zł, natomiast dochody majątkowe wzrosły o 2 318 673 zł.

Ogólna kwota wydatków budżetu zwiększyła się o 2 300 162 zł, w tym:

a) wydatki bieżące uległy zwiększeniu o 1 626 257 zł, z czego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wzrosły o 742 785 zł,

- dotacje wzrosły o 142 992 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejszyły się o 1 395 797 zł,

- energię zwiększono o 1 110 281 zł,

- rezerwa ogólna została zmniejszona o 131 491 zł,

- pozostałe wydatki zwiększono o 1 157487 zł,

b) wydatki majątkowe obejmujące zadania inwestycyjne zwiększyły się o 223 905 zł.

 

W wyniku zmian dochody budżetu Miasta według stanu na dzień 19 października wynoszą 286 147 819 zł, wydatki 314 452 709 zł, a deficyt 28 304 890 zł.

 

 

- w zakresie infrastruktury komunalnej i inwestycji

 

Podpisana została umowa i przekazano plac budowy dla realizacji zadania: Budowa dróg publicznych wraz z uzbrojeniem na byłej KWK Moszczenica (odcinek do ul. Jagiełły). Koszt zadania to 5 mln zł. Termin realizacji przewidywany jest na październik 2010r.

 

Rozpoczęto budowę łącznika ul. Kasztanowej z Osiedlem Kasztanowa.

 

Trwają remonty:

- ul. Powstańców – remont współfinansowany ze szkód górniczych KWK Borynia;

- ul. Kościelniok;

- ul. Przybosia.

Zakończono prace związane z wykonaniem miejsc parkingowych i nawierzchni przy ul. Szkolnej.

 

Zakończono budowę pętli autobusowej przy Szkole Podstawowej nr 15.

 

W ramach Narodowego Programu Budowy Dróg złożono 2 wnioski w sprawie przebudowy ul. Bednorza oraz wykonania nawierzchni asfaltowej przy ul. Gagarina.

 

W dniu 23 września odbyły się 2 rozprawy z odwołań firm Mostostal i Solid w sprawie rozstrzygnięcia przetargu na modernizację Hali Sportowej. Oba odwołania zostały rozstrzygnięte na rzecz Miasta. Zgodnie z zapisami ustawy o zamówieniach publicznych po otrzymaniu wyroku komisja ponownie dokonała wyboru wykonawcy. Z pozostałych dwóch firm wybrano firmę Mostostal. Na decyzję o wyborze oferty przysługuje prawo złożenia protestu i odwołania.

 

 

- w zakresie polityki gospodarczej

 

Do końca października trwa akcja „alleMIASTO”, w której udział bierze Jastrzębie Zdrój. Nagrodą za zajęcie pierwszego miejsca jest Koncert Sylwestrowy sponsorowany przez Allegro.

 

Trwa realizacja projektu pn. „Zainwestuj w Jastrzębiu Zdroju!” w ramach Poddziałania 1.1.2 Promocja inwestycyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Wykonano sesję fotograficzną o tematyce gospodarczej oraz ukazał się artykuł promujący oferty inwestycyjne w październikowym wydaniu miesięcznika „NIERUCHOMOŚCI PLUS-Tereny pod inwestycje”. Trwa realizacja umów na dostawę materiałów informacyjno-promocyjnych dla projektu.

W dniach 5-7 października miasto Jastrzębie Zdrój wzięło udział w jednych z największych targów inwestycyjnych na świecie - Expo Real 2009 w Monachium. Tegoroczna edycja targów skupiła 21 tysięcy odwiedzających z 73 krajów. Potencjalnym inwestorom przekazywane zostały informacje na temat możliwości lokowania inwestycji w Jastrzębiu Zdroju oraz materiały informacyjno-promocyjne miasta. Stoisko miasta zostało zaprezentowane w ramach prezentacji Województwa Śląskiego.

15 września w Domu Zdrojowym odbyło się spotkanie informacyjne skierowane do przedsiębiorców z Jastrzębia Zdroju. Celem było przedstawienie najbardziej aktualnych i szczegółowych informacji związanych z podziałaniem 1.2.4. ”Mikro, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. W spotkaniu wzięło udział ponad czterdziestu przedsiębiorców.

 

Złożono deklarację przystąpienia do realizacji projektu pn. „Śląski System Informacji Turystycznej”, prowadzonego przez Śląską Organizację Turystyczną w Katowicach. Partnerem subregionalnym przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007 – 2013, Działanie 3.3 System informacji turystycznej.

 

Trwają szkolenia w ramach realizacji projektu pn. „Rozwiń swoje możliwości – wsparcie szkoleniowo - doradcze osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na obszarze Jastrzębia Zdroju”, poddziałania 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał  Ludzki 2007-2013r.

Oprócz szkoleń uczestnicy skorzystali z warsztatów oraz indywidualnych konsultacji z psychologiem i doradcą zawodowym.

Obecnie prowadzony jest nabór dla 54 osób na szkolenia zawodowe, których rozpoczęcie planowane jest na grudzień br.

 

W miesiącu wrześniu i październiku przy współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Europejskiego Funduszu Społecznego z siedzibą w Rybniku został przeprowadzony cykl czterech bezpłatnych szkoleń, kierowanych do potencjalnych beneficjentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w zakresie pisania wniosku o dofinansowanie z PO KL, procedur aplikowania o środki EFS - Generator Wniosków Aplikacyjnych, zasad prawidłowej realizacji projektów dofinansowanych z PO KL (sprawozdawczość -informacja-promocja). Na koniec października zaplanowane jest kolejne szkolenie dot. zasad równości szans mężczyzn i kobiet w tych projektach.

 

Wydana została aktualizacja poradnika pt. ”Przedsiębiorczy sąsiad”. Poradnik ten zawiera aktualne informacje dla osób zainteresowanych podjęciem prowadzenia działalności gospodarczej zarówno w Polsce jak i w Czechach oraz dla przedsiębiorców, którzy chcieliby przenieść filie swoich firm z Polski do Czech i z Czech do Polski.

 

 

- w zakresie przeciwdziałania bezrobociu

 

We wrześniu 2009 roku:

- w ewidencji znajdowało się 3240 os. bezrobotnych, w tym 1935 kobiety (59,72%);

- odnotowano 811 rejestracji, dokonano 690 wyłączeń z ewidencji urzędu;

- urząd zarejestrował 416 ofert pracy;

- stopa bezrobocia w miesiącu sierpniu:

    - Jastrzębie Zdrój: 7,8%

    - Śląsk: 8,4%

    - Polska: 10,8%

 

Pozyskano dodatkowe środki (1 574,5 tys. zł) z Funduszu Pracy na realizację programu "Wyjście z kryzysu", którego głównym celem jest aktywizacja osób bezrobotnych.

Działania w ramach programu to:

- roboty publiczne dla 50 osób,

- udzielenie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej dla 30 osób,

- refundacje kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego (20 stanowisk),

- szkolenia dla 120 osób.

 

Powiatowy Urząd Pracy złożył wnioski o dofinansowanie projektów przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

- „Profesjonalny urząd”, który będzie kontynuacją projektu „Skuteczny urząd”;

- „Staż w naszym mieście”, głównym celem projektu jest aktywizacja 30 bezrobotnych mieszkanek miasta Jastrzębie Zdrój.

Realizacja obu projektów jest planowana na lata 2010-2011.

W dniach 5-11 października zorganizowano Ogólnopolski Tydzień Kariery. W zajęciach zorganizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy wzięło udział 111 osób.

Partnerami Powiatowego Urzędu Pracy byli Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, Młodzieżowe Biuro Pracy w Jastrzębiu Zdroju, szkoły ponadgimnazjalne w Jastrzębiu Zdroju (Zespół Szkół nr 1, Zespół Szkół nr 6, Zespół Szkół Handlowych), lokalni pracodawcy, Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w Żorach oraz Gminne Centrum Informacji w Jastrzębiu Zdroju.

 

 

- w zakresie edukacji

 

Przeprowadzono procedurę przyznania nagród dla nauczycieli. Łącznie przyznano 45 nagród, które wręczono podczas uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

 

Rozpoczęto procedurę przyznania dofinansowania do czesnego dla dokształcających się nauczycieli na semestr zimowy 2009/2010. Na dzień dzisiejszy do Wydziału Edukacji wpłynęło 27 wniosków, które zostaną poddane analizie. W budżecie na rok 2009 na dofinansowanie do czesnego dla dokształcających się nauczycieli zaplanowano kwotę 40 389,00 zł, z której na semestr letni rozdysponowano kwotę 24 050,00 zł, a na semestr zimowy pozostało 16 339,00 zł.

 

W związku z faktem, iż dotychczasowy dyrektor Zespołu Szkół Nr 4 w Jastrzębiu Zdroju złożył rezygnację ze stanowiska powołano Panią Dorotę Bury, nauczyciela tego Zespołu do pełnienia obowiązków dyrektora do czasu rozstrzygnięcia konkursu, nie dłużej niż do 31.12.2009 r.

 

Zebrano, zweryfikowano i przekazano dane Systemu Informacji Oświatowej do Kuratorium Oświaty w wersji elektronicznej wraz z raportem zbiorczym – stan na 10 września oraz na 30 września 2009 r.

Ogólna liczba szkół i placówek oświatowych, dla których Wydział Edukacji prowadzi bazę SIO - 141.

Ogólna liczba uczniów: 18502.

Ogólna liczba oddziałów: 782.

Ogólna liczba dzieci w zespołach rewalidacyjnych: 64.

 

Realizowany jest projekt „Przedszkolaki przyszłością naszej gminy”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach projektu powstały już od 21 września nowe oddziały w następujących przedszkolach:

I. Oddziały 10-godzinne: Publiczne Przedszkola nr 4, 7,12,18,26.

II. Oddziały 5-godzinne: Publiczne Przedszkola nr 3, 6, 8,11,13,14,15,19.

Ponadto dla dzieci, które zostały wcześniej przyjęte do przedszkoli zostaną zorganizowane bezpłatne zajęcia dodatkowe, tj. zajęcia językowe, rytmiczno-teatralne, gimnastyka korekcyjna, zajęcia logopedyczne, zajęcia na basenie oraz opieka pielęgniarska.

W wyniku uruchomienia nowych oddziałów powstało 325 miejsc dla dzieci w wieku 3 – 5 lat. Zajęciami dodatkowymi zostanie objęte co najmniej 550 dzieci.

W przedszkolach pracują już pielęgniarki, a także rozpoczęły się zajęcia z gimnastyki korekcyjnej. Wkrótce zostanie zakończona procedura przetargowa na zajęcia z języka angielskiego oraz zajęcia logopedyczne.

 

Przygotowano umowę pomiędzy Wojewodą Śląskim a Miastem Jastrzębie Zdrój o przekazanie dofinansowania na zakup wyposażenia miejsc zabaw w ramach Rządowego programu „Radosna szkoła”. Program będzie realizowany w tym roku w trzech szkołach: SP 4, SP 6 i SP 10.

 

Podpisana została umowa z Wojewodą Śląskim o przekazanie środków niezbędnych do realizacji Rządowego programu „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”. Program realizowany będzie w tym roku przez SP 9. Kwota dotacji wynosi 7 101,00 zł, a wkład własny gminy 7 100,00 zł.

 

Dokonano rozliczenia dotacji do tzw. zielonych szkół dofinansowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska.

 

 

- w zakresie gospodarowania mieniem

 

Nabyto prawo własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych z przeznaczeniem pod pasy drogowe gminnych dróg publicznych ulic: Spacerowej, Dybów, Chlebowej, Frysztackiej, Bożej Góry Prawej i Podhalańskiej.

 

Dokonano przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu stanowiącego własność Miasta na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych kompleksu 13 garaży przy ul. Ogrodowej.

 

 

- w zakresie ochrony środowiska

 

W dniach 18-20 września, pod hasłem „Pomagajmy Ziemi – codziennie”, odbyła się tegoroczna akcja „Sprzątanie Świata – Polska 2009”. Przekazano 40 placówkom oświatowym uczestniczącym w akcji rękawice oraz worki do zbiórki odpadów. W wyniku akcji na składowisko trafiło ponad 6 ton odpadów.

 

Zakupiono 60 sztuk pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Na terenach osiedli mieszkaniowych powstaną więc kolejne stanowiska do zbiórki plastiku, szkła i makulatury.

 

 

- w zakresie gospodarki mieszkaniowej

 

Wypłacono 2.101 dodatków mieszkaniowych na kwotę: 400.978,84zł.

 

Odbyły się 3 posiedzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej dotyczące „Wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych”.

 

 

- Miejski Zarząd Nieruchomości

 

Miejski Zarząd Nieruchomości pozytywnie przeszedł proces recertyfikacji grupowej Systemu Zarządzania Jakością w ramach Ogólnopolskiej Izby Gospodarki Nieruchomościami z siedzibą w Gdańsku i tym samym otrzymał Certyfikat SZJ wg Normy Jakości EN ISO 9001:2008 w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami.

Certyfikat został wydany przez jednostkę certyfikującą TUV NORD CERT na okres od 26 sierpnia 2009 r. do 27 sierpnia 2012 r.

Uroczyste wręczenie Certyfikatu nastąpiło dnia 15 października w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

 

Przeprowadzono i ogłoszono następujące przetargi nieograniczone:

1. Wykonanie placu zabaw przy ul. Gajowej 11A - przetarg unieważniono w dniu 21 września, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta.

2. Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej w lokalach mieszkalnych – przetarg rozstrzygnięto 7 października.

3. Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) w budynkach mieszkalnych – przetarg odbył się 20 października.

 

 

- w zakresie zdrowia i polityki społecznej

 

Wyłoniono realizatora programu profilaktycznego pn.: „Wykrywanie wad postawy wśród dzieci klas piątych wszystkich szkół podstawowych z terenu miasta Jastrzębie Zdrój oraz dzieci sześcioletnich wszystkich przedszkoli z terenu miasta Jastrzębie Zdrój”. W ramach programu przebadanych zostanie 1 844 dzieci.

Zakończono postępowanie przetargowe na dostawę urządzeń medycznych na użytek Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu Zdroju, tj.: aparatu do ciągłej terapii nerkozastępczej i plazmaferezy oraz respiratora.

 

 

- Ośrodek Pomocy Społecznej

 

16 października Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu Zdroju zorganizował obchody Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem. W dniu tym wydawany był gorący posiłek (grochówka). Do obchodów tego Dnia włączyłi się m.in. Parafia Św. Katarzyny oraz Zakład Karny.

 

W związku z nadchodzącym okresem jesienno-zimowym OPS zawarł umowę z Gościńcem ,,OMEGA” na rezerwację jednego pokoju dwuosobowego dla osób, które w późnych godzinach wieczorno-nocnych znajdą się bez możliwości pobytu w lokalu mieszkalnym.

 

 

- w zakresie kultury i sportu

 

Do 30 września przyjmowano wnioski o udzielenie stypendiów na rok 2010 w dziedzinie kultury osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury na rzecz Miasta Jastrzębie Zdrój.

 

Ogłoszono konkurs na realizację zadania pn. „Organizacja uprawiania sportu kwalifikowanego” - piłka nożna mężczyzn. Wnioski można składać do 28 października w kancelarii Urzędu Miasta.

 

 

- Miejska Biblioteka Publiczna

 

Zorganizowano warsztaty kulturalno – edukacyjne:

- „Edukacyjna Lokomotywa”- cykl warsztatów edukacyjnych, które obejmują codziennie prowadzone zajęcia plastyczne, dziennikarskie, komputerowe oraz literackie;

- „Dzień Baśniowy” - warsztaty literackie,

- „Akwarelka”, „Plamka”, „Gif” i Klub Artystyczny „Genius” - warsztaty plastyczne,

- „Jarzębinka” - warsztaty teatralne,

- „Czworonożny przyjaciel – przyjaźń, która zobowiązuje” - cykl warsztatów z okazji Światowego Tygodnia Zwierząt.

- „Komputer bez barier” oraz „www.masnówka.pl” - warsztaty komputerowe dla dorosłych.

 

Zorganizowano wystwy:

- „Ivan Bajo – karykatury”

- „W 70 rocznicę wybuchu II wojny światowej”

- „Haftowane z pasją”

- „Martwa natura”

- „Unia Europejska: możesz wiedzieć więcej!”

- „W pracowni lutnika – z kolekcji Borowieckich”

- „Natura, naturata”

- „Karol Szymanowski”.

 

Realizowano przedsięwzięcia kulturalno – edukacyjne:

- Spotkanie autorskie z Arkadiuszem Niemirskim,

- „Pszczoły i ich produkty” – spotkanie z Aleksandrem Ociepką i Władysławem Fudali, członkami Koła Pszczelarzy w Jastrzębiu Zdroju,

- „FilmOFFisko” – przegląd krótkometrażowych filmów młodych, polskich twórców zorganizowany przy współpracy ze Stowarzyszeniem Centrum Kultury Niezależnej „Pozytywka”,

- „Muzyka – ilustracja czy dopełnienie obrazu filmowego?”- wykład z cyklu „Spotkania z kulturą” w 80 rocznicę przyznania pierwszych nagród przez Amerykańską Akademię Sztuki i Wiedzy Filmowej.

- Spotkanie z Elżbietą Dzikowską, dziennikarką i podróżnikiem.

 

Biblioteka wzięła udział w kampanii społecznej „Bezpieczny przejazd”, w ramach której odbyły się spotkania z policjantem oraz lekcje multimedialne na temat bezpieczeństwa najmłodszych uczestników ruchu drogowego.

 

 

- Miejski Ośrodek Kultury

 

18 września w kinie „Centrum” w ramach cyklu „Śmiechoterapia” wystąpił kabaret „Neo – Nówka”.

 

27 września w Domu Zdrojowym dla najmłodszych mieszkańców miasta w ramach cyklu Teatr Rodzinny aktorzy teatru „Lalka” z Czech zagrali spektakl „Bota Fogo – Sztukmistrz”.

 

Od 21 do 27 września trwały jubileuszowe X Międzynarodowe Konfrontacje Artystyczne im. Andrzeja Resa. W tegorocznej edycji udział wzięli twórcy z Górnego Śląska, Małopolski oraz Czech. Hasłem przewodnim imprezy było „…czy istniejemy…”.

 

4 października w Domu Zdrojowym wystąpił kabaret „Świerszczychrząszcz” ze Szczebrzeszyna.

 

10 października z okazji Dnia Papieskiego Miejski Ośrodek Kultury wraz z Urzędem Miasta Jastrzębia Zdroju oraz Dekanatami Jastrzębskimi zorganizował koncert gwiazdy muzyki chrześcijańskiej – Magdy Anioł, który odbył się w kościele p.w. Matki Bożej Częstochowskiej.

 

11 września odbył się wernisaż wystawy fotografii Jarosława Okołowicza pt. „Viva la France”.

 

9 października została otwarta wystawa prac Romana Kalarusa, profesora Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach pt. „Wokół plakatu”. Wystawę można zwiedzać do 30 października.

 

 

- Miejski Ośrodek Sportu I Rekreacji

 

We wrześniu rozpoczął się nabór do XII już edycji I i II Ligi Miejskiej Ligi Siatkówki Amatorów. W tym sezonie w rozgrywkach spotka się dwanaście drużyn z terenu naszego miasta i okolic. Mecze będą rozgrywane w sali gimnastycznej Gimnazjum nr 10.

 

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszą „Piłkarskie Weekendy z Salsą” organizowane w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. W projekcie udział weźmie ponad 400 mężczyzn oraz tyle samo kobiet. Projekt jest skierowany do amatorów piłki halowej.

 

25 września na bieżni Stadionu Miejskiego spotkali się uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Zwycięzcami „Indywidualnych i Drużynowych Mistrzostw Jastrzębia Zdroju Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych w Biegach Przełajowych” byli uczniowie Zespołu Szkół nr 6.

 

W dniach 10 i 11 października w Hali Sportowej „Omega” odbył się „Puchar Polski Juniorek i Juniorów Młodszych w JUDO” organizowany przez Klub Judo Koka przy wsparciu naszego miasta.

 

Rozpoczęto nabór do kolejnej VIII już edycji Rambitu dla przedszkolaków „Ole, ole przedszkole”. Do udziału w Rambicie zgłosiło się 16 jastrzębskich przedszkoli. Pierwszy październikowy etap odbędzie 28 października w Hali Sportowej „Omega”.

 

Nowy sezon w Polskiej Lidze Siatkówki rozpoczęli siatkarze Jastrzębskiego Węgla, w zwycięskim meczu 3:0 pokonali zespół Neckermann AZS Politechnika Warszawa.

 

 

- Jastrzębski Zakład Komunalny

 

Wykonano kotłownię gazową w budynku garażowo–warsztatowym z zapleczem socjalnym.

 

Wykonano prace budowlane na pomniku upamiętniającym miejsce powitania Wojska Polskiego.

 

W ramach współpracy z Sądem Rejonowym Sądem Grodzkim w Jastrzębiu Zdroju przyjęto do pracy 8 osób, które w Jastrzębskim Zakładzie Komunalnym odbywają karę ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne.

 

Przyjęto do pracy 5 osób w ramach zorganizowanych przez Miasto prac społecznie użytecznych. Łącznie w Jastrzębskim Zakładzie Komunalnym w ramach programu pracuje 15 osób.

 

 

- w zakresie zarządzania kryzysowego i spraw obronnych

 

17 września przypadła 70. rocznica napaści ZSRR na Polskę. W uroczystościach brały udział władze miasta, poczty sztandarowe z jastrzębskich szkół, kombatantów oraz Kompania Honorowa 75 dywizjonu Rakietowej Obrony Powietrznej z Gliwic.

 

Zgodnie z „Planem realizacji zadań w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego na 2009 r.” przeprowadzono kontrole w wybranych zakładach pracy oraz szkołach. Przedmiotem kontroli jest ocena realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej.

 

 

- Biuro Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Organizacji Pozarządowych

 

Biuro wraz z partnerami społecznymi: Towarzystwem Wspierania Dzieci i Młodzieży „Sprawni Inaczej”, Stowarzyszeniem Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski złożyło wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na realizację projektu „Niepełnosprawni poszukiwani” - kompleksowe wsparcie szkoleniowo – doradcze osób niepełnosprawnych i ich otoczenia".

 

Głównym celem projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna 50 osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym do 2012 roku.

 

Celem perspektywicznym projektu jest zainteresowanie pracodawców zatrudnianiem na stałe osób niepełnosprawnych intelektualnie.

 

8 października odbyło się spotkanie członków Zespołu konsultacyjnego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. Na spotkaniu omówiono bieżącą sytuację jastrzębskich organizacji pozarządowych oraz omawiano Roczny program współpracy Miasta Jastrzębie Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane