W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Informacja Prezydenta Miasta na sesję Rady Miasta w dniu 18 czerwca 2009 roku. (In.0055-6/09)

XML

Treść

 

 

 

Informacja Prezydenta Miasta

na sesję Rady Miasta w dniu 18 czerwca 2009 roku.

 

Szanowna Pani Przewodnicząca, Panie i Panowie Radni, Zaproszeni Goście

 

Pragnę powitać wszystkich Państwa obecnych na dzisiejszej XLIII Sesji Zwyczajnej     Rady Miasta Jastrzębie Zdrój i przedstawić informacje z realizacji zadań w okresie od ostatniej sesji zwyczajnej z dnia 28 maja 2009 roku do chwili obecnej. W tym czasie realizowanych było wiele przedsięwzięć w sferze funkcjonowania miasta. Pragnę przedstawić najważniejsze z nich;

 

 

- w zakresie finansów

 

 W okresie od 28 maja do 12 czerwca podjąłem:

- 1 zarządzenie w sprawie układu wykonawczego do zmian wprowadzonych Uchwałą Rady Miasta z dnia 28 maja 2009 roku,

- 3 zarządzenia w sprawie zmian układu wykonawczego,

- 2 zarządzenia w sprawie zmian budżetu Miasta,

- 2 zarządzenia w sprawie układu wykonawczego do tych zmian,

- 2 zarządzenia w sprawie zmian w budżecie Miasta i 2 zarządzenia w sprawie układu wykonawczego do tych zmian,

 W wyniku zmian dochody budżetu Miasta wynoszą 295 209 626 zł, wydatki 322 695 994 zł,   a deficyt 27 486 368 zł.

 

 

- w zakresie infrastruktury komunalnej i Inwestycji

 

- trwają prace obok przychodni przy ul. Wrocławskiej i prowadzone są roboty wykończeniowe na zadaniu pn. - „Budowa obwodnicy os. Staszica wraz z parkingiem”. Prace zostaną zakończone    w lipcu br. Przygotowywane są dokumenty do podpisania umowy o dofinansowanie ww. zadania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata   2007-2013,

- trwają prace na zadaniu pn.: „Remont schodów terenowych: ul. Bednorza, ul. Wyspiańskiego, ul. Zielona, ul. Poznańska”,

- wykonano kanalizację deszczową, a obecnie trwają prace przy budowie ciągów pieszych na zadaniu - „Budowa skate-parku z ciągami pieszo-jezdnymi oraz budowa kanalizacji deszczowej   w jarze przy ul. Turystycznej - Etap I”.

- trwają prace przy remoncie nawierzchni ulic: Spokojnej, Zdziebły i ulicy Żwirki i Wigury.

- zakończono budowę sygnalizacji świetlnej ul. Rybnicka. Odbiór nastąpił 01.06.2009 r.

- podpisano umowę z Marszałkiem Województwa Śl. na dotację w wysokości 3.521.529,61 zł    z przeznaczeniem na budowę następnego odcinka drogi na ternie byłej KWK „Moszczenica”.

- wykonano oświetlenie ulic: Wierzbowa – Brzozowa – 9 lamp oraz traktu pieszego przy ul. Katowickiej – obok PP nr 18 – 3 lampy,

- trwają prace na zadaniu „Przebudowa linii 20 KV przy ul. Libowiec w Jastrzębiu Zdroju”,  które potrwają do 30.06.2009 r.

- rozstrzygnięto przetarg na zadaniu pn.: „Wymiana stolarki okiennej w szkołach” – wymienionych zostanie 817 okien.

- 16 czerwca br. odbył się przetarg na modernizację Hali Widowiskowo - Sportowej. Wpłynęło 8 ofert. Przedział cenowy kształtuje się od 32 118 000 zł do 37 500 000 zł. Obecnie trwa sprawdzanie dokumentacji przetargowej.

 

 

- w zakresie edukacji

 

- trwa proces rekrutacji elektronicznej do szkół ponadgimnazjalnych. Do chwili obecnej do systemu Nabór Optivum zalogowało się 1279 absolwentów gimnazjów. 23 czerwca odbędzie się symulacja naborowa, a 1 lipca szkoły opublikują listy przyjętych,

- 5 czerwca odbyły się obchody jubileuszu 45 – lecia I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Jastrzębiu Zdroju.

 

 

- w zakresie polityki gospodarczej

 

- rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na wydruk materiałów informacyjno-promocyjnych.
Najkorzystniejszą ofertę złożyła Agencja Reklamowo-Wydawnicza A.Grzegorczyk z Starych Babic.

- rozpoczęła się realizacja projektu pn. „Zainwestuj w Jastrzębiu Zdroju!” realizowanego przez Wydział Polityki Gospodarczej i Promocji Urzędu Miasta Jastrzębie Zdrój, w ramach poddziałania 1.1.2. „Promocja inwestycyjna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

- trwają prace związane z wydaniem płyty CD z multimedialną prezentacją miejskich inwestycji wspartych m.in. środkami unijnymi,

- trwają prace związane z przygotowaniem aktualizacji poradnika pt. ”Przedsiębiorczy sąsiad”,

- trwa realizacja projektu pn. „Rozwiń swoje możliwości – wsparcie szkoleniowo-doradcze osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na obszarze Jastrzębia Zdroju”, poddziałania 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - nadal trwa proces rekrutacji uczestników
projektu, wykonano wydruk broszury wraz z płytą CD, organizowano konsultacje następnej grupy
psychologiem dla uczestników projektu,

- 1 czerwca w budynku Urzędu Miasta odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące możliwości    i zasad pozyskiwania środków na inwestycje realizowane w ramach rewitalizacji obszarów zdegradowanych. Specyfikę Poddziałania 6.2.1. „Rewitalizacja - duże miasta” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 przedstawili pracownicy Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. W spotkaniu wzięło udział 41 osób,

- trwają prace nad ostateczną wersją Studium Wykonalności projektu „Elektronicznego Obiegu dokumentów Jastrzębia Zdroju”. Jest to projekt Subregionalny ubiegający się o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007-2013 r. W lipcu zostanie przygotowany wniosek aplikacyjny, natomiast w sierpniu zostanie złożona wymagana dokumentacja do Urzędu Marszałkowskiego.

 

 

- w zakresie przeciwdziałania bezrobociu

 

- według danych na dzień 31 maja 2009 roku w PUP było zarejestrowanych 3135 bezrobotnych,

- stopa bezrobocia dla Jastrzębia Zdroju wynosiła7,8 % (dane odnoszą się do miesiąca marca br.),

- w maju w urzędzie pracy zostało zarejestrowanych 540 osób jako osoby bezrobotne, natomiast z ewidencji urzędu wyłączono - 540 osób,

- w maju zarejestrowano 243 oferty pracy,

- prowadzona jest rekrutacja dla hipermarketu Carrefour, który planuje zatrudnić ok. 140 osób,

- trwa współpraca z podmiotami z branży handlowej, które będą działać na terenie powstających galerii „Zdrój” i „Jastrzębie”.

 

 

- w zakresie kultury i sportu

 

- 29 maja w Domu Zdrojowym podczas Święta Działacza Kultury wręczono indywidualne Nagrody Miasta za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz zbiorowe Nagrody Miasta. Laureatami zostali Stanisław  Kolorz i Józef Musioł. Zbiorowe Nagrody Miasta otrzymali: Zespół Echo, Zespół  Niezapominajki, Stowarzyszenie Muzyczno-Kulturalne Zofiówka, Chór Sola Gratia,  Zespół Szeroczanki,   

- przeprowadzano kontrole w klubach sportowych pod kątem prawidłowości wykorzystania dotacji na realizację zadań publicznych w dziedzinie sportu,           

- 1 lipca o godz. 9.30 z naszego miasta wyruszy XX Międzynarodowy Wyścig Kolarski
 „Solidarności” i Olimpijczyków Polskich.

 

 

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

 

- przełom maja i czerwca upłynął pod hasłem imprez w ramach „Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich”. W imprezach wzięło udział ponad 15 tysięcy mieszkańców naszego miasta.

- od połowy maja zostało udostępnione kąpielisko „Zdrój”. Na terenie obiektu organizowano   „Dni Sportu” dla szkół oraz wiele turniejów w siatkówce plażowej dla kobiet mężczyzn i młodzieży,

- z okazji Dnia Dziecka oraz Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej zorganizowano „X Olimpiadę dla Dzieci i Młodzieży”. W imprezie wzięli udział wychowankowie placówek wychowawczo – opiekuńczych z naszego miasta, a każdy z ponad 120 uczestników otrzymał pamiątkowy medal, 

- zakończono budowę boiska ze sztuczną nawierzchnią trawiastą na Stadionie Miejskim. Boisko o wymiarach 16,5 m x 38 m będzie służyło do rozgrzewki oraz treningów MKS GKS Jastrzębie, grup młodzieżowych Szkółki Piłkarskiej MOSiR Jastrzębie.

- do 18 lipca na Lodowisku „Jastor” trwa przerwa technologiczna, podczas której pracownicy MOSiR wykonują prace remontowe i porządkowe oraz dokonywane są specjalistyczne przeglądy maszyn i urządzeń przed rozpoczęciem sezonu.

 

 

- Miejski Ośrodek Kultury

 

- 23 i 24 maja w Parku Zdrojowym odbył się Jarmark Sztuki „WIOSNA LUDÓW”,

- 31 maja w Parku Zdrojowym z okazji „DNIA DZIECKA” wystąpił iluzjonista Maciej Pol, zespół „Mona Lisa” oraz teatr Żywy z Bielawy,

- 5 czerwca odbył się wernisaż wystawy grafik wykładowcy Uniwersytetu Śląskiego Adama Czecha p.t. „AD – DYTON”. Ekspozycję można zwiedzać do 26 czerwca br.,

10 czerwca w kinie „Centrum” zakończył się cykl audycji umuzykalniających dla dzieci i młodzieży „Mała Akademia Jazzu i Muzyki Świata”.

 

 

- Miejska Biblioteka Publiczna

 

- zorganizowano „VIII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom”

- zorganizowano przedsięwzięcia kulturalno-edukacyjne:

- spotkanie z twórcami monografii okolic Jastrzębia Zdroju - Heleną i Leonem Białeckimi,

- wykład z cyklu „Spotkania z kulturą”, „Od krasnoluda do Terminatora – fantastyka w     książce i w kinie,

- spotkanie autorskie z Wiolettą Piasecką, autorką literatury dla dzieci i młodzieży,

- spotkanie z alpinistą Marianem Hudkiem,

- „Overlod” - wykład z cyklu „Spotkania z kulturą” w 65 rocznicę inwazji aliantów w Normandii.

 

 

- w zakresie architektury

 

- 16 czerwca przedstawiciele Urzędu Miasta wzięli udział w roboczym spotkaniu zorganizowanym przez Konsula Generalnego Rzeczpospolitej Polskiej w Ostrawie, dotyczącym planowanej lokalizacji spalarni odpadów w Karwinie. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele samorządów gminnych oraz wojewódzkich Polski i Czech z terenów przygranicznych. Przedstawiono technologię projektowanej spalarni oraz wyjaśniono kwestie dotyczące jej lokalizacji.
Było to pierwsze z planowanych spotkań roboczych w tej sprawie i zostało zorganizowane w związku z protestami wniesionymi przez niektóre gminy przygraniczne po stronie polskiej.

 

-  w zakresie gospodarowania mieniem

 

- dokonano nabycia od osoby prawnej, prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych zajętych pod przebudowę drogi gminnej ul. Sławika oraz pod poszerzenie drogi powiatowej ul. Powstańców Śląskich,

- dokonano nabycia od osób fizycznych prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych zajętych pod częściowo wybudowany pas drogi gminnej ul. Gałczyńskiego   i pod chodnik przy drodze gminnej ul. Kasztanowej,

- dokonano zbycia w drodze przetargu na rzecz osób fizycznych nieruchomości gruntowej przy ul. Prostej,

- dokonano nabycia od osoby fizycznej udziału w wysokości 206/10000 w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej na osiedlu 1000-lecia o łącznej pow. 0.0373 ha będącej własnością Gminy Jastrzębie Zdrój.

 

 

- w zakresie gospodarki mieszkaniowej

 

- przyjmowano wnioski od osób ubiegających się o przyznanie dodatku mieszkaniowego,

Wypłacono 1.032 dodatki na kwotę: 175.233,41zł,

 

 

- w zakresie zarządzania kryzysowego i spraw obronnych – pion ochrony

 

- 26 maja rozpoczęła działalność Powiatowa Komisja Lekarska dla miasta Jastrzębie Zdrój.    Do kwalifikacji wojskowej staje rocznik podstawowy 1990 oraz mężczyźni, którzy wcześniej  nie dopełnili obowiązku. Komisja pracuje w budynku Parafii Rzymskokatolickiej pw. „Miłosierdzia Bożego” od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 13.00. Pobór będzie trwał do 26 czerwca,

- 17 czerwca pracownicy Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przeprowadzili  kontrolę kwalifikacji wojskowej,

- 18 czerwca odbędzie się zebranie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, poświęcone organizacji i koordynacji przedsięwzięć w ramach akcji „Bezpieczne wakacje 2009”.

 

 

- Jastrzębski Zakład Komunalny

 

- rozpoczęto prace przy budowie drogi na terenie cmentarzu komunalnym przy ul. Okrzei,     

- usunięto 3 dzikie wysypiska śmieci zlokalizowane przy ul. Chlebowej, Popiełuszki, Poznańskiej. Łącznie wywieziono 2,38 ton nieczystości,

- wykoszono tereny zielone na cmentarzu komunalnym przy ul. Bednorza, na parkingach przy  ul. Podhalańskiej. Wykoszono i zebrano trawę z poboczy ulic.

- dokonano łącznie 4 napraw sygnalizatorów wraz z myciem sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych - Wodzisławska – Górnicza - Cieszyńska.

 

 

- Ośrodek Pomocy Społecznej

 

- zorganizowano przetarg nieograniczony na organizację kolonii letnich dla dzieci i młodzieży. Wybrano ofertę Biura Podróży POLTUR PPOLSKA Sp. z o. o. z Zielonej Góry. Kwota przeznaczona na wypoczynek wynosi 170.560 zł, 148 dzieci wypoczywać będzie na morzem w miejscowości Władysławowo – Chłopowo. Koszt jednego skierowania wynosi 1.153 zł,

- Śląskie Kuratorium Oświaty w Katowicach przekazało 17 bezpłatnych skierowań na kolonie  letnie: 7 do Łeby i 10 do Sianoszyc na Jurze Krakowsko- Częstochowskiej.

 

 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane