W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Uchwała nr X/112/2007

RSS

 UCHWAŁA NR X/112/2007

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

 

z dnia 24 maja  2007 r.

 

w sprawie przyjęcia regulaminu wyboru radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

dla Miasta Jastrzębie Zdrój

 

     Na podstawie art.38a ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.),

 

Rada Miasta Jastrzębie Zdrój

 

u c h w a ł a

 

§ 1

 

Przyjąć Regulamin wyboru radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Jastrzębie Zdrój, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.  

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 Załącznik

do Uchwały Nr X/112 /2007

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

z dnia 24 maja 2007 r.

 

REGULAMIN WYBORÓW

Radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Jastrzębie Zdrój

 

§ 1

 

Niniejszy Regulamin określa zasady wyborów radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Jastrzębie Zdrój.

 

§ 2

 

1. Wybory przeprowadza Komisja skrutacyjna wybierana spośród radnych w głosowaniu jawnym.

 

2. Członkowie Komisji skrutacyjnej wybierają Przewodniczącego Komisji.

 

§ 3

 

Do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Jastrzębie Zdrój wybiera się dwóch radnych.

 

§ 4

 

1. Głosowanie jest tajne.

 

2. Głosowanie przeprowadza się za pomocą kart do głosowania.

 

3. Karty do głosowania przygotowuje i wydaje radnym Komisja skrutacyjna.

 

§ 5

 

1. Kandydaci zgłoszeni na radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Jastrzębie Zdrój są wpisani przez Komisję skrutacyjną na listę kandydatów w porządku alfabetycznym.

 

2. Po zamknięciu listy kandydatów Komisja skrutacyjna opatruje ją pieczęcią Rady Miasta.

 

§ 6

 

  1. W głosowaniu kartę do głosowania otrzymuje każdy radny.
  2. W przypadku, gdy liczba kandydatów przewyższa liczbę osób wybieranych stosuje się następujące zasady:

1). Ważny jest głos, gdy na karcie do głosowania pozostawiono nie skreślonych nie więcej kandydatów niż liczba osób wybieranych z listy,

2). Nieważny jest głos, gdy na karcie do głosowania pozostawiono nie skreślonych więcej kandydatów niż liczba osób wybieranych z listy lub przekreślono albo podarto kartę do głosowania,

3). Jeżeli na karcie do głosowania nie skreślono żadnego kandydata albo dopisano na niej dodatkowe nazwiska lub poczyniono inne dopiski, głos uznaje się za nieważny,

4). Te same zasady stosuje się przy ponownym głosowaniu.

 

3. W przypadku gdy liczba kandydatów jest równa lub mniejsza od osób wybieranych z listy stosuje się następujące zasady głosowania:

 

1). Głosowanie odbywa się poprzez skreślenie dowolnej liczby kandydatów lub pozostawienie listy bez skreśleń,

2). Ważny jest głos, gdy na liście do głosowania skreślono dowolną liczbę kandydatów lub głosowano bez skreśleń,

3). Nieważny jest głos, gdy na liście do głosowania dopisano dodatkowe nazwiska lub poczyniono inne dopiski, przekreślono listę lub podarto.

 

§ 7

 

  1. Za wybranych uznaje się kandydatów, na których oddano kolejno największą liczbę głosów.
  2. W przypadku, gdy na ostatnim miejscu mandatowym kilku radnych otrzymało taką samą liczbę głosów, Przewodniczący komisji skrutacyjnej zarządza ponowne tajne głosowanie z udziałem tylko tych kandydatów.

 

§ 8

 

Komisja skrutacyjna otwiera urnę wyborczą i dokonuje ustalenia liczby głosów według zasad określonych w § 7.

 

§ 9

 

Po ustaleniu liczby głosów ważnych komisja skrutacyjna przystępuje do obliczania głosów oddanych na kandydatów na liście.

 

§ 10

 

  1. Komisja skrutacyjna sporządza protokół głosowania.
  2. W protokole należy wymienić:

 

1). radnych, którym wydano karty do głosowania,

2). oddanych głosów,

3). głosów nieważnych,

4). głosów ważnych,

5). głosów ważnie oddanych na kandydatów na liście.

 

  1. Protokół podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład komisji skrutacyjnej, obecne przy jego sporządzaniu. Protokół opatrzyć należy pieczęcią Rady Miasta.
  2. Protokół głosowania wraz z kartami do głosowania komisja skrutacyjna dołącza do protokołu Sesji Rady Miasta.

 

§ 11

 

1.        Przewodniczący komisji skrutacyjnej odczytuje protokół głosowania i przedkłada go Przewodniczącemu Rady Miasta.

2.        Przewodniczący Rady Miasta odczytuje projekt uchwały w sprawie wyboru radnych i poddaje go pod głosowanie.

3.        Uchwała w sprawie zatwierdzenia wyboru radnych jest podejmowana zwykłą większością głosów.

 

Odpowiedzialny za treść: Barbara Kukuczka
Data wytworzenia: 24.05.2007
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 29.05.2007 12:24
Ostatnio zaktualizował: Rafał Stelmaczonek
Data ostatniej aktualizacji: 07.10.2016 10:36
Liczba wyświetleń: 475
Drukuj Zapisz do PDF

Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.