W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Informacja Prezydenta Miasta na sesję Rady Miasta w dniu 20 grudnia 2007 roku (In.0055-10/07)

Wersja strony w formacie XML

Informacja Prezydenta Miasta

na sesję Rady Miasta w dniu 20 grudnia 2007 roku

 

Szanowny Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Zaproszeni Goście

 

Pragnę powitać wszystkich Państwa obecnych na dzisiejszej XXI Sesji Zwyczajnej Rady Miasta Jastrzębie Zdrój i przedstawić informacje z realizacji zadań w okresie od ostatniej sesji zwyczajnej z dnia 22 listopada 2007 roku do chwili obecnej. W tym czasie realizowanych było wiele przedsięwzięć w sferze funkcjonowania miasta. Pragnę przedstawić najważniejsze z nich;

 

 

            - w zakresie infrastruktury komunalnej i inwestycji

 

- boisko szkolne przy ul Katowickiej - prace przy budowie boiska do piłki nożnej
z nawierzchnią ze sztucznej trawy o wysokości 5cm na powierzchni 36x 66m
z wykonaniem piłkochwytów zostały utrzymane ze względu na warunki atmosferyczne. Położenie nawierzchni ze sztucznej trawy wymaga odpowiedniej temperatury,
- 10 grudnia zostały podpisane umowy z Ministerstwem Sportu i Turystyki w przedmiocie dotacji zadań:

- wykonanie boiska sportowego przy ul. Katowickiej w ramach programu „Blisko Boisko”,

- modernizacja i nadbudowa hali widowiskowo - sportowej przy ul Leśnej.

- wykonano ocieplenie ściany północnej w Zespole Szkół nr 3,

- adaptacja budynku przy ul. Opolskiej na OPS – złożono wniosek o pozwolenie na
budowę,

- modernizacja krytej pływalni przy ZS nr 6 – wykonano koreferat do dokumentacji
budowlano-wykonawczej . Trwa analiza uwag do projektu wynikających z koreferatu,

-modernizacja targowiska przy ul. Arki Bożka oraz  budowa sali gimnastycznej przy SP 17 wraz z zapleczem i boiskiem sportowym - aktualnie trwają prace projektowe
i uzgodnienia,

-adaptacja budynku Gimnazjum nr 7 na potrzeby filii AWF - trwa procedura przetargowa na wykonanie projektu,

 

 

            - w zakresie polityki gospodarczej

 

- 5 grudnia przedstawiciele Miasta Jastrzębie Zdrój uczestniczyli w spotkaniu gospodarczym organizowanym przez władze Miasta Karwina. Celem spotkania było rozwój współpracy pomiędzy Miastami poprzez pogłębienie kontaktów gospodarczych wśród reprezentantów instytucji wspierających przedsiębiorców w obydwu Miastach.

-w dniu 14 grudnia zostało podpisane Porozumienie o Partnerstwie Miast między Miastem Ibbenbüren (Niemcy) a Miastem Jastrzębie Zdrój (Polska). Deklaracja o współpracy umożliwi mieszkańcom pielęgnowanie i rozwój współdziałania oraz przyczyni się do rozwoju przynależności do wspólnych europejskich wartości. Miasta wyraziły gotowość współpracy i wzajemnej wymiany doświadczeń w takich dziedzinach jak: gospodarka, zarządzanie, sport i kultura. Przypomnę tylko o dobrych relacjach firmy DSK Antrazit Ibbenbüren z Jastrzębską Spółką Węglową, a więc w zakresie gospodarki pierwsze kroki zostały już poczynione,

-zakupiono publikację pn. „Trasy rowerowe Euroregionu Śląsk Cieszyński” składające się z mapy i przewodnika w czterech językach: polskim, czeskim, angielskim i niemieckim.

-sporządzono i przekazano dla  Wojewódzkiego Urzędu Pracy informację nt. Gminnego Centrum Informacji,

-29 listopada w Gminnym Centrum Informacji odbyły się konsultacje z zakresu poradnictwa zawodowego i problematyki rynku pracy.

-10 grudnia  miało miejsce posiedzenie Zarządu oraz Zgromadzenie Ogólne Związku Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku. Głównym przedmiotem spotkania było podjęcie uchwał w sprawie ramowego planu działalności Związku na 2008 rok oraz w sprawie przyjęcia projektu planu finansowego Związku na 2008 rok,

-11 grudnia br. miało miejsce Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Jastrzębskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Daszek” Sp. z o.o.,

-14 grudnia br. odbyło się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., którego przedmiotem było wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości oraz zmiana statutu Spółki. Jak już wspominałem są ogłoszone dwa przetargi na sprzedaż gruntów na terenie KWK Moszczenica oraz w Ruptawie,

 

 

            - w zakresie przeciwdziałania bezrobociu

 

- statystyki prowadzone przez urząd pracy wskazują na stały spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych. Według danych na dzień 30 listopada br. w Powiatowym Urzędzie Pracy były zarejestrowane 4.010 osób bezrobotnych,

- stopa bezrobocia dla Jastrzębia Zdroju wynosiła 9,6% (aktualne dane dotyczące stopy bezrobocia odnoszą się do października 2007r.),

- w listopadzie urząd pracy zarejestrował 294 oferty pracy, z czego 85 to oferty subsydiowane (głównie staże i przygotowania zawodowe),

- trwa realizacja programów:

- „Postawmy na przedsiębiorczość” – finansowanego z rezerwy Funduszu Pracy Samorządu Województwa Śląskiego,

- „Praca dla młodych – Dobry Start” – finansowanego z rezerwy Funduszu Pracy pozostającej w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej,

- „Inwestycje w kwalifikacje deficytowe na rynku pracy (IKD)” – finansowanego
z rezerwy Funduszu Pracy, pozostającej do dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej,

- „Start zawodowy młodzieży” - finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS SPO RZL 1.2),

- „Powrót do pracy” - finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
(EFS SPO RZL 1.3),

Zakończono realizację projektu „Przyjazny urząd” (EFS SPO RZL 1.1), którego celem było podniesienie jakości usług świadczonych przez urząd pracy. Zwiększenie poziomu kwalifikacji zawodowych pracowników oraz promocja działań podejmowanych przez urząd wzmocniły potencjał kadrowy oraz skuteczność działania urzędu. Projekt zakładał realizację cyklu szkoleń dla pracowników, których tematyka obejmowała m.in. obsługę klienta, rozwój umiejętności psychospołecznych, myślenie projektowe, doskonalenie obsługi komputera. Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł 122,7 tys. zł.

 

Powiatowy Urząd Pracy uczestniczy także w projektach:

- „Rotacja pracy” Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,

- „Urząd pracy partnerem dla pracodawców. Modernizacja systemu współpracy publicznych służb zatrudnienia z pracodawcami” CTC Polska Sp. z o.o.

 

 

- w zakresie edukacji

 

- przedstawiciele Wydziału Edukacji uczestniczyli w posiedzeniach komisji powołanych
w Kuratorium Oświaty celem przeprowadzenia postępowań kwalifikacyjnych na stopień nauczyciela dyplomowanego dla dyrektorów placówek oświatowych Miasta,

- zawarto porozumienie pomiędzy Miastem Jastrzębie Zdrój a Uniwersytetem Śląskim w sprawie opieki naukowo – dydaktycznej nad Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych,

- Wydział Edukacji wraz z Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportowym uczestniczy w realizacji projektu ,,Czas wolny inaczej”, na który MOS uzyskał dotację z Kuratorium Oświaty w wysokości 20.424,00 zł. W ramach projektu w imprezach sportowych o charakterze integracyjnym i rodzinnym udział biorą uczniowie ze wszystkich typów szkół. Planowana liczba uczestników to ok. 200 uczniów z jastrzębskich szkół.

- przeprowadzono kontrolę punktu konsultacyjnego uruchomionego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną mieszczącego się w Zespole Szkół Zawodowych. Na bieżącą działalność Poradnia otrzymała dotację z Kuratorium Oświaty w wysokości 5.515,00 zł. Zgodnie z wytycznymi MEN punkt jest czynny 2 razy w tygodniu w każdy wtorek i czwartek w godz. 15.00 – 19.00. Jest to program pilotażowy i potrwa od 30 października do 21 grudnia br.

- rozliczono dotację na działania w zakresie edukacji pt. „Plener Malarski”, zorganizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i ich Rodziców „Tęcza”,

- wydano 868 decyzji stypendialnych w ramach programu wynikającego z ustawy
o systemie oświaty – Pomoc materialna dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponagimnazjalnych,

- w miesiącu grudniu wypłacono dotację podmiotową dla szkół i placówek  publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez jednostki inne niż samorząd terytorialny w łącznej kwocie 210.208,50 zł,

 

 

- w zakresie zdrowia i polityki społecznej

 

- 28 listopada przekazano na użytek Oddziału Intensywnej Terapii Dziecięcej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu Zdroju aparat do podaży tlenku azotu i monitor funkcji życiowych,

- natomiast 17 grudnia na użytek Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu Zdroju przekazano dwa monitory funkcji życiowych i centralę pielęgniarską,

- zakończono realizację programu profilaktycznego pn.: „Wykrywanie wad postawy wśród dzieci klas piątych wszystkich szkół podstawowych z terenu Miasta  Jastrzębie Zdrój oraz dzieci sześcioletnich wszystkich przedszkoli z terenu miasta Jastrzębie Zdrój”,

- w miesiącu grudniu odbywać się będą zorganizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej spotkania wigilijne dla osób starszych i samotnych, wykluczonych społecznie oraz dzieci,

- w okresie przedświątecznym pracownicy Ośrodka będą wydawać podopiecznym OPS-u paczki świąteczne (wartość jednej paczki wynosi 250,00 zł.),

- w miesiącu listopadzie w Dziale Świadczeń Rodzinnych tut. Ośrodka wypłacono 9.447 świadczeń na łączną kwotę 1.024,158,00 zł.

 

 

- w zakresie ochrony środowiska

 

- rozpatrzono złożone przez mieszkańców w październiku i listopadzie wnioski
o dofinansowanie ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zadań proekologicznych. Wnioski dotyczyły dofinansowania:

- 30 ekologicznych kotłów grzewczych,

- 8 przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej,

- 6 przydomowych oczyszczalni ścieków,

- 3 kolektorów słonecznych,

- unieszkodliwienia azbestu z 3 budynków

   na łączną  kwotę około 71.883,00 zł.

 

 

- w zakresie gospodarowania mieniem

 

- dokonano zamiany nieruchomości o łącznej powierzchni 0.0792 ha na nieruchomość o łącznej powierzchni 0.0996 ha w celu regulacji gruntu zajętego pod pas drogowy ulicy 11 Listopada.

 

 

- Wydział Gospodarki Mieszkaniowej

 

- przyjmowane były wnioski od osób ubiegających się o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Po rozpatrzeniu złożonych wniosków wypłacono 1.500 dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę 238.015,31 zł.,

- przedłużono najem lokali socjalnych położonych przy ulicach: Pszczyńskiej, Gagarina, Stodoły,   

- rozpoczęto procedurę dotyczącą wykwaterowań lokatorów z IV segmentu przy ul. Pszczyńskiej 294  

 

 

- Miejski Zarząd Nieruchomości 

 

-rozstrzygnięto przetarg i wykonawca zrealizował dostawę  ciągnika i przyczepy do ciągnika,

-wyłoniono wykonawcę  zadania pn. Dostawa samochodu osobowo-dostawczego,

-rozstrzygnięto przetarg na zadanie pn. „Adaptacja pomieszczeń biblioteki na świetlicę dla dzieci w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Gagarina 116 - przetarg odbył się w dniu 05.11.2007r. - umowa została podpisana w dniu 05.12.2007r.,

- wykonywano roboty ogólnobudowlane i instalacyjne na zasobach administrowanych przez Miejski Zarząd Nieruchomości,

 

           

            - w zakresie kultury i sportu

 

- przyjmowano sprawozdania  z wykonania zadania publicznego przez kluby sportowe związane ze szkoleniem sportowym dzieci i młodzieży w 2007r. oraz organizacją imprez sportowych i kulturalnych, 

-do 15 grudnia wpływały wnioski o przyznanie nagród i wyróżnień dla zawodników osiągających wysokie wyniki w sporcie kwalifikowanym oraz wnioski o udzielenie stypendium w dziedzinie sportu,

-do 19 grudnia przyjmowano oferty na wspieranie w 2008 roku zadań publicznych z dziedziny kultury, kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży, a także krajoznawstwa,

- 24 listopada odbył się XV Konkurs Piosenki Poetyckiej „Jastrzębskie Śpiewania”. Gwiazdą tegorocznej edycji była Edyta Geppert,

- 6 grudnia zorganizowano imprezę Mikołajkową dla najmłodszych mieszkańców naszego miasta z udziałem „Teatru Banasiów”. Aktorzy scen warszawskich zaprezentowali bajkę pt. „Noc pełna cudów”,

-w dniach od 10 do 14 grudnia trwały eliminacje XVII Jastrzębskiego Przeglądu Jasełek w placówkach biorących udział w przeglądzie, a 19 grudnia w Domu Zdrojowym odbył się uroczysty finał przeglądu, podczas którego wręczono nagrody,

- zorganizowano wystawy:

- 7 grudnia w Galerii „Epicentrum” odbył się wernisaż wystawy pokonfrontacyjnej IX Międzynarodowych Konfrontacji Artystycznych im. Andrzeja Resa (wystawa eksponowana będzie do 31 grudnia br.),

-18 grudnia w Galerii Historii Miasta otwarto wystawę „Szopka bożonarodzeniowa różnych kultur i narodów” ze zbiorów Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach (wystawę  można będzie oglądać do 29 lutego 2008r.)

 

- zakończyły się turnieje kwalifikacyjne do Rambitu dla Przedszkolaków  „Ole, ole przedszkole”.

- na Lodowisku „JASTOR” oprócz wielu imprez sportowych podczas ślizgawek ogólnodostępnych odbywały się ślizgawki tematyczne (dwie ostatnie - andrzejkowa i mikołajkowa przyciągnęły dzieci i młodzież naszego miasta i okolic),

-wczoraj Jastrzębski Węgiel odniósł zwycięstwo 3:0 w meczu z Piet Zoomers Mistrzem Holandii,

-kolejne zwycięstwo odnieśli nasi hokeiści. Lider I ligi JKH „Czarne Jastrzębie” podejmował 8 i 9 grudnia trzecią w tabeli KTH Krynicę. Czarne Jastrzębie mają na swoim koncie 20 zwycięstw

 

 

            - Miejska Biblioteka Publiczna

 

- 6 grudnia odbyło się uroczyste podsumowanie międzyszkolnego konkursu plastycznego pt. „Anioł Czterech Pór Roku”,

 - 12 grudnia  zorganizowano świąteczne spotkanie w Kawiarence „Pod Sową” pt. „Kolędowanie na Górnym Śląsku. Historia i współczesność”,

-także 12 grudnia można było wysłuchać wykładu z cyklu „Salon pisarzy” prowadzonego przez Martę Graczyńską pt. „Stanisław Wyspiański – artysta wszechstronny na tle epoki Młodej Polski”,

-  13 grudnia  odbyło się spotkanie świąteczno-noworoczne - „Kolędy i pastorałki” dla dzieci z klubu plastycznego „Pędzelek”

 - 14 grudnia odbyły się warsztaty pn. „Rękodzieło artystyczne” poświęcone budowaniu szopek bożonarodzeniowych, które poprowadził Krystian Zając,

- w dniach od 20 do 22 listopada zorganizowano cykl wykładów pn.  „POKONAJ DEPRESJĘ” o powstawaniu depresji i sposobach jej leczenia,

-zorganizowano wystawy:

- w Galerii „Pod Sową” wystawę twórczości Wioli Gaszki pt. „Oleje i pastele” (wystawę można było oglądać w dniach od 3 do 31 grudnia br.),

- w Galerii „Da Vinci”wystawę fotografii Mirosława Mizery pt. „Odszukane w cieniu”, (wystawę można było oglądać od 3 do 31 grudnia br.)

 

 

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych – Pion Ochrony

 

-10 grudnia odbyło się posiedzenie członków Zespołu Zarządzania Kryzysowego, poświęcone omówieniu zagrożenia wystąpienia grypy ptaków na terenie województwa śląskiego. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego. Na posiedzeniu przedstawione zostało Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 grudnia 2007r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem grypy ptaków oraz Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dla Rolników Utrzymujących Drób. Zostały omówione także procedury działania i powiadamiania w przypadku stwierdzenia ogniska grypy ptaków,

- 20 grudnia w Jastrzębskim Zakładzie Komunalnym odbyło się ćwiczenie zgrywające nt. „Współdziałanie służb w sytuacji wystąpienia epidemii ptasiej grypy”,

 

 

- Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych

 

- 1 grudnia już po raz drugi w naszym Mieście odbył się Festiwal Organizacji Pozarządowych, w ramach którego odbyła się debata na temat „Perspektywy rozwoju jastrzębskich organizacji pozarządowych”,

- 11 grudnia uczestniczono w obchodach Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych organizowanego przez Zespół Szkół nr 10 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Jastrzębiu Zdroju

           

 

- Straż Miejska

 

-w dniu 6 grudnia Prokuratura Rejonowa w Jastrzębiu Zdroju doręczyła Prezydentowi Miasta postanowienie o zawieszeniu komendanta Straży Miejskiej w czynnościach służbowych oraz zawiadomiła o przedstawieniu Panu Komendantowi zarzutu popełnienia przestępstwa z art. 263 par. 2 kodeksu karnego. Zawieszenie komendanta Straży Miejskiej w czynnościach służbowych, jak wynika z postanowienia prokuratury, jest środkiem zapobiegawczym, wynikającym wprost z przepisów kodeksu postępowania karnego. Wobec powyższego komendant Straży Miejskiej został zawieszony w obowiązkach służbowych, a obowiązki komendanta pełni dotychczasowy Kierownik Referatu Prewencji SM  Artur Wojtasiak. W dniu 5 grudnia w pomieszczeniach Straży Miejskiej policjanci dokonali przeszukania, w wyniku którego zostały zabezpieczone dokumenty.

 

 

 

Ponadto informuję, że

 

- wpłynęło pismo od Wójta Gminy Dąbrowa Zielona z podziękowaniami za okazaną pomoc finansową, która przyczyniła się do usunięcia szkód spowodowanych nawałnicą i gradobiciem, jakie dotknęły gminę latem tego roku,

- Miasto Ruda Śląska zwróciło się z prośbą o zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska, dotyczącego likwidacji Poradni Okulistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ulicy Lipa 2. Proces likwidacji w/w poradni rozpoczyna się z dniem 01 .01.2008 r. Zgodnie z art. 43 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej, w przypadku likwidacji zakładu opieki zdrowotnej, który udziela świadczeń zdrowotnych ludności naszego miasta, wymagana jest opinia w formie zgody na przedmiotowe przekształcenie. W związku tym, iż przedmiotowy projekt uchwały wpłynął do tutejszego Urzędu po terminie właściwym do uzyskania opinii wszystkich Komisji Rady Miasta Jastrzębie Zdrój i przedłożenia Radnym Rady Miasta Jastrzębie Zdrój stosownego projektu uchwały, nie jest możliwe wydanie wnioskowanej przez Miasto Ruda Śląska opinii. 

  

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane