W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Informacja Prezydenta Miasta na sesję Rady Miasta w dniu 18 października 2007 roku (In.0055-8/07)

Wersja strony w formacie XML

Informacja Prezydenta Miasta

na sesję Rady Miasta w dniu 18 października 2007 roku

 

Szanowny Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Zaproszeni Goście

 

Pragnę powitać wszystkich Państwa obecnych na dzisiejszej XVIII Sesji Zwyczajnej Rady Miasta Jastrzębie Zdrój i przedstawić informacje z realizacji zadań w okresie od ostatniej sesji zwyczajnej z dnia 13 września 2007 roku do chwili obecnej. W tym czasie realizowanych było wiele przedsięwzięć w sferze funkcjonowania miasta. Pragnę przedstawić najważniejsze z nich;

 

 

- w zakresie infrastruktury komunalnej i inwestycji

 

- modernizacja ul. Turystycznej – wykonawca zgłosił zakończenie robót, trwa procedura odbiorów,

- modernizacja ul. Armii Krajowej – kontynuacja robót, zakończono roboty kanalizacyjne
i instalacyjne, przy bardzo sprzyjającej pogodzie istnieje prawdopodobieństwo zakończenia robót drogowych w roku bieżącym,

- zakończono remont ul. Świerklańskiej (na długości 360 mb za kwotę 161.110,05 zł.)
oraz remont ul. Reja (na długości 427 mb za kwotę 253.089,71 zł.),

- zakończono budowę schodów terenowych przy ul. Moniuszki za kwotę 31.534,68 zł.,

- w miesiącu październiku prowadzony będzie remont nawierzchni ulic: Kościelna, Zbożowa, łącznik ulic: Świerczewskiego-Wspólna, Skerbenia, Spokojna polegający na ułożeniu nawierzchni z asfaltobetonu,

- boisko szkolne przy ul. Katowickiej - trwają prace przy budowie boiska do piłki nożnej
z nawierzchnią ze sztucznej trawy o wysokości 5 cm na powierzchni 30 x 60 m
z wykonaniem piłkochwytów,

- basen przy ul. Witczaka - trwa realizacja 2 boisk do piłki siatkowej plażowej
z piłkochwytami,

- remonty szkół – aktualnie trwają remonty dachów w: ZS nr 4 przy ul. Komuny Paryskiej, ZS nr 5 przy ul. Staszica, ZS nr 7 przy ul. Kaszubskiej, SP nr 10 przy ul. Zielonej, SP nr 21 przy ul. Równoległej, SP nr 6 przy ul. Śląskiej, ZS nr 3 przy ul. Wrocławskiej, G nr 10 przy ul. Piastów,

- zakończono montaż stolarki okiennej i drzwiowej w: ZS nr 7 - 19 szt. okien, ZS nr 2 - 60 szt. okien, ZSH - 4 szt. okien, ZS nr 6 - 14 szt. okien, SP nr 19 - 10 szt. okien i 3 szt. drzwi wejściowych, SP nr 21 - 2 szt. okien, ZS nr 4 - 10 szt.,

- zakończono roboty dekarskie w SP nr 9 przy ul. Wielkopolskiej, remont kuchni
i pomieszczeń piwnicznych w ZS nr 2,

- trwają prace remontowe tarasów i przyłączy kanalizacyjnych w ZS nr 8 przy
ul. Edukacyjnej,

- boisko przy ul. Kościelnej - zakończono prace projektowe boiska do piłki nożnej
o nawierzchni ze sztucznej trawy o wymiarach 60 x 90 m,

- adaptacja budynku przy ul. Opolskiej 9 na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej - wykonano dokumentację budowlano-wykonawczą obiektu,

- adaptacja budynku przy ul. Opolskiej 7 na potrzeby Ogniska Wychowawczego - wykonano dokumentację budowlano-wykonawczą obiektu i złożono wniosek o pozwolenie na budowę,

- modernizacja krytej pływalni przy ZS nr 6 - wykonano dokumentację budowlano- wykonawczą obiektu,

- modernizacja Targowiska Arki Bożka  - trwają prace projektowe obiektu

 

 

            - w zakresie polityki gospodarczej

 

- wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Europejskiego Funduszu Społecznego z Bielska-Białej, zorganizowano bezpłatne szkolenia:

- 17 września - „Rozwój lokalny”. Celem szkolenia było przekazanie wiedzy dotyczącej działań wspierających rozwój lokalny dostępnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz diagnozy czynników i bazy wpływającej na rozwój lokalny w kontekście wykorzystania funduszy unijnych,

- 24 września - „Procedury aplikowania o środki pomocowe Europejskiego Funduszu Społecznego”. Celem szkolenia było przekazanie wiedzy dotyczącej: typów projektów (systemowe, konkursowe), trybu wyboru projektów z uwzględnieniem procedury odwoławczej (odwołanie i protest), standardów wniosków, oceny formalnej i merytorycznej, kryteriów wyboru projektów,

- 3 października - „Rozwój przedsiębiorczości”. Celem szkolenia było przekazanie wiedzy dotyczącej działań wspierających przedsiębiorczość dostępnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz instytucjonalnych struktur wsparcia przedsiębiorczości

 

- 21 września odbyło się spotkanie dotyczące terenów po byłej KWK Moszczenica, podczas którego dyskutowano na temat możliwości rozwiązania problemu przeniesienia na nowy grunt siedziby firmy EKO MAR w związku z zainteresowaniem inwestora Inter Papier Polska gruntami dzierżawionymi w chwili obecnej przez EKO MAR Sp. z o.o.,

- 26 września odbyło się XXXV Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „OLZA” z siedzibą w Cieszynie,

- 28 września podczas obchodów 10-lecia działalności Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. w Żorach nasze Miasto otrzymało wyróżnienie za wkład w rozwój przedsiębiorczości, 

- przygotowano wniosek o dofinansowanie monitoringu wizyjnego w placówkach oświatowych Jastrzębia Zdroju w ramach „Rządowego programu wspierania w latach 2007 – 2013 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach”. Miasto stara się uzyskać dofinansowanie w wysokości 227.000,00 zł.,

- wykonano sprawozdanie finansowe z realizacji projektu pn. ”Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych” za okres od 01.07. do 31.08. 2007r.,

- przeprowadzono IV etap monitorowania inwestycji pn. „Odprowadzanie ścieków z terenów przeznaczonych pod inwestycje w Jastrzębiu Zdroju – Pole Ruptawa, Pole Bzie” dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie,

- trwają prace związane z przygotowaniem przetargów w zakresie opracowania dokumentacji projektów subregionalnych, zgłoszonych przez Miasto do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w procedurze pozakonkursowej. Niepokojące są informacje z Urzędu Marszałkowskiego, że sprawy dotyczące środków subregionalnych i uruchomienia konkursów na zadania unijne są przekładane w czasie. Trudno powiedzieć z czego to wynika, ale blokuje to nasze działania np. w zakresie modernizacji hali sportowej. Hala została już przeprojektowana, mamy zabezpieczone środki subregionalne (2,8 mln euro) oraz z ministerstwa sportu (2,2 mln zł) i czekamy, kiedy będzie możną podpisać umowy, by ogłaszać przetarg na realizację zadania. Jesteśmy tu uzależnieni od decyzji Urzędu Marszałkowskiego i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

 

 

            - w zakresie przeciwdziałania bezrobociu

 

- statystyki prowadzone przez urząd pracy wskazują na stały spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych. Według danych na dzień 30 września br. w Powiatowym Urzędzie Pracy były zarejestrowane 4.322 osoby bezrobotne. W stosunku do poprzedniego miesiąca liczba osób bezrobotnych spadła o 135 osób (spadek o 3%), natomiast porównując analogiczny miesiąc poprzedniego roku liczba ta spadła o 1.258 osób (spadek o 22,5%), 

- we wrześniu w urzędzie pracy zarejestrowano 523 osoby, natomiast z ewidencji urzędu wyłączono 658 osób,

- stopa bezrobocia dla Jastrzębia Zdroju wynosiła 10,6% (aktualne dane dotyczące stopy bezrobocia odnoszą się do sierpnia 2007r.), 

- trwa realizacja programów:

- „Postawmy na przedsiębiorczość” – finansowanego z rezerwy Funduszu Pracy Samorządu Województwa Śląskiego,

- „Praca dla młodych – Dobry Start” – finansowanego z rezerwy Funduszu Pracy pozostającej w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej,

- „Inwestycje w kwalifikacje deficytowe na rynku pracy (IKD)” – finansowanego
z rezerwy Funduszu Pracy, pozostającej do dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej,

- „Start zawodowy młodzieży” - finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS SPO RZL 1.2),

- „Powrót do pracy” - finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
(EFS SPO RZL 1.3),

- „Przyjazny urząd” - finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
(EFS SPO RZL 1.1)

 

Powiatowy Urząd Pracy uczestniczy także w projektach:

- „Rotacja pracy” Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,

- „Urząd pracy partnerem dla pracodawców. Modernizacja systemu współpracy publicznych służb zatrudnienia z pracodawcami” CTC Polska Sp. z o.o.

 

- Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu Zdroju otrzymał nominację w kategorii „Nasz partner” w konkursie „Złoty koszyk”, którego finał miał miejsce 25 września 2007 roku podczas ósmej Ogólnopolskiej Konferencji Franchisingobiorców oraz Partnerów Handlowych Polskiej Sieci Handlowej eLDe w Szczyrku. Wyróżnienie z rąk Prezesa eLDe Holding S.A. odebrał Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Andrzej Koba,

- znowelizowana została ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (zmiany opublikowano w Dzienniku Ustaw z 2007 roku nr 176, poz. 1243). Nowelizacja wprowadza istotne zmiany zarówno dla osób bezrobotnych i pracodawców, jak i dla funkcjonowania urzędów pracy

 

  

- w zakresie edukacji

 

- dokonano wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych następujących placówek oświatowych, świadczących usługi oświatowe w zakresie kursów:

- „TOWER” Szkoła Języka Angielskiego – kursy językowe,

- Centrum Kształcenia Zawodowego „TEB-Edukacja” – kursy: specjalista pracy socjalnej, grafik komputerowy

 

- przygotowano raport z przeglądu szkół i placówek pod kątem bezpieczeństwa dzieci
i młodzieży oraz sprawowania nad nimi prawidłowej opieki, z uwzględnieniem ogólnej oceny stanu bezpieczeństwa w jastrzębskich szkołach i placówkach, sposobów przeciwdziałania agresji i wniosków do organu prowadzącego,

- otrzymano dotację celową w wysokości 12.509,00 zł. na realizację rządowego programu pomocy uczniom w 2007r. pn. „Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów” z przeznaczeniem na poszczególne placówki oświatowe,

- otrzymano II transzę dotacji celowej w wysokości 135.013,00 zł. na realizację dofinansowania pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,

- 15 października w Kinie Centrum odbyły się uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej. Dwie osoby – Pani Anna Hetman i Alina Kuboszek – zostały uhonorowane Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej – a 38 nauczycieli otrzymało Nagrody Prezydenta Miasta,

 

 

- w zakresie zdrowia i polityki społecznej

 

- 5 października przekazano w bezpłatne użytkowanie 15 sztuk szpitalnych łóżeczek dziecięcych na potrzeby NZOZ-u Zakład Leczniczo-Opiekuńczy dla dzieci BETLEJEM przy ul. Pszczyńskiej, służących do opieki szpitalnej nad dziećmi,

- zakończono postępowania  przetargowe na dostawę następujących urządzeń medycznych:

- aparatu do podaży tlenku azotu i monitora funkcji życiowych na użytek Oddziału Intensywnej Terapii Dziecięcej, 

- dwóch kardiomonitorów i centrali pielęgniarskiej na użytek Oddziału Anestezjologii Intensywnej Terapii

- w październiku został rozstrzygnięty przetarg na zakup i dowóz opału dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej. Przetarg wygrała FIRMA TERMO-BUD Marcin Anbild z Wodzisławia Śląskiego,

- od miesiąca września obowiązuje nowy okres zasiłkowy dla osób ubiegających się
o przyznanie zasiłku rodzinnego i dodatków z tego tytułu. We wrześniu wraz z zaliczkami alimentacyjnymi wypłacono 8.052 świadczenia na łączną kwotę 954.819,00 zł.- w zakresie ochrony środowiska

 

- pod hasłem „Oszczędzaj. Wyłączaj. Odzyskuj. Świeć przykładem” w dniach 14, 15 i 16 września odbyła się XIV edycja kampanii „Sprzątanie Świata”. Do udziału w przedsięwzięciu zaproszono placówki oświatowe z terenu Jastrzębia Zdroju. Łącznie podczas akcji zebrano ponad 3 tony odpadów,

- 29 września zorganizowano dla rolników wyjazd do Poznania na Międzynarodowe Targi Hodowli, Ogrodnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich FARMA 2007,

- rozpatrzono wnioski o dofinansowanie ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zadań proekologicznych, złożone przez mieszkańców
w III kwartale br.

Wnioski dotyczyły dofinansowania:

- 62 ekologicznych urządzeń grzewczych,

- 20 przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej,

- 1 przydomowej oczyszczalni ścieków,

- 12 kolektorów słonecznych,

- unieszkodliwienia azbestu z 2 budynków

na łączną kwotę 128 tys. zł.   

 

 

- w zakresie gospodarowania mieniem

 

- dokonano nabycia od osób fizycznych nieruchomości gruntowej o pow.0,0141 ha pod drogę ul. Młyńską,

- dokonano nabycia od osoby  fizycznej w drodze zamiany nieruchomość pod budowę łącznika ulicy 11 Listopada z ulicą Wrocławską gruntu o pow.0,0831 ha, w zamian za grunt o pow. 0,1956 ha stanowiący własność Miasta,

- dokonano przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności trzech nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 0,1314 ha, zabudowanych budynkami mieszkalnymi,

- dokonano aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych,

- prowadzono postępowania administracyjne w sprawie wyłączenia użytków rolnych
z produkcji rolnej, naliczenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości

 

 

- Wydział Gospodarki Mieszkaniowej

 

- przyjmowane były wnioski od osób ubiegających się o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Po rozpatrzeniu złożonych wniosków wypłacono 1.586 dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę 250.744,21 zł.,

- wydawano skierowania do zawarcia umowy najmu lokali socjalnych oraz lokali mieszkalnych z czynszem regulowanym osobom, ujętym w wykazie osób zakwalifikowanych do otrzymania lokalu mieszkalnego w roku 2007,

- przedłużono najem lokali socjalnych położonych przy ulicach: Pszczyńskiej, Zdrojowej, Gagarina, Stodoły,

- wydawano kolejne umowy podnajmu lokali wchodzących w skład spółdzielni mieszkaniowych, zamieszkiwanych przez osoby, którym został orzeczony wyrok eksmisyjny z prawem do lokalu socjalnego,

- przejęto 2 lokale mieszkalne położone przy ul. Pszczyńskiej od Rybnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej,

- 27 września odbyło się posiedzenie Społecznej Komisji Mieszkaniowej, którego tematem było m.in. rozpatrzenie wniosków od osób ubiegających się o przydział lokalu mieszkalnego z zasobu gminy

 

 

- Miejski Zarząd Nieruchomości 

 

- odbyły się przetargi:

- „Adaptacja pomieszczeń na lokale socjalne ul. Pszczyńska 292” - przetarg odbył się w dniu 21.08.2007r. - postępowanie unieważniono, ponieważ wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania i wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

- „Na wykonanie ekspertyz technicznych z oceną możliwości wykonania nadbudowy jednej kondygnacji oraz opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanych i instalacyjnych dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Gagarina 108, 110 i 112” - przetarg odbył się w dniu 03.10.2007r. - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważniono, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta nie podlegająca odrzuceniu,

- „Modernizacja obiektu ul. Klubowa 2” - przetarg odbył się w dniu 12.10.2007r.

 

- ogłoszono przetarg na zadanie pn. „Adaptacja pomieszczeń biblioteki na świetlicę dla dzieci w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Gagarina 116” - przetarg odbędzie się w dniu 31.10.2007r.,

-  wykonywano roboty ogólnobudowlane  i instalacyjne na zasobach administrowanych przez Miejski Zarząd Nieruchomości

 

 

            - w zakresie kultury i sportu

 

- do 30 września przyjmowano wnioski o udzielenie stypendiów w dziedzinie kultury osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury na rzecz Miasta Jastrzębie Zdrój,

- 16 września przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Moszczenicy odbyły się tegoroczne dożynki,

- od 17 do 23 września trwały IX MIĘDZYNARODOWE KONFRONTACJE ARTYSTYCZNE im. Andrzeja Resa,

- 30 września w ramach cyklu „Teatr Rodzinny” odbył się spektakl dla najmłodszych mieszkańców miasta „O smoku i królu Leniuchu” w wykonaniu aktorów Teatru Rzeszowskiego,

- zorganizowano wystawy:

- wystawę fotograficzną Barbary Popek pt. „Bogowie chwili” w Galerii Epcentrum
i Magazynie 22 (wernisaż wystawy odbył się 14 września br., a wystawę można było oglądać od 10 do 24 września),

- wystawę pt. „Perła Śląskich Uzdrowisk – jastrzębski kurort na pocztówce ze zbiorów Janusza Kuśnierskiego” w Galerii Historii Miasta (wystawę będzie można oglądać do 7 grudnia)

 

- 28 września z inicjatywy jastrzębskiej Sekcji Terenowej INIEMAMOCNI Olimpiady Specjalne Polska – Śląskie w hali Omega odbyły się zawody sportowe dla osób niepełnosprawnych zorganizowane pod nazwą VI Regionalnego Dnia Treningowego Olimpiad Specjalnych,

- rozgrywki rozpoczęła również Miejska Liga Siatkówki Amatorów,

- bardzo dobrze rozpoczęli nowy sezon hokeiści JKH „Czarne Jastrzębie”, odnosząc komplet zwycięstw z HC Vitkovice (Republika Czeska) i KTH Krynica,

- natomiast drugoligowa drużyna MKS GKS ze zmiennym szczęściem rywalizuje w ostatnich pojedynkach rundy jesiennej. Jednak za duży sukces sportowy należy uznać zwycięstwo 2:0 z Arką Gdynia, głównym kandydatem do awansu,

- w dniach od 12 do 14 października na Lodowisku „Jastor” spotkali się hokeiści ze Słowacji, Włoch, Czech oraz Polski w „II Międzynarodowym Turnieju Hokeja Na Lodzie IPA CUP 2007”. Podczas trzydniowego turnieju rozegrali kilkanaście spotkań. Zwyciężyła drużyna „IPA Jastrzębie”

 


            - Miejska Biblioteka Publiczna

 

- we wszystkich placówkach bibliotecznych na terenie miasta organizowane były konkursy czytelnicze dla dzieci, konkursy z wiedzy o teatrze, spotkania z książką, spotkania grupy teatralnej,

- z myślą o młodzieży i dorosłych mieszkańcach Jastrzębia Zdroju Biblioteka zorganizowała w dniach od 4 do 6 września oraz od 9 do 11 października warsztaty komputerowe dla dorosłych z cyklu „Akademia wolnego czasu – uczymy się całe życie”, a także m.in. wystawy, konkursy czytelnicze, muzyczne, plebiscyt muzyczny i spotkania autorskie,

 

- zorganizowano wystawy:

- wystawę prac uczestników warsztatów malarskich organizowanych w ramach warsztatów „Radość Życia” pt. „Tam, gdzie zasypia Słońce” w Galerii „Da Vinci” (wystawę można było oglądać od 3 do 29 września br.),

-  wystawę twórczości Niezależnej Grupy Artystów „ABRAF” w Galerii „Pod Sową” (wystawę można było oglądać od 4 do 29 września br.),

- wystawę fotograficzną pn. „Wielokulturowość Puszczy Knyszyńskiej” w  Galerii „Da Vinci” (wystawę można było oglądać od 1 do 31 października br.),

- wystawę grafiki i rysunku Beaty Tomas pt. „Jam sessions” w  Galerii „Pod Sową” (wystawę można było oglądać od 4 do 31 października br.)

 

- odbywały się spotkania:

- 9 września - spotkanie z Tomaszem Trojanowskim – autorem książek dla dzieci,

- 26 września - spotkanie z Marianem Jeżewskim – znawcą wina pt.: „In vino veritas – sztuka picia wina”,

 - 1 października - spotkanie z Grzegorzem Łubczykiem – byłym ambasadorem RP na Węgrzech i autorem książki „Polski Wallenberg. Rzecz o Henryku Sławiku”,

- 9 października - spotkanie z Grzegorzem Wosikiem – mistrzem parzenia herbaty zorganizowane pod hasłem: „Ceremonia parzenia i picia herbaty”

 

 

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych – Pion Ochrony

 

- 17 września na cmentarzu komunalnym w Ruptawie odbyły się obchody Dnia Sybiraka,

- 11 października o godzinie 13.00 został przeprowadzony wojewódzki test sprawności systemu ostrzegania i alarmowania ludności,

- od 1 do 31 października Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych – Pion Ochrony przeprowadza rejestrację przedpoborowych rocznika 1989 (mężczyźni w wieku 18 lat według rocznika kalendarzowego) oraz roczników starszych, którzy nie zgłosili się do rejestracji            - Jastrzębski Zakład Komunalny

 

- w miesiącu wrześniu na drogach wojewódzkich i powiatowych oraz gminnych:

            - poprawiono 76 szt. znaków pionowych,

            - ustawiono 12 szt. znaków pionowych,

            - wymieniono 13 szt. znaków pionowych

- w okresie od 6 września do 7 października wykoszono i zebrano trawę z poboczy o łącznej powierzchni 110.279 m2, 

- wykonano jesienną obsadę kwiatami grobów wojennych i miejsc pamięci

 

 

- Wydział Architektury

 

- w dniu dzisiejszym upływa termin składania wniosków przez przedsiębiorców o wydanie stosownych zezwoleń wynikający z ustawy o tworzeniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych.

Do zarejestrowania jest kilkadziesiąt działających przedsiębiorców oraz kilku ubiegających się o budowę nowych obiektów. Nowa ustawa utrudnia procedurę powstawania nowych obiektów handlowych. W stosunku do obiektów o powierzchni od 400 do 2000 metrów kw. powierzchni sprzedaży wymagana jest dodatkowa opinia oraz uchwała Rady Miasta, a w stosunku do obiektów powyżej 2000 m kw. wymagana jest zgoda Sejmiku Województwa Śląskiego. Ponadto wszystkie działające obiekty powyżej 400 m muszą do dnia dzisiejszego złożyć wniosek o rejestrację, w przeciwnym razie podlegają zakazowi handlu i każe grzywny od 10 tys. do 1 mln zł. Wystosowałem pisma do wszystkich podmiotów, w których mogą znajdować się takie obiekty, aby uprzedzić o skutkach ustawy. Problem polega na tym, że nie ma rozporządzeń wykonawczych, ale prowadzimy konsultacje w tym zakresie (np. w zakresie komisów samochodowych),

- trwa wyłożenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących byłej KWK "Moszczenica" i terenu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Bzie.

 

W dniu 24 października w sali posiedzeń Rady Miasta odbędą się dyskusje publiczne nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami.

Zapraszam Państwa Radnych do wzięcia udziału w dyskusji, tym bardziej, że plany te nie zyskały poparcia na sesji czerwcowej, gdy były przedstawione do uchwalenia.

 

Nawiązując do pisma Pana Przewodniczącego Rady Miasta, procedura przyjmowania planów zagospodarowania jest jawna i odbywa się z udziałem różnych instytucji, mieszkańców, komisji Rady Miasta i samej Rady Miasta, a nie w zaciszu gabinetów. Chciałbym podkreślić, że plan zagospodarowania stery centrum został przyjęty, właścicielem tych terenów jest osoba prywatna i ona określa koncepcję zagospodarowania tego terenu, na bazie planu zagospodarowania przestrzennego. Dzisiaj debatę nad strefą centrum można przeprowadzić, można nawet zmienić plan zagospodarowania przestrzennego. Ale jeżeli zmiana planu zagospodarowania przestrzennego będzie skutkowała obniżeniem wartości nieruchomości, to właściciel ma prawo wystąpić do Miasta o odszkodowanie.

 

Odpowiadając na pytanie jednego z radnych, dotyczących liczby zameldowanych informuję, że na koniec września 2007 roku było to 93 465 osób. Taka informacja jest publikowana w BIP według stanu na koniec miesiąca, do 15 dnia następnego miesiąca.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane