W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Dane podstawowe

Wersja strony w formacie XML
Statut  Zarządzenia Dyrektora Majątek  Regulaminy, instrukcje, procedury
Budżet  Rejestry, ewidencje, archiwa, Kontrole Wykaz placówek

Konkurs “Lokal na kulturę za 1 złoty”na najem Letniej Kawiarenki

Kierownicy jednostki organizacyjnej

Przetargi Oświadczenia majątkowe

Miejski Ośrodek Kultury
al. Józefa Piłsudskiego 27
44-335 Jastrzębie-Zdrój

 

tel. centrala 32 47 17 924
fax: 32 471-89-80
NIP: 633 10 45 666
REGON: 2766566525
e-mail: sekretariat@mok.jastrzebie.pl
strona internetowa: www.mok.jastrzebie.pl
Nr konta bankowego:  68 1560 1094 0000 9050 0003 7697
Dyrektor:  mgr Janusz Jurczak

Godziny pracy:

administracja i księgowość: poniedziałek - piątek od 7.00 do 15.00
biuro organizacji imprez: poniedziałek - piątek od 7.00 do 20.00
kasa kina: czynna codziennie (od poniedziałku do niedzieli) od 13.00 do 20.00


Charakter działalności:

Miejski Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury, prowadząca działalność kulturalną w zakresie:

- edukacja kulturalna

- tworzenie warunków do amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,

- rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych,

- organizacja imprez kulturalnych, rozrywkowych i edukacyjnych,

- prowadzenie działalności w zakresie kinematografii,

- gromadzenie, przechowywanie, opracowywanie, eksponowanie przedmiotów pamiątkowych  z zakresu historii i kultury Miasta Jastrzębie-Zdrój i okolic.
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych pozyskanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu-Zdroju

Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO), informuję, że:

1. Administrator danych osobowych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu-Zdroju, reprezentowany przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury, z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, Al. Piłsudskiego 27 (dalej: Administrator);

2. Inspektor Ochrony Danych:

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

  • adres e-mail: iod@mok.jastrzebie.pl;
  • adres: Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu-Zdroju, Inspektor Ochrony Danych, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 27,

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania:

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu realizacji obowiązków Administratora wynikających w szczególności z treści:

  • Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862 z póz. zm.);
  • Statutu Ośrodka Kultury w Jastrzębiu-Zdroju, oraz innych przepisów powszechnie obowiązujących i aktów prawa miejscowego określających prawa i obowiązki jednostek realizujących zadania w zakresie działalności kulturalnej.

Podstawami prawnymi przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są przepisy prawa, podpisane umowy cywilno-prawne, a także zgody wyrażone w formie pisemnej.

4. Odbiorcy danych:

W związku z przetwarzaniem danych, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych,  w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

5. Okres przechowywania danych:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa.

6. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu:

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie są i nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

7. Przysługuje Pani/Panu w szczególności prawo:

  • do sprawdzenia, czy i jakie dotyczące Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, a także do otrzymania kopii tych danych;
  • do żądania sprostowania, uzupełnienia lub usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, jeśli są one przetwarzane w sposób błędny lub niezgodny z prawem;
  • w określonych okolicznościach – do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
  • w określonych okolicznościach – do zażądania umożliwienia przenoszenia Pani/Pana danych osobowych;
  • do wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.

 8. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych:

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Podanie danych osobowych jest wymogiem koniecznym, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub  jest niezbędne dla zawarcia umowy.

   Administrator danych osobowych
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury
             w Jastrzębiu-Zdroju

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane