Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Zastrzeżenie numeru PESEL i cofnięcie zastrzeżenia" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Sat, 20 Jul 2024 09:17:10 +0200 <![CDATA[Zastrzeżenie numeru PESEL i cofnięcie zastrzeżenia]]> Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój
44-335 Jastrzębie-Zdrój, al. Józefa Piłsudskiego 60
tel. +48 32 4785 100, fax +48 4717 070

Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7:30 do 15:30
czwartek od 7:30 do 17:00
piątek od 7:30 do 14:00

Data aktualizacji
18.06.2024

Karta informacyjna nr Ob-19-02
Zastrzeżenie numeru PESEL, cofnięcie zastrzeżenia i wydanie zaświadczenia o danych przetwarzanych w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności.
Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 7 listopada 2023 roku w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania wniosków stosowanych przy zastrzeganiu i cofaniu zastrzeżenia nr PESEL.
Ustawa z 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej


Wymagane dokumenty
Wniosek o zastrzeżenie lub cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL.
Dokument tożsamości.

dodatkowo:
- wniosek o wydanie zaświadczenia
- dowód wniesienia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia (zwolnione z opłaty skarbowej są zaświadczenia wydawane w sprawach przedłożenia m.in. w Urzędzie Pracy, Ośrodku Pomocy Społecznej, pracodawcy (lista wyłączeń z opłaty skarbowej  jest zapisana w art. 2 ustawy o opłacie skarbowej)
- dokument pełnomocnictwa (w przypadku działania przez pełnomocnika).

W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli osoba nie może sama złożyć wniosku o zastrzeżenie numeru PESEL (w przypadku choroby, niepełnosprawności lub w innej niedającej się pokonać przeszkody), można to zrobić przez pełnomocnika. Pełnomocnik musi posiadać pisemne pełnomocnictwo do zastrzegania numeru PESEL 

W każdej chwili można cofnąć zastrzeżenie numeru PESEL. Procedura cofnięcia zastrzeżenia numeru PESEL przebiega podobnie, ale cofnięcia nie można dokonać przez pełnomocnika.

Jednostka odpowiedzialna
Referat Ewidencji Ludności 
Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji 

Miejsce składania dokumentów
Dokumenty można złożyć:
1. osobiście w tutejszym urzędzie 

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, 
al. J. Piłsudskiego 60, 
Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji 
Referat Ewidencji Ludności 
 
Pokój 153B, I piętro, budynek B  
44-335 Jastrzębie-Zdrój, 
tel. 32 4785257, 32 4785289

2. przez Internet na stronie www.gov.pl (musisz posiadać profil zaufany, podpis kwalifikowany, e-dowód) lub w aplikacji mObywatel;

Wydanie zaświadczenia
Osoba, której dane są przetwarzane w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL może na pisemny wniosek utrwalony w formie papierowej lub elektronicznej, złożony do dowolnego organu gminy, otrzymać zaświadczenie zawierające pełny lub częściowy odpis jej danych gromadzonych w ww. rejestrze.

Zaświadczenie jest przekazywane, w zależności od żądania wnioskodawcy, na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem, albo w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Opłaty
Zastrzeżenie i cofnięcie zastrzeżenia PESEL- usługa bezpłatna.

Wydanie zaświadczenia- opłata skarbowa w kwocie 17 zł za wydanie zaświadczenia (lista wyłączeń z opłaty skarbowej  jest zapisana w art. 2 ustawy o opłacie skarbowej).

W przypadku działania przez pełnomocnika opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlega złożenie pełnomocnictwa. Jeśli pełnomocnikiem są rodzice, dzieci, dziadkowie, rodzeństwo lub małżonek złożenie pełnomocnictwa jest bezpłatne.

Termin i sposób załatwienia
Zastrzeżenie i cofnięcie zastrzeżenia- na miejscu
Wydanie zaświadczenia- do 7 dni

Tryb odwoławczy
Brak.

Uwagi
Usługa jest odmiejscowiona, wniosek można złożyć w dowolnym urzędzie w Polsce.

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/zastrzezenie-numeru-pesel-i-cofniecie-zastrzezenia Thu, 07 Dec 2023 08:15:11 +0100