Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Wydanie decyzji w sprawie świadczenia rodzicielskiego" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Tue, 25 Jun 2024 13:54:15 +0200 <![CDATA[Wydanie decyzji w sprawie świadczenia rodzicielskiego]]> Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój
44-335 Jastrzębie-Zdrój al. Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100 fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7:30 do 15:30
czwartek od 7:30 do 17:00 
piątek od 7:30 do 14:00
 
Wydział Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych
ul. Zielona 18A, 20A
Godziny obsługi interesanta: poniedziałek, wtorek, środa od 7:30 do 13:00
czwartek od 12:00 do 17:00 
piątek od 7:30 do 13:00 
 
Karta informacyjna nr SR-15

Wydanie decyzji w sprawie świadczenia rodzicielskiego
 
Data aktualizacji
27.04.2023 r.

Podstawa prawna
Art. 1 ust. 2, 3, art. 17c, art. 24 ust. 9, 10, ustawy z dnia 28 listopada 2003r o świadczeniach rodzinnych w nawiązaniu do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz §1 pkt 14 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna


Wymagane dokumenty
Wniosek (załącznik do karty SR-15)

Załączniki
dokumenty wymienione w art. 23 ust 3 pkt , ust 3, ust. 4 pkt 3 lit f  ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych 

Miejsce złożenia dokumentów
Wydział Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych, ul. Zielona 20A
oraz za pośrednictwem:
- Poczty Polskiej na adres: Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Wydział Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych, al. Piłsudskiego 60 44-335 Jastrzębie-Zdrój,
- portalu EMPATIA,
- Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP

Jednostka odpowiedzialna
Wydział Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych, ul. Zielona 18A, 20A, tel. 32 44 02 381                                                                        

Termin i sposób załatwienia
Do 30 dni od złożenia wniosku

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/wydanie-decyzji-w-sprawie-swiadczenia-rodzicielskiego Thu, 21 Apr 2022 14:17:07 +0200