Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "ulica Sielska" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Sat, 20 Jul 2024 17:36:15 +0200 <![CDATA[ulica Sielska]]> Na godzinę 12:30 wyznaczony został termin przeprowadzenia przetargu na niezabudowaną działkę o powierzchni 0,1000 ha, w obrębie Jastrzębie Górne.
Cena wywoławcza wynosiła 65 000,00 zł, wadium 6 500,00 zł, termin wpłaty wadium 11.04.2023 roku. Sprzedaż nieruchomości zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług 23 %. W wyznaczonym terminie na konto depozytowe Urzędu Miasta wpłynęły 3 wpłaty wadium, do przetargu dopuszczono trzech oferentów. Na przetargu stawił się jeden oferent. Nieruchomość gruntowa została nabyta przez osobę fizyczną za cenę netto 65 650,00 zł, (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych 00/100).

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/ulica-sielska Fri, 10 Mar 2023 08:32:00 +0100