Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "ul. Borowikowa" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Sun, 21 Jul 2024 08:24:41 +0200 <![CDATA[ul. Borowikowa]]> Na godzinę 10:00 wyznaczony został termin przeprowadzenia III przetargu na niezabudowaną działkę 984/1 o pow. 0,1098 ha, obręb Bzie Dolne.
Cena wywoławcza w pierwszym przetargu wynosiła 68 500,00 zł. Przetarg odbył się 28.11.2022 r.
Cena wywoławcza w drugim przetargu wynosiła 61 650,00 zł. Przetarg odbył się 15.05.2023 r.
Cena wywoławcza nieruchomości 984/1 wynosiła 61 650,00 zł. Wadium 6 165,00 zł, termin wpłaty wadium 23.10.2023 roku.
Sprzedaż nieruchomości zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 931) jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług 23 %. W wyznaczonym terminie na konto depozytowe Urzędu Miasta wpłynęła 1 wpłata wadium.
Do przetargu dopuszczono jednego oferenta. Nieruchomość gruntowa została nabyta przez osobę fizyczną za cenę netto 62 270,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt złotych 00/100).

Na godzinę 10:30 wyznaczony został termin przeprowadzenia III przetargu na niezabudowaną działkę 985/1 o pow. 0,1123 ha, obręb Bzie Dolne.
Cena wywoławcza w pierwszym przetargu wynosiła 70 000,00 zł. Przetarg odbył się 28.11.2022 r. Cena wywoławcza w drugim przetargu wynosiła 63 000,00 zł. Przetarg odbył się 15.05.2023 r. Cena wywoławcza nieruchomości 985/1 wynosiła 63 000,00 zł
Wadium 6 300,00 zł, termin wpłaty wadium 23.10.2023 roku.W wyznaczonym terminie na konto depozytowe Urzędu Miasta wpłynęła 1 wpłata wadium.
Do przetargu dopuszczono jednego oferenta. Oferent nie stawił się na przetargu w związku z tym, Komisja Przetargowa stwierdziła że przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Na godzinę 11:00 wyznaczony został termin przeprowadzenia III przetargu na niezabudowaną działkę 986/1 o pow. 0,1115 ha, obręb Bzie Dolne.
Cena wywoławcza w pierwszym przetargu wynosiła 65 500,00 zł. Przetarg odbył się 5.12.2022 r.
Cena wywoławcza w drugim przetargu wynosiła 58 950,00 zł. Przetarg odbył się 15.05.2023 r.
Cena wywoławcza nieruchomości 986/1 wynosiła 58 950,00 zł. Wadium 5 895,00 zł, termin wpłaty wadium 23.10.2023 roku. W wyznaczonym terminie na konto depozytowe Urzędu Miasta wpłynęła 1 wpłata wadium. Do przetargu dopuszczono jednego oferenta. Oferent nie stawił się na przetargu w związku z tym, Komisja Przetargowa stwierdziła że przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Na godzinę 11:30 wyznaczony został termin przeprowadzenia III przetargu na niezabudowaną działkę 987/1 o pow. 0,1123 ha, obręb Bzie Dolne.
Cena wywoławcza w pierwszym przetargu wynosiła 66 000,00 zł. Przetarg odbył się 5.12.2022 r.
Cena wywoławcza w drugim przetargu wynosiła 59 400,00 zł. Przetarg odbył się 15.05.2023 r.
Cena wywoławcza nieruchomości 987/1 wynosiła 59 400,00 zł. Wadium 5 940,00 zł, termin wpłaty wadium 23.10.2023 roku. W wyznaczonym terminie na konto depozytowe Urzędu Miasta wpłynęła 1 wpłata wadium. Do przetargu dopuszczono jednego oferenta. Oferent nie stawił się na przetargu w związku z tym, Komisja Przetargowa stwierdziła, że przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/ul-borowikowa Fri, 22 Sep 2023 07:09:34 +0200