Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Przyjmowanie i załatwienie, skarg i wniosków z zakresu podatków i opłat. Stwierdzenie nadpłaty" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Sat, 20 Jul 2024 17:43:13 +0200 <![CDATA[Przyjmowanie i załatwienie, skarg i wniosków z zakresu podatków i opłat. Stwierdzenie nadpłaty]]> Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój
44-335 Jastrzębie-Zdrój al. Józefa Piłsudskiego 60
tel. +48 32 4785 100, fax. +48 32 4717 070

Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7:30 do 15:30
czwartek od 7:30 do 17:00
piątek od 7:00 do 14:00

Data aktualizacji: 24.03.2023

Karta informacyjna nr PO-2-5

Przyjmowanie i załatwienie, skarg i wniosków z zakresu podatków i opłat. 
Stwierdzenie nadpłaty

Podstawa prawna
Art. 79 § 1 lub art. 79 § 1 w związku z art. 79 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

Wymagane dokumenty w oryginale
Wniosek o stwierdzenie nadpłaty (załącznik nr 1),
Załączniki: dokumenty potwierdzające słuszność żądania (dowód wpłaty)

Jednostka odpowiedzialna
Wydział Podatków i Opłat Referat Księgowości Podatkowej 
pokój 252 B, telefon  32 47 85 259,
pokój 256 B, telefon  32 47 85 327.

Miejsce składania dokumentów
- Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Kancelaria Ogólna, pokój 020, budynek A, parter,
- Elektroniczna Skrzynka Podawcza na platformie ePUAP (www.epuap.gov.pl) za pomocą pisma ogólnego do podmiotu

Opłaty
Brak

Termin i sposób załatwienia
Do 60 dni. Po przeprowadzonym postępowaniu wyjaśniającym zwrot lub decyzja o odmowie zwrotu.

Tryb odwoławczy
Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie odmowne (zażalenie składa się w Kancelarii Urzędu Miasta). Zażalenie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/przyjmowanie-i-zalatwienie-skarg-i-wnioskow-z-zakresu-podatkow-i-oplat-stwierdzenie-nadplaty Thu, 30 Mar 2023 12:15:54 +0200