Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Prowadzone jest postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w Jastrzębiu-Zdroju, obręb Moszczenica, obejmującą działkę oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako 1047/16 o pow. 0,0284 ha." opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Thu, 18 Apr 2024 23:03:39 +0200 <![CDATA[Prowadzone jest postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w Jastrzębiu-Zdroju, obręb Moszczenica, obejmującą działkę oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako 1047/16 o pow. 0,0284 ha.]]> [start]Nieruchomość została przejęta z mocy prawa na rzecz Miasta na prawach powiatu Jastrzębie-Zdrój na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa chodnika przy ul. Libowiec w Jastrzębiu-Zdroju”, zmienionej decyzją Wojewody Śląskiego.[koniec]

W terminie 14 dni od dnia zamieszczenia obwieszczenia, osoby posiadające interes prawny w przedmiotowej sprawie mogą zapoznać się ze zgromadzonym materiałem dowodowym.

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/prowadzone-jest-postepowanie-w-sprawie-ustalenia-odszkodowania-za-nieruchomosc-polozona-w-jastrzebiu-zdroju-obreb-moszczenica-obejmujaca-dzialke-oznaczona-w-ewidencji-gruntow-i-budynkow-jako-1047-16-o-pow-0-0284-ha Fri, 09 Feb 2024 11:29:01 +0100