Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Prowadzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Sat, 20 Jul 2024 09:24:45 +0200 <![CDATA[Prowadzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych]]> Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój
44-335 Jastrzębie-Zdrój al. Józefa Piłsudskiego 60
tel. +48 32 4785 100  fax. +48 32 4717 070

Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7:30 do 15:30
czwartek od  7:30 do 17:00
piątek  od 7:30 do 14:00

Karta informacyjna nr Or-14

Prowadzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Data aktualizacji:
17.01.2024

Podstawa prawna
Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
Obowiązującego na dany rok obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzednim  i drugim półroczu roku poprzedniego (ogłaszane w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”), które stanowią podstawę naliczenia odpisów na Fundusz w danym roku;
Ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych.
Ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych.
Rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Wymagane dokumenty
Informacja o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby zamierzającej skorzystać w roku kalendarzowym z ulgowych świadczeń socjalnych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego z dofinansowaniem z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Wzory wniosków stanowią załącznik do niniejszej karty informacyjnej:
Załącznik 1 – informacja o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby zamierzającej skorzystać w roku kalendarzowym z ulgowych świadczeń finansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Załącznik 2 –  wniosek o przyznanie świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Załącznik 3 – umowa w sprawie pożyczki na cele mieszkaniowe z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Załącznik 4 – załącznik do umowy w sprawie pożyczki na cele mieszkaniowe z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Jednostka odpowiedzialna
Wydział Organizacyjny
Telefon  32 4785 194
Budynek A – parter, pokój 21.

Opłaty
Nie dotyczy

Termin i sposób załatwienia
Wnioski rozpatrywane są raz w miesiącu.

Tryb odwoławczy
Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy o Funduszu związkom zawodowym przysługuje prawo wystąpienia do sądu pracy z roszczeniem o zwrot Funduszowi środków wydatkowanych niezgodnie z przepisami ustawy lub o przekazanie należnych środków na Fundusz

Uwagi
Maksymalne kwoty dopłat określa załącznik nr 2 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/prowadzenie-zakladowego-funduszu-swiadczen-socjalnych Thu, 25 Jan 2024 11:30:54 +0100