Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2023 rok" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Fri, 12 Apr 2024 13:38:37 +0200 <![CDATA[Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2023 rok]]> [start]Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 4, 9 lit. c, i, art. 51 ust 1, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, art. 89 ust. 1 pkt 2, art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217, art. 220-221,art. 222, art. 235-239, 242, 258 ust.1, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, art. 111 ustawy z dnia 12 marca2022 roku o  pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną[koniec]

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/projekt-uchwaly-w-sprawie-zmiany-uchwaly-budzetowej-miasta-jastrzebie-zdroj-na-2023-rok-3 Mon, 12 Jun 2023 09:29:58 +0200