Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Sat, 20 Apr 2024 02:28:33 +0200 <![CDATA[Projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych]]> [start]Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 40 z późniejszymi zmianami), art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 217 z późniejszymi zmianami)[koniec]

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/projekt-uchwaly-w-sprawie-powolania-zespolu-ds-zaopiniowania-kandydatow-na-lawnikow-do-sadow-powszechnych Tue, 20 Jun 2023 09:15:01 +0200