Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Podinspektor w Wydziale Informacji i Promocji" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Sat, 20 Jul 2024 09:12:55 +0200 <![CDATA[Podinspektor w Wydziale Informacji i Promocji]]> Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój w procesie naboru przetwarza dane osobowe jedynie w zakresie i celu jego przeprowadzenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy oraz ochrony danych osobowych, w szczególności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

Dane kandydata, który został wybrany do zatrudnienia, w zakresie imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania są zamieszczone w Informacji o wyniku naboru, opublikowanej w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Jastrzębie-Zdrój oraz umieszczone na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie terminu publicznego udostępnienia Informacja o wyniku naboru jest usuwana z Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Jastrzębie-Zdrój oraz z tablicy informacyjnej w siedzibie urzędu, a dane osobowe wybranego kandydata podlegają udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/podinspektor-w-wydziale-informacji-i-promocji-1 Tue, 22 Aug 2023 15:06:14 +0200