Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Nabór wniosków o dofinansowanie na budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Thu, 30 Mar 2023 03:53:33 +0200 <![CDATA[Nabór wniosków o dofinansowanie na budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku]]> Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój ogłasza, że[start] od dnia 6 marca 2023 roku [koniec] rozpoczęty zostanie nabór wniosków o dofinansowanie na budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku. O udzielenie dotacji może ubiegać się osoba będąca właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój.
Wnioski będą przyjmowane do momentu wyczerpania się puli środków finansowych zabezpieczonych w budżecie Miasta na ten cel.
Wnioski do pobrania znajdują się w:
-  Biuletynie Informacji Publicznej oraz
-  Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa pokój 511 budynek A.

Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A poinformował, że oddana do użytkowania została inwestycja budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dla rejonu ul. Romualda Traugutta oraz ul. Sadowej. W związku z powyższym nieruchomości zlokalizowane przy tych ulicach mają możliwość podłączenia się do kanalizacji sanitarnej.

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-na-budowe-przylacza-kanalizacji-sanitarnej-do-budynku Fri, 03 Mar 2023 12:33:09 +0100