Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Lista projektów zadań zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Wed, 17 Apr 2024 17:08:54 +0200 <![CDATA[Lista projektów zadań zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok]]> [start]Zakończono ocenę projektów zadań zgłoszonych do Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2024. Mieszkańcy złożyli łącznie 82 wnioski, z czego 13 dotyczyło zadań ogólnomiejskich, a 69 osiedlowych/sołeckich.[koniec] Pozytywnie zweryfikowano 6 pomysłów dla całego miasta i 48 osiedlowych/sołeckich.

Zachęcamy do zapoznania się z oceną projektów zarówno ogólnomiejskich jak i osiedlowych sołeckich wystawioną przez wydziały Urzędu Miasta oraz jednostki organizacyjne (pliki w załącznikach).

W przypadku, gdy wniosek został oceniony negatywnie pod względem merytorycznym i technicznym, zgodnie z §10 pkt. 13 regulaminu JBO wnioskodawca ma prawo do złożenia pisemnego odwołania (protestu)które wraz z uzasadnieniem należy złożyć do Prezydenta Miasta w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia publikacji list (czyli do 29 maja). Decyduje data wpływu do Urzędu Miasta. Prezydent w ciągu 7 dni od dnia wniesienia odwołania odpowiada pisemnie o sposobie rozpatrzenia protestu. Rozstrzygnięcie wymaga uzasadnienia i jest ostateczne.

Odwołania można złożyć:
1) elektroniczne na adres: budzetobywatelski@um.jastrzebie.pl
2) elektronicznie za pośrednictwem skrzynki e-PUAP;
3) osobiście – skrzynka podawcza przed Urzędem Miasta, al. J. Piłsudskiego 60, Jastrzębie-Zdrój;
4) listownie na adres: Prezydent Miasta Anna Hetman, al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój z dopiskiem „Odwołanie - Jastrzębski Budżet Obywatelski” (decyduje data wpływu do Urzędu).
Wnioskodawca ma również prawo do wycofania projektu zadania, lecz nie później niż do 7 dni od dnia ogłoszenia listy projektów ocenionych pozytywnie i negatywnie (czyli do 29 maja).

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/lista-projektow-zadan-zgloszonych-do-budzetu-obywatelskiego-na-2024-rok Mon, 22 May 2023 13:39:23 +0200