Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Lista projektów zadań ocenionych pozytywnie i negatywnie po ocenie" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Thu, 18 Apr 2024 22:15:09 +0200 <![CDATA[Lista projektów zadań ocenionych pozytywnie i negatywnie po ocenie]]> [start]Ostatecznie pozytywnie zweryfikowane zostały łącznie 53 zadania, z czego 6 ogólnomiejskich i 47 osiedlowych/sołeckich. Negatywną ocenę otrzymało łącznie 27 projektów zadań, z czego 7 ogólnomiejskich i 20 osiedlowych/sołeckich. Poniżej podajemy ostateczne listy projektów zadań ocenionych pozytywnie i negatywnie.[koniec]

Lista zadań ogólnomiejskich, ocenionych pozytywnie

Lista zadań ogólnomiejskich, ocenionych negatywnie

Lista zadań osiedlowych i sołeckich, ocenionych pozytywnie

Lista zadań osiedlowych i sołeckich, ocenionych negatywnie

W czterech sołectwach i sześciu osiedlach zostaną przeprowadzone głosowania na zadania osiedlowe/sołeckie.

Głosowanie nad projektami do Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2024 przeprowadzone będzie od 9 do 19 czerwca 2023 roku. Każdy z mieszkańców będzie mógł oddać dwa głosy:

•  jeden na projekt zadania ogólnomiejskiego,

•  jeden na projekt zadania osiedlowego/sołeckiego zgodnie z miejscem zamieszkania (pod warunkiem, że głosowanie będzie się odbywać dla danego osiedla/sołectwa).

Karty do głosowania będzie można pobrać ze strony internetowej miasta lub w Urzędzie Miasta w Wydziale Dialogu Społecznego pok. 210A (w ograniczonej ilości) od 9 czerwca.

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/lista-projektow-zadan-ocenionych-pozytywnie-i-negatywnie-po-ocenie Tue, 06 Jun 2023 07:03:48 +0200