Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Zarządzenie nr 320 w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Jastrzębie Zdrój na III kwartał 2004 roku. (Or.- 0151- 320/2004)" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Sat, 15 Jun 2024 06:16:34 +0200 <![CDATA[Zarządzenie nr 320 w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Jastrzębie Zdrój na III kwartał 2004 roku. (Or.- 0151- 320/2004)]]>  

ZARZĄDZENIE NR Or.- 0151- 320/2004

PREZYDENTA  MIASTA  JASTRZĘBIE ZDRÓJ

z dnia  27 września  2004 roku

 

 

 

w sprawie: zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Jastrzębie Zdrój  na   III kwartał   2004 roku.

 

                  

            Na    podstawie   art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591  z 2001 roku z późniejszymi zmianami), art. 26 ust. 2,3 i 4  ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. Nr 15 poz. 148 z 2003 roku z późniejszymi zmianami), art. 85 ustawy z dnia 13 października   1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy  reformujące  administrację  publiczną  (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z 1998 roku z późniejszymi zmianami), art. 99 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 roku o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984 z 2002 roku z późniejszymi zmianami)

 

 

 

z a r z ą d z a m  :

 

 

1.       Dokonać zwiększenia  harmonogramu  realizacji  wydatków  budżetu  miasta Jastrzębie Zdrój na  III kwartał  2004 roku dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o 3.300 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu o tę samą kwotę harmonogramu dla Urzędu Miasta.

 

 

2.       Wykonanie Zarządzenia powierzyć Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego.

 

 

3.        Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/8241-zarzadzenie-nr-320-w-sprawie-zmiany-harmonogramu-realizacji-dochodow-i-wydatkow-budzetu-miasta-jastrzebie-zdroj-na--iii-kwartal--2004-roku.-or.-0151-320-2004 Tue, 02 Nov 2004 12:15:47 +0100