Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Zarządzenie nr 272 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania poniżej 60tys.EURO pn. zakup umundurowania dla pracowników Straży Miejskiej (OR 0151/272/2004)" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Fri, 24 May 2024 01:56:12 +0200 <![CDATA[Zarządzenie nr 272 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania poniżej 60tys.EURO pn. zakup umundurowania dla pracowników Straży Miejskiej (OR 0151/272/2004)]]> ZARZĄDZENIE nr OR 0151/272/2004

Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój

z dnia 29 lipca 2004r.

 

w sprawie:   powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania poniżej 60tys.EURO pn. zakup umundurowania dla pracowników Straży Miejskiej

 

Na podstawie a/f. 19 ust. 2, art. 21 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /tj. Dz. U. nr 19 póz. 177 z 2004r./; § 9 ust. 2 Regulaminu udzielania zamówień publicznych

 

zarządzam

§1

Powołanie komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w składzie:

1. DARIUSZ KAMIŃSKI - Przewodniczący Komisji

2. BARBARA CHODAKOWSKA - Z-ca Przewodniczącego Komisji

3. EDYTA PYRTEK - Sekretarz

4. ANITA GIBAS-PIASECKA - Członek Komisji

5. ARTUR WOJTASIAK - Członek Komisji

 

§2

Do zadań komisji przetargowej należy przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 

§3

1. Komisja przetargowa rozpoczyna prace z dniem powołania

2. Komisja przetargowa zakończy prace z chwilą:

a. podpisania umowy z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę,

b. unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

§4

Komisja przetargowa pracować będzie zgodnie z

a. Ustawą Prawo zamówień publicznych oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie,

b. Regulaminem udzielania zamówień publicznych,

c. Regulaminem pracy komisji przetargowej.

 

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/8193-zarzadzenie-nr-272-w-sprawie-powolania-komisji-przetargowej-do-przeprowadzenia-postepowania-ponizej-60tys.euro-pn.-zakup-umundurowania-dla-pracownikow-strazy-miejskiej-or-0151-272-2004 Mon, 09 Aug 2004 14:10:46 +0200