Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Zarządzenie nr 104 w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Jastrzębie Zdrój na I kwartał 2004 roku (Or.-0151-104/2004)" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Mon, 22 Jul 2024 22:07:14 +0200 <![CDATA[Zarządzenie nr 104 w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Jastrzębie Zdrój na I kwartał 2004 roku (Or.-0151-104/2004)]]> ZARZĄDZENIE NR Or.- 0151- 104/2004

PREZYDENTA  MIASTA  JASTRZĘBIE ZDRÓJ

z dnia 25 marca 2004 roku

 

 

 

w sprawie: zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Jastrzębie Zdrój na I kwartał 2004 roku.

                  

Na  podstawie   art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591  z 2001 roku z późniejszymi zmianami), art. 26 ust. 2,3 i 4  ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. Nr 15 poz. 148 z 2003 roku z późniejszymi zmianami), art. 85 ustawy z dnia 13 października   1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy  reformujące  administrację  publiczną  (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z 1998 roku z późniejszymi zmianami), art. 99 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 roku o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984 z 2002 roku z późniejszymi zmianami)

 

z a r z ą d z a m  :

 

1. Dokonać  zwiększenia  harmonogramu  realizacji  dochodów  i  wydatków  budżetu  miasta Jastrzębie Zdrój na  I kwartał  2004 roku, jak niżej:

 

( w złotych )

Lp.

Nazwa  jednostki  realizującej

I  kwartał 2004 roku

Zwiększyć wydatki

Zmniejszyć wydatki

1

2

3

4

 

OGÓŁEM

196.847

196.847

 

CZĘŚĆ  GMINNA

196.847

196.847

1.

Szkoła Podstawowa Nr 14

0

116.779

2.

Gimnazjum Nr 12

0

58.068

3.

Zespół Szkół Nr 8

174.847

0

4.

Urząd Miasta

0

22.0000

5.

Ognisko wychowawcze

22.000

0

  

2. Wykonanie Zarządzenia powierzyć Naczelnikom Wydziałów i Kierownikom Jednostek  Organizacyjnych Miasta.

 

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/8025-zarzadzenie-nr-104-w-sprawie-zmiany-harmonogramu-realizacji-dochodow-i-wydatkow-budzetu-miasta-jastrzebie-zdroj-na-i-kwartal-2004-roku-or.-0151-104-2004 Fri, 09 Apr 2004 11:17:58 +0200