Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Zarządzenie nr 102 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania powyżej 60 tyś. EURO pn Dekoracja miasta Jastrzębia Zdroju (OR 0151/102/2004)" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Mon, 22 Jul 2024 23:00:02 +0200 <![CDATA[Zarządzenie nr 102 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania powyżej 60 tyś. EURO pn Dekoracja miasta Jastrzębia Zdroju (OR 0151/102/2004)]]> ZARZĄDZENIE nr OR 0151/102/2004

Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój

z dnia 24 marzec 2004 r.

 

w sprawie:   powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania powyżej 60 tyś. EURO pn Dekoracja miasta Jastrzębia Zdroju

 

Na podstawie art. 19 ust. 1, art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /tj. Dz. U. nr 19 póz. 177 z 2004r./; § 9 ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień publicznych

 

zarządzam

 

§1

Powołanie komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w składzie:

1.         Krzysztof Gadowski - Przewodniczący Komisji

2.         Maria Pilarska - Z-ca Przewodniczącego Komisji

3.         Marta Pollok - Sekretarz

4.         Barbara Chodakowska - Członek Komisji

5.         Krystyna Szaraniec - Członek Komisji

 

§2

Do zadań komisji przetargowej należy przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 

§3

1. Komisja przetargowa rozpoczyna prace z dniem powołania

2. Komisja przetargowa zakończy prace z chwilą:

a. podpisania umowy z wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę,

b. unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

§4

Komisja przetargowa pracować będzie zgodnie z

a. Ustawą Prawo zamówień publicznych oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie,

b. Regulaminem udzielania zamówień publicznych,

c. Regulaminem pracy komisji przetargowej.

 

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/8023-zarzadzenie-nr-102-w-sprawie-powolania-komisji-przetargowej-do-przeprowadzenia-postepowania-powyzej-60-tys.-euro-pn-dekoracja-miasta-jastrzebia-zdroju-or-0151-102-2004 Fri, 09 Apr 2004 11:10:26 +0200