Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Zarządzenie nr 428 w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Jastrzębie Zdrój na IV kwartał 2003 roku. (Or.- 0152- 428/2003)" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Sat, 30 Sep 2023 16:12:21 +0200 <![CDATA[Zarządzenie nr 428 w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Jastrzębie Zdrój na IV kwartał 2003 roku. (Or.- 0152- 428/2003)]]> ZARZĄDZENIE NR Or.- 0152- 428/2003

PREZYDENTA  MIASTA  JASTRZĘBIE ZDRÓJ

z dnia 29 grudnia 2003 roku

 

 

 

w sprawie: zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Jastrzębie Zdrój  na IV  kwartał 2003 roku.

 

                 

            Na    podstawie   art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591  z 2001 roku z późniejszymi zmianami), art. 26 ust. 2,3 i 4  ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. Nr 15 poz. 148 z 2003 roku z późniejszymi zmianami), art. 85 ustawy z dnia 13 października   1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy  reformujące  administrację  publiczną  (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z 1998 roku z późniejszymi zmianami), art. 99 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 roku o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984 z 2002 roku z późniejszymi zmianami)

 

 

 

z a r z ą d z a m  :

 

 

1. Dokonać  zmiany  harmonogramu  realizacji  dochodów  i  wydatków  budżetu  miasta Jastrzębie Zdrój na  IV kwartał  2003 roku, zgodnie z Załącznikiem .

 

 

2. Wykonanie Zarządzenia powierzyć Naczelnikom Wydziałów i Kierownikom Jednostek Organizacyjnych Miasta.

 

3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/7874-zarzadzenie-nr-428-w-sprawie-zmiany-harmonogramu-realizacji-dochodow-i-wydatkow-budzetu-miasta-jastrzebie-zdroj-na-iv-kwartal-2003-roku.-or.-0152-428-2003 Mon, 26 Jan 2004 14:33:18 +0100