Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Zarządzenie nr 381 (...) w sprawie powołania komisji do przejęcia od Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. KWK JAS-MOS oświetlenia ulicznego na Osiedlu Złote Łany w Jastrzębiu Zdroju (Or 0152/381/2003)" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Thu, 25 Apr 2024 10:36:36 +0200 <![CDATA[Zarządzenie nr 381 (...) w sprawie powołania komisji do przejęcia od Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. KWK JAS-MOS oświetlenia ulicznego na Osiedlu Złote Łany w Jastrzębiu Zdroju (Or 0152/381/2003)]]> Zarządzenie Nr Or 0152/381/2003

Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój

z dnia 30 października 2003r.

 

w sprawie: powołania komisji do przejęcia od Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. KWK JAS-MOS oświetlenia ulicznego na Osiedlu Złote Łany w Jastrzębiu Zdroju

 

Na podstawie:

- art. 31, art. 33 ust. l i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001, Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)

- § 7 ust. 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Jastrzębie Zdrój stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr Or - 0152/70/2003 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 25-02-2003r

- Uchwały Rady Miasta Nr XII/256/2003 z dnia 09-10-2003 r. o przejęciu na majątek Miasta od Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. w drodze darowizny oświetlenia ulicznego na Osiedlu Złote Łany w Jastrzębiu Zdroju.

 

Zarządzam

 

§1

Powołanie Komisji w składzie:

1) mgr inż. Daniel Zarzycki - Przewodniczący Komisji

2) mgr Danuta Kosyło - Z-ca Przewodniczącego Komisji

3) Krzysztof Migurski - Członek Komisji

4) Urszula Pawłowska - Członek Komisji

 

§2

Do zadań komisji należy przejęcie protokółem zdawczo-odbiorczym od przedstawicieli JSW S.A. KWK JAS-MOS oświetlenia ulicznego na Osiedlu Złote Łany w Jastrzębiu Zdroju zgodnie z zawartą w dniu 30.10.2003r. umową darowizny.

 

§3

1) Komisja rozpoczyna prace z dniem powołania.

2) Komisja zakończy prace z chwilą przyjęcia przedmiotu darowizny do ewidencji środków trwałych.

 

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/7827-zarzadzenie-nr-381-...-w-sprawie-powolania-komisji-do-przejecia-od-jastrzebskiej-spolki-weglowej-s.a.-kwk-jas-mos-oswietlenia-ulicznego-na-osiedlu-zlote-lany-w-jastrzebiu-zdroju-or-0152-381-2003 Wed, 05 Nov 2003 15:12:31 +0100