Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Zarządzenie nr 363 (...) w sprawie wydelegowania i udzielenia pełnomocnictwa przedstawicielowi Miasta do uczestniczenia w imieniu Gminy Jastrzębie Zdrój w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ... (Or 0152/363/2003)" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Sat, 15 Jun 2024 07:00:41 +0200 <![CDATA[Zarządzenie nr 363 (...) w sprawie wydelegowania i udzielenia pełnomocnictwa przedstawicielowi Miasta do uczestniczenia w imieniu Gminy Jastrzębie Zdrój w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ... (Or 0152/363/2003)]]> Zarządzenie Nr Or-0152/363/2003

Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój

 

z dnia 06 października 2003

 

 

w sprawie wydelegowania i udzielenia pełnomocnictwa przedstawicielowi Miasta do uczestniczenia w imieniu Gminy Jastrzębie Zdrój w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji S.A..  i wykonywania wszelkich przysługujących jej praw jako Akcjonariuszowi tej Spółki.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

/ Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm./, Prezydent  Miasta

 

 

                                                           z a r z ą d z a

 

 

1.      Wyznaczyć i udzielić pełnomocnictwa Panu/Pani: 

 

mgr. inż. Krzysztofowi Gadowskiemu – I Zastępcy Prezydenta Miasta,

 

do   reprezentowania   Gminy   Jastrzębie   Zdrój na   Nadzwyczajnym   Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji S.A., zwołanym na 07 października 2003 r. na godz. 10.00, w Urzędzie Miasta Jastrzębie Zdrój, przy Al. Józefa Piłsudskiego 60.

 

 

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/7809-zarzadzenie-nr-363-...-w-sprawie-wydelegowania-i-udzielenia-pelnomocnictwa-przedstawicielowi-miasta-do-uczestniczenia-w-imieniu-gminy-jastrzebie-zdroj-w-nadzwyczajnym-walnym-zgromadzeniu-...-or-0152-363-2003 Wed, 05 Nov 2003 11:32:33 +0100