Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Porządek obrad XV Sesji Zwyczajnej Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój, która odbędzie się dnia 26 września 2013r. o godz. 13.00 w sali posiedzeń Rady Miasta " opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Sat, 23 Sep 2023 20:22:11 +0200 <![CDATA[Porządek obrad XV Sesji Zwyczajnej Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój, która odbędzie się dnia 26 września 2013r. o godz. 13.00 w sali posiedzeń Rady Miasta ]]> Porządek obrad:

 

 

 1. Otwarcie XV Sesji zwyczajnej Rady Miasta, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór Komisji uchwał i wniosków.
 3. Przyjęcie protokołów z: X, XI, XII, XIII i XIV Sesji Rady Miasta.
 4. Zgłaszanie interpelacji.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta.
 6. Informacja Prezydenta Miasta. 

 7. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2013r.

 8. Sprawozdanie z działalności fundacji oraz spółek z udziałem miasta.

 9. Podjęcie uchwał w sprawach bieżących zgodnie z wykazem.
 10.  Zatwierdzenie wniosków Komisji Rady Miasta.
 11.  Wolne głosy i wnioski.
 12.  Zakończenie obrad Sesji.

 

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/7221-porzadek-obrad-xv-sesji-zwyczajnej-rady-miasta-jastrzebie-zdroj-ktora-odbedzie-sie-dnia-26-wrzesnia-2013r.-o-godz.-13.00-w-sali-posiedzen-rady-miasta Mon, 23 Sep 2013 12:50:00 +0200